Реєструйся

Логічно нелогічне повідомлення


Онлайн-інтенсив «Категорія 4: ЦПД в оновленому повідомленні до ДПС»«Повідомлення» зазвичай приходять під новорічно-різдвяні свята. Згадаємо 2015 робочий рік, який розпочався питаннями подання повідомлення про прийняття на роботу, юридичний порядок та форма яких доопрацьовувалися потім пів року. І 2022 робочий рік також запам’ятається ажіотажем навколо оновленого повідомлення про прийняття на роботу. І не тільки прийняття на роботу…

Але про все по порядку.

5 січня набула чинності постанова КМУ від 28 грудня 2021 року № 1392 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328» (далі — Постанова № 1392), якою змінено підстави, механізм та форму подання повідомлення.

Але, зважаючи на ситуацію, яка склалася зі змінами, їх слід розглядати в двох площинах.

 

 

ЗМІНИ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ

 

Зміна назви повідомлення

Назву «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» змінено на «Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту».

 

На кого подається повідомлення

Повідомлення подається на:

 • працівника;
 • гіг-спеціаліста.

 

На кого не подається повідомлення

Як і раніше, відповідно до змін, внесених постановою КМУ від 12 лютого 2020 року № 188, повідомлення про прийняття на роботу не подається на:

 • члена виконавчого органу господарського товариства;
 • керівника підприємства, установи, організації.

 

Ким подається повідомлення

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається:

 • власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою);
 • фізичною особою;
 • та/або резидентом Дія Сіті (юридична особа, яка набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі).

 

Куди подається повідомлення

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

Коли подається повідомлення

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається:

 • до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором;
 • до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті.

 

Спосіб подання повідомлення

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.

 

Мета подання повідомлення

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

 

Форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту

 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1392). Саме цьому додатку буде присвячено другу частину нашого огляду змін.

 

ЗМІНИ ФОРМИ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту складається з таких граф:

 1. Тип повідомлення. Початкове. Скасовуюче.
 2. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*.
 3. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) страхувальника.
 4. Порядковий номер.
 5. Категорія особи**.
 6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*.
 7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
 8. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) застрахованої особи.
 9. Номер наказу або розпорядження про прийняття на роботу / укладення гіг-контракту.
 10. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту.
 11. Дата початку роботи/початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом.
 12. Дата формування повідомлення у страхувальника.
 13. Керівник (уповноважена особа) (з зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта*, а також Власного ім’я та ПРІЗВИЩА).
 14. Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) (з зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта*, а також Власного ім’я та ПРІЗВИЩА).

 

Усе в новій формі повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту здається досить логічним, якщо розглядати його тільки з позиції назв граф повідомлення. Вони повністю відповідають текстовій частини змін, внесених Постановою № 1392.

Але форма повідомлення має дві примітки у вигляді зірочок, які заслуговують додаткового розгляду.

ЗІРОЧКА 1 (*). Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

Усе зрозуміло. Застосовується для правильного заповлення граф 2, 6, 13, 14, де зазначаються дані про паспорт або про номер карти платника податків.

 

ЗІРОЧКА 2 (**). Категорії осіб, відносно яких подається повідомлення.

Категорія особи:

 • 1 — наймані працівники за основним місцем роботи;
 • 2 — працівники за сумісництвом;
 • 3 — гіг-спеціалісти за гіг-контрактом;
 • 4 — працівники на підставі цивільно-правових договорів.

Отже, розглядаючи категорії осіб, відносно яких подається повідомлення, слід зіставити зміни текстової частини Постанови № 1392 та відповідні назви граф форми повідомлення, викладеної у додатку.

Цілком логічно, що при поданні повідомлення про прийнятт на роботу в повідомленні слід позначати категорії осіб 1–2, тобто наймані працівники за основним місцем роботи або працівники за сумісництвом.

У разі  подання повідомлення про укладення гіг-контракту слід зазначити категорію особи 3, тобто гіг-спеціалісти за гіг-контрактом.

І зовсім незрозумілим залишається, в яких випадках зазначається категорія осіб 4 — працівники на підставі цивільно-правових договорів. Оскільки ані в текстовій частині, ані в назвах граф форми повідомлення не зазначено окремим випадком подання повідомлення у разі укладання цивільно-правового договору, а окремий вид цивільно-правового договору, яким є гіг-контракт, зазначений окремою категорією.

Постає питання, чи подавати повідомлення у разі укладання цивільно-правових договорів на виконання певних робіт та надання послуг. З одного боку, включення до повідомлення такої категорії, як «працівники на підставі цивільно-правових договорів», є логічним.

Давайте згадаємо мету подання повідомлення. Так, інформація з повідомлення вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону № 2464 і цілком логічно, щоб страхувальник, у якого з особою укладено цивільно-правовий договір, бачив інформацію з реєстру застрахованих осіб, у тому числі й інформацію про електронний листок непрацездатності таких осіб. Оскільки особи, які виконують роботи або надають послуги на умовах цивільно-правових договорів, на підставі статті 18 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» є застрахованими особами. І у випадку хвороби мають право на допомогу у разі тимчасової втрати працездатності.

З іншого боку, не може залишитися без уваги, що в текстовій частині постанови про таку категорію осіб немає жодного слова, так само як і у назві самого повідомлення, а згадка про цю категорію є тільки у примітках. І віднести укладення цивільно-правового договору неможливо до жодної із зазначених категорій, оскільки укладання цивільно-правового договору не передбачено ані статтею 24 Кодексу законів про працю України (оскільки цивільно-правовий договір не є формою трудового договору), ані статтею 23 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15 липня 2021 року № 1667-IX (оскільки гіг-контракт визначений як окремий вид цивільно-правового договору, а загальне поняття цивільно-правових договорів набагато ширше). Ну й зовсім незрозумілим є використання слова «працівник» поряд з таким видом договору, як цивільно-правовий. Адже ми ж знаємо, що сторони цього договору мають зовсім інші назви. Поняття «працівник» використовується лише в трудових відносинах.

Як резюме зазначених змін хотілось би сказати таке: повідомлення про укладення цивільно-правових договорів у сенсі забезпечення права особи на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності справді є необхідним. Але воно має бути запроваджено з урахуванням викладених змін, а не бути просто «категорією» осіб, на яких подається повідомлення, без відповідних посилань в постановляючій частині відповідного нормативно правового акта. З іншого боку, це потягне за собою посилення контролю за укладеними цивільно-правовими договорами з боку держави.

На сьогодні ситуація з повідомленнями про укладання з особами цивільно-правових договорів потребує додаткового роз’яснення з боку профільного міністерства, куди і було надано запит Всеукраїнською асоціацією кадровиків.

Не додає впевненості в коректності тексту змін і той факт, що на сайті Верховної Ради України в редакції Постанови КМ № 1392 від 28.12.2021 викладено тільки назву Постанови № 413, проте текст викладено в попередній редакції з позначкою «зміни опрацьовуються».


Автор Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи правомірний наказ про скасування призупинення для жінки з двома дітьми, яка виїхала за кордон
СИТУАЦІЯ Жінка з двома дітьми (5, 9 років) з початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. На роботі вона написала заяву ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...
Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...