Категорія 4: хто «вони» і що робити?


Онлайн-інтенсив «Категорія 4: ЦПД в оновленому повідомленні до ДПѻ³дповідно до вступної частини постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» (в редакції постанови КМУ від 28 грудня 2021 року № 1392) повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 23 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі — Закон № 1667).

З поданням повідомлення про прийняття на роботу та укладенням трудового договору все зрозуміло.

Нас цікавить подання повідомлення про укладення гіг-контракту.

Чи мають до нього відношення особи, зазначені у формі повідомлення як «категорія 4 — працівники на підставі цивільно-правових договорів»? Серед працівників кадрової служби існує думка, що відмітка «категорія 4» стосується саме цивільно-правових договорів, укладених на підставі Закону № 1667.

Давайте розберемося, чи це так і до чого тут взагалі цивільно-правові договори?

Відповідно до частини першої статті 23 Закону № 1667 до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З’ясуємо поняття. Відповідно до статті 1 Закону № 1667:

  • гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V Закону № 1667;
  • гіг-спеціаліст — фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем.

Здавалося б, а до чого тут цивільно-правові договори, адже гіг-контакти — це і є цивільно-правові договори, але, так би мовити, їх окремий вид.

Чому пішла гуляти кадровими колами думка, що «категорія 4» повідомлення стосується саме укладання цивільно-правових договорів резидентами Дія Сіті.

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону № 1667 для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів — на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб — підприємців, — на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.

Тобто резиденти Дія Сіті можуть укладати як гіг-контракти, так і цивільно-правові договори. При цьому відповідно до норм частини 3 статті 17 Закону № 1667 цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

Отже, нібито логічним є виникнення 4 категорії осіб, на яких подається повідомлення, тобто при укладенні цивільно-правового договору.

Але давайте повернемося до вступної частини Постанови № 413 в її останній редакції. Вона містить чітке посилання на норму частини 1 статті 23 Закону № 1667, в якій зазначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску повідомляється резидентом Дія Сіті про укладання саме гіг-контракту. А ми вже вище з’ясували, що у сенсі Закону № 1667 гіг-контракт і цивільно-правовий договір не тотожні поняття. Тобто категорія 4, зазначена в повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, не має відношення до цивільно-правових договорів, зазначених у Законі № 1667, інакше про це було б вказано у нормі частини 1 статті 23 Закону.

Але, можливо, категорія 4 стосується всіх укладених цивільно-правових договорів?

По-перше, видів цивільно-правих договорів багато і всі вони викладені в Цивільному кодексі України (далі — ЦКУ). Нас насамперед цікавлять договір надання послуг та договір підряду, які підприємства і укладають з особами. Як ми вже писали, особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, також мають право на соціальне страхування у разі тимчасової втрати працездатності. І зазначати їх у повідомленні досить логічно. Однак на сьогодні робити це немає жодних підстав. Оскільки і в текстовій частині Постанови № 1392, і в графах самого повідомлення не зазначено вимоги повідомляти центральний орган виконавчої  влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску про укладання цивільно-правових договорів, тим більше ЦКУ також не містить такої норми.

З оперативної інформації сьогодні ми дізналися, що посадові особи Міністерства економіки України притримуються такої ж думки, що на сьогодні немає підстав для подання повідомлення про цивільно-правові договори.

Крім того, при погодженні зазначених змін вносилися пропозиції прибрати категорію 4 з форми повідомлення, проте цього зроблено не було.

А оскільки розробником змін, які зворушили всю кадрову спільному, було Міністерство соціальної політики України, ми для з’ясування цього питання звернулися і до нього. Чекаємо на офіційні роз’яснення.


Автор Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Інформація про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин як підстава для перевірки
Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що відповідно до статті 1 Закону України від 24 березня 1995 року № ...
Засвідчення копій та витягів службових документів
Порядок виготовлення, засвідчення та видавання копій документів визначається інструкцією з діловодства установи. Установа має право засвідчувати копії документів, що створюються ...