...
Реєструйся

Набув чинності закон, який ратифікує Конвенцію про безпеку та гігієну праці в шахтах


22 березня набув чинності Закон, який ратифікує Конвенцію Міжнародної організації праці № 176 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах.


Законодавчий акт спрямований на підвищення рівня захисту працівників гірничих підприємств від виробничих ризиків. Забезпечення цієї мети має сприяти виконання передбачених Конвенцією заходів з безпеки, викладених у ній вимог щодо нормативно-правового забезпечення політики безпеки, впровадження попереджувальних і захисних заходів на шахті, а також інформування шахтарів про умови праці.

Сфера застосування Конвенції включає всі шахти. При цьому термін “шахта” для цілей цієї Конвенції охоплює наземні або підземні майданчики, де здійснюється діяльність з розвідки родовищ корисних копалин, наслідком якої є механічне порушення грунту, і їх видобуток (за винятком нафти і газу), а також підготовка, в тому числі подрібнення, розмелювання, концентрація або промивання видобутих корисних копалин.

Необхідність ратифікації цієї Конвенції обумовлена, серед іншого, прагненням України стати асоційованим членом ЄС, з подальшою перспективою повноправного членства в цій структурі.