...
Реєструйся

Міносвіти надало роз’яснення стосовно надбавки педагогічним працівникам за вислугу років


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України листом від 12.07.2012 р. № 3.1/15-948 надало роз’яснення щодо виплат педагогічним працівникам, які здійснюють перепідготовку незайнятого населення.

У листі йдеться, що надбавка за вислугу років виплачується усім педагогічним працівникам, посади яких є у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабміну від 14 червня 2000 р. № 963, незалежно від того, працюють вони за сумісництвом або у штаті.

При цьому виплата надбавки здійснюється згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, затвердженим постановою Кабміну від 31 січня 2001 р. № 78.

У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Також у цьому листі Міносвіти надало роз’яснення щодо виплати майстру виробничого навчання матеріальної допомоги на оздоровлення.

У листі наголошується, що майстер виробничого навчання, у якого немає педагогічного навантаження в групах за державним замовленням, не може бути штатним працівником державного професійно-технічного навчального закладу. У зв’язку з цим допомога на оздоровлення такому працівникові з державного бюджету не виплачується.

При укладанні навчальним закладом договору з Центром зайнятості на підготовку робітничих кадрів з числа безробітних на термін навчання менше 10 місяців до кошторису, крім заробітної плати, закладається грошова компенсація за невикористану відпустку. Оплата кошторису здійснюється Центром зайнятості.

Разом з тим у спільному листі Міносвіти та Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 11 червня 2001 р. № 1/9-223 було дано роз’яснення, що у випадках компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Також в листі № 3.1/15-948 йдеться, що якщо майстер виробничого навчання працює на договірній основі в групах за направленням Центру зайнятості, розрахунок його заробітної плати за погодинною оплатою може мати місце.