...
Реєструйся

Нормативно-правові акти щодо охорони праці під час користування офісною технікою


ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (в редакції від 26 листопада 2002 року № 229-IV)

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290

НАКАЗ КОМІТЕТУ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 10 лютого 1999 року № 21

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ:

«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 року № 528

«Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 року № 246

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «Про вимоги до режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ» від 12 березня 2007 року № 40/13/133-07

Матеріали до теми


Роботодавець оплачує працівникам наймане житло: чи є такі витрати базою для нарахування єдиного внеску?
В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України від ...
Віднесення захворювання до хронічного професійного: які підстави потрібні?
Порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, а також форми відповідних документів, визначені та ...