...
Реєструйся

Щодо виплат педагогічним працівникам, які здійснюють перепідготовку незайнятого населення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.07.2012 р. N 3.1/15-948

Щодо виплат педагогічним працівникам, які здійснюють перепідготовку незайнятого населення

Оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, за погодженням з Міністерством праці, Центральним Комітетом профспілки працівників освіти і науки України, Міністерством фінансів. У пункті 83 зазначеної Інструкції вказано, що оплата майстрів виробничого навчання, основним місцем роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за місячними посадовими окладами. Оплата окремих годин виробничого навчання (коли у зв’язку з недостатнім обсягом навчальної роботи введення штатної посади майстра є недоцільним, при роботі понад норму робочого часу, в інших аналогічних випадках) здійснюється за годинними ставками, які визначаються шляхом ділення місячного посадового окладу майстра на 173,1 години. Таким чином, якщо майстер виробничого навчання працює на договірній основі в групах за направленням Центру зайнятості, розрахунок його заробітної плати з погодинною оплатою може мати місце.

Стосовно виплати майстру виробничого навчання матеріальної допомоги на оздоровлення, повідомляємо наступне. Майстер виробничого навчання, що не має педагогічного навантаження у групах за державним замовленням, не може бути штатним працівником державного професійно-технічного навчального закладу. У зв’язку з цим допомога на оздоровлення такому працівнику з державного бюджету не виплачується. При укладенні угоди навчальним закладом з Центром зайнятості на підготовку робітничих кадрів з числа безробітних, що має термін навчання менше 10 місяців, у кошторис, крім заробітної плати, закладається грошова компенсація за невикористану відпустку. Оплата кошторису здійснюється Центром зайнятості. Разом з тим у спільному листі Міністерства освіти і науки України та Центрального Комітету профспілки працівників освіти і науки України від 11 червня 2001 р. N 1/9-223 було дано роз’яснення, що у випадках компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Надбавка за вислугу років виплачується всім педагогічним працівникам, що є у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, незалежно від того, працюють вони за сумісництвом чи у штаті. Виплата надбавки здійснюється відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78. У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

 

Директор Департаменту

В. Супрун

 

Матеріали до теми


Рада проголосувала за Закон про страховий стаж осіб, які працювали за кордоном
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання ...