Категорія 4: хто «вони» і що робити?


Онлайн-інтенсив «Категорія 4: ЦПД в оновленому повідомленні до ДПѻ³дповідно до вступної частини постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» (в редакції постанови КМУ від 28 грудня 2021 року № 1392) повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 23 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі — Закон № 1667).

З поданням повідомлення про прийняття на роботу та укладенням трудового договору все зрозуміло.

Нас цікавить подання повідомлення про укладення гіг-контракту.

Чи мають до нього відношення особи, зазначені у формі повідомлення як «категорія 4 — працівники на підставі цивільно-правових договорів»? Серед працівників кадрової служби існує думка, що відмітка «категорія 4» стосується саме цивільно-правових договорів, укладених на підставі Закону № 1667.

Давайте розберемося, чи це так і до чого тут взагалі цивільно-правові договори?

Відповідно до частини першої статті 23 Закону № 1667 до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З’ясуємо поняття. Відповідно до статті 1 Закону № 1667:

  • гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V Закону № 1667;
  • гіг-спеціаліст — фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем.

Здавалося б, а до чого тут цивільно-правові договори, адже гіг-контакти — це і є цивільно-правові договори, але, так би мовити, їх окремий вид.

Чому пішла гуляти кадровими колами думка, що «категорія 4» повідомлення стосується саме укладання цивільно-правових договорів резидентами Дія Сіті.

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону № 1667 для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів — на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб — підприємців, — на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.

Тобто резиденти Дія Сіті можуть укладати як гіг-контракти, так і цивільно-правові договори. При цьому відповідно до норм частини 3 статті 17 Закону № 1667 цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

Отже, нібито логічним є виникнення 4 категорії осіб, на яких подається повідомлення, тобто при укладенні цивільно-правового договору.

Але давайте повернемося до вступної частини Постанови № 413 в її останній редакції. Вона містить чітке посилання на норму частини 1 статті 23 Закону № 1667, в якій зазначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску повідомляється резидентом Дія Сіті про укладання саме гіг-контракту. А ми вже вище з’ясували, що у сенсі Закону № 1667 гіг-контракт і цивільно-правовий договір не тотожні поняття. Тобто категорія 4, зазначена в повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, не має відношення до цивільно-правових договорів, зазначених у Законі № 1667, інакше про це було б вказано у нормі частини 1 статті 23 Закону.

Але, можливо, категорія 4 стосується всіх укладених цивільно-правових договорів?

По-перше, видів цивільно-правих договорів багато і всі вони викладені в Цивільному кодексі України (далі — ЦКУ). Нас насамперед цікавлять договір надання послуг та договір підряду, які підприємства і укладають з особами. Як ми вже писали, особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, також мають право на соціальне страхування у разі тимчасової втрати працездатності. І зазначати їх у повідомленні досить логічно. Однак на сьогодні робити це немає жодних підстав. Оскільки і в текстовій частині Постанови № 1392, і в графах самого повідомлення не зазначено вимоги повідомляти центральний орган виконавчої  влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску про укладання цивільно-правових договорів, тим більше ЦКУ також не містить такої норми.

З оперативної інформації сьогодні ми дізналися, що посадові особи Міністерства економіки України притримуються такої ж думки, що на сьогодні немає підстав для подання повідомлення про цивільно-правові договори.

Крім того, при погодженні зазначених змін вносилися пропозиції прибрати категорію 4 з форми повідомлення, проте цього зроблено не було.

А оскільки розробником змін, які зворушили всю кадрову спільному, було Міністерство соціальної політики України, ми для з’ясування цього питання звернулися і до нього. Чекаємо на офіційні роз’яснення.


Автор Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин
Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень