Нормативно-правові акти щодо охорони праці під час користування офісною технікою


ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (в редакції від 26 листопада 2002 року № 229-IV)

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290

НАКАЗ КОМІТЕТУ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 10 лютого 1999 року № 21

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ:

«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 року № 528

«Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 року № 246

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ «Про вимоги до режиму праці та відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ» від 12 березня 2007 року № 40/13/133-07

Матеріали до теми


Держпраці розробила проєкт розслідування нещасних випадків внаслідок воєнних дій
Державною службою України з питань праці розроблено та надіслано на погодження до Міністерства економіки України проєкт постанови Кабінету Міністрів України ...
Безвісти зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...