...
Реєструйся

Нормативно-правові акти щодо охорони праці під час користування офісною технікою


ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (в редакції від 26 листопада 2002 року № 229-IV)

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290

НАКАЗ КОМІТЕТУ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 10 лютого 1999 року № 21

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ:

«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 року № 528

«Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 року № 246

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «Про вимоги до режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ» від 12 березня 2007 року № 40/13/133-07

Матеріали до теми


Чи повинен роботодавець інформувати та звітувати про стан охорони праці на підприємстві?
Так, роботодавець повинен інформувати відповідні органи, про стан охорони праці на підприємстві, відповідно законодавства, — пояснили в інспекції праці. Згідно ...
Перша психологічна допомогу на робочому місці: хто може надати?
Першу психологічну допомогу (ППД) можуть надавати навчені працівники або штатний психолог. Розмір підприємства, умови роботи, наявні ресурси підкажуть роботодавцю, скільки ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...