Реєструйся

Міносвіти уточнило, як рахувати середній бал випускників


Міносвіти доручило керівникам шкіл забезпечити розрахунок середнього бала документа про базову загальну середню освіту випускників та зробити відповідний запис у додатку до документа.

Середній бал — це середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до документа, і оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію.


Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

Наприклад, кількість предметів, з яких виставлені оцінки, становить 20, а сума балів дорівнює 191. В такому випадку середній бал розраховується за формулою (191:20 = 9,55), округлюється до десятих і буде дорівнювати 9,6. Крім того, предмети, за якими зроблено запис “звільнений (а)”, в загальній кількості предметів не враховуються.

Нагадаємо, згідно з пунктом 7.10 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних іспитів, середнього балу документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених Умовами випадках.