Реєструйся

Щодо навчання студентів за двома напрямами підготовки (спеціальностями)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.04.2012 р. N 1/9-291

Керівникам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності

 

 

 

Щодо навчання студентів за двома напрямами підготовки (спеціальностями)

У процесі перевірок діяльності вищих начальних закладів встановлено випадки одночасного навчання окремих студентів за денною формою навчання.

Нагадуємо, що пунктом 17.2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за N 1221/19959, допускається прийом до вищого навчального закладу для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання).

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161, навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні. При цьому навчальний день як складова частина навчального часу студента за тривалістю не може перевищувати 9 академічних годин. Крім того, відповідно до пункту 4.3 зазначеного Положення відвідування навчальних занять (крім консультацій) є обов’язковим для студентів.

Виходячи із зазначеного, навчання студента за денною формою одночасно за двома напрямами підготовки (спеціальностями) є фізично неможливим і свідчить у таких випадках про низький рівень контролю з боку керівництва навчального закладу за виконанням студентами графіка навчального процесу, що призводить до низької якості засвоєння студентами навчального матеріалу, а в окремих випадках – про порушення фінансової дисципліни, якщо здійснюється одночасне навчання студента за двома напрямами підготовки за кошти державного бюджету.

З метою недопущення у подальшому виникнення таких ситуацій просимо керівників вищих навчальних закладів забезпечити виконання пункту 6.12 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році та виконання студентами відповідних норм Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...