Новий порядок перевірок — старі правила покарань?

Дата публікації: 24.09.2019

Статтею 19 Господарського кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. При цьому держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання, у т. ч. за безпекою виробництва і праці, додержанням законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням норм і правил, якими встановлено обов’язкові вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності.

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким центральним органом виконавчої влади відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, є Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці).

Окремо слід звернути увагу на підстави, з яких проводяться контрольні заходи за інформацією ДПС та її територіальних органів, а також ПФУ та його територіальних органів.

Невиїзні інспектування можуть проводитися за згодою роботодавця на підставі рішення керівника органу контролю або його заступника, якщо предметом такого контрольного заходу не є виявлення неоформлених трудових відносин (всі підстави, крім підпунктів 2 і 3 пункту 5 Порядку контролю). Невиїзне інспектування проводиться у приміщенні органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих роботодавцем.

У разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях інспектором праці можуть залучатися (за згодою об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють на об’єкті відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань, державних органів.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі. Таке повідомлення не означає, що інспектор за кілька днів надсилає роботодавцеві листа, яке це передбачено для планових заходів Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V. Форма та строки повідомлення про проведення інспекційного відвідування законодавством не визначені. Воно може відбуватися як завчасно, так і безпосередньо при прибутті інспектора до місця здійснення діяльності роботодавця.

Якщо інспекційне відвідування відбувається з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє роботодавця про таке відвідування тільки тоді, коли вважає, що таке повідомлення не нашкодить його проведенню.

Максимальна тривалість заходу контролю становить 10 робочих днів. Цей строк починається з дня, наступного за днем надання роботодавцем документів і пояснень, необхідних для проведення заходу контролю.

Крім прав інспекторів праці, Порядок контролю містить і перелік заборон.
 

Продовження читайте у жовтневому номері журнала «КАДРОВИК.UA».

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ