Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Похідні слова до професій: правила та норми

Дата публікації: 24.09.2019

Класифікація професій та оплата праці працівників — здавалося б, що може бути спільного між цими двома напрямами. Водночас назва професії, як і багато інших чинників, може впливати на розмір посадового окладу. Тому Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) має вагоме значення у вирішенні питань з оплати праці найманих працівників. Визначаючи розмір заробітку для певних працівників на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), роботодавець, поряд з іншим, стикається з необхідністю правильного розмежування за категоріями певних посад у межах однієї професії, оскільки таке розмежування сприяє як продуктивності праці, так і мотивуванню відповідних працівників. Задля цього до базових професійних назв робіт застосовують похідні слова.

Норми КП щодо похідних слів

Вимогами КП, а саме Додатком В (обов’язковий) до КП, передбачено, поряд з іншим, що роботодавець може використовувати похідні слова до базових професій (професійних назв робіт), наявних у КП (таблиця).

На перший погляд використання наведених вище похідних слів не викликає жодних запитань. Проте виникають ситуації, коли кадрові працівники неправильно застосовують похідні слова до професій, на що вказують фахівці, уповноважені на відповідні перевірки щодо додержання вимог трудового законодавства, і що, зі свого боку, призводить до порушень в оплаті праці. Наведемо приклади найбільш уживаних професійних назв робіт, які містяться в КП, із наведеними вище похідними словами.

Наявність таких професійних назв робіт у КП засвідчує їх базовість, тобто вони не вважаються похідними професіями, оскільки також містяться у КП. Відповідно до примітки 1 до Додатка В (обов’язковий) до КП похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії. Наприклад, від професійної назви роботи «Агроном» можна утворювати похідну «Провідний агроном», тоді як похідне слово «Головний» не може застосовуватися, тому що в КП є чинна професійна назва роботи «Головний агроном». Такі підходи використовуються для всіх без винятку професійних назв робіт.

Водночас необхідно пам’ятати про те, що похідні слова зазвичай визначають певну категорію посади, що часто впливає на заробітну плату відповідного працівника. Саме тому у разі використання похідних слів слід застосовувати відповідні галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), які разом із тарифними сітками та схемами посад і посадових окладів є рівноправним елементом тарифної системи оплати праці. Наприклад, якщо роботодавцю потрібно використати назву професії «Науковий співробітник (біологія)» з найбільшою можливою категорією, то залежно від потреб підприємства він може обрати похідні слова «Старший», «Провідний» та/або «Головний».

Водночас слід використовувати відповідний галузевий випуск ДКХП (у разі відсутності такого — галузеві випуски Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників або Єдиний кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців та службовців у частині тих кваліфікаційних характеристик, які ще не затверджено, наприклад, «Наукові співробітники»).

Категоріювання похідних слів Деякі похідні слова можуть застосовуватися до будь-яких професійних назв робіт, а деякі — тільки до конкретних. Особливою категорією професійних угруповань КП є розділи «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» та «Найпростіші професії». Якщо першому розділу КП взагалі не притаманне категоріювання за посадами (винятком є похідні слова «Помічник», «Віце-», «Районний», «Заступник», «Перший»), то для останнього розділу КП характерне категоріювання за розрядами (наприклад, «Укладальник-пакувальник») або рідше застосовується похідне слово «Старший» (наприклад, «Старший сторож»).

Також слід звернути увагу на похідне слово «Головний», яке на ринку праці щодо базової професії сприймається як керівник, управлінець. І коли порушується питання щодо застосування цього похідного слова до професій розділів КП «Професіонали» та «Фахівці», виникають певні труднощі та суперечливі запитання.

Застосування декількох похідних слів до однієї професійної назви роботи

Інколи виникає потреба у розширенні базових професійних назв робіт, застосовуючи декілька похідних слів, наприклад, перший, другий, третій заступник директора тощо. Або взагалі виникають питання щодо правильності назви посад заступників чи помічників для базових професій з використанням прикметника «Головний», наприклад, чи можна ввести такі посади, як «Помічник головного бухгалтера», «Заступник головного агронома» чи «Помічник заступника директора»?

На сьогодні КП містить низку професійних назв робіт із використанням більш ніж одного похідного слова, наприклад:

Зазвичай такі посади обіймають державні службовці, проте приватна сфера також використовує такі назви посад. Наприклад, помічник заступника директора з постачання. Фактично на практиці це означає, що крім директора підприємства, його заступника є й помічник, до функцій якого хоч і не належить безпосереднє керівництво, але допомога своєму безпосередньому керівникові в цьому питанні є основною метою такого помічника. Отже, норми КП не обмежують роботодавців у праві застосовувати до базової професійної назви роботи понад одне похідне слово.

Що ж стосується введення до штату керівників, наприклад, заступника головного бухгалтера, то насамперед слід керуватися нормативно-правовими документами, що визначають норми упорядкування структурних підрозділів підприємства для різних сфер і видів економічної діяльності. Так, відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, до штату підприємства можна вводити штатну одиницю заступника головного бухгалтера. Хоча відповідний документ не наводить норми, за яких можна вводити таку посаду, але у примітці 2 до постанови Ради Міністрів Української РСР «Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров’я і культури та при центральних районних і міських лікарнях» від 17 травня 1979 року № 255 (чинна на сьогодні) зазначено, що посада заступника головного бухгалтера вводиться в штат при наявності не менше 5 працівників. При наявності 20 і більше працівників за рахунок загальної чисельності персоналу вводиться додатково посада заступника головного бухгалтера по механізованому обліку.

Інша річ, що іноді центральні органи державної виконавчої влади видають нормативно-правові акти, в яких, поряд з іншим, наводять певні професійні назви робіт некерівного складу із застосуванням похідного слова «Головний». На нашу думку, якщо таке використання похідного слова не суперечить нормам трудового законодавства, воно є легітимним і може використовуватися. Це стосується тих центральних органів державної виконавчої влади, що є вищими за рівнем органами влади, ніж Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики), яке відповідає за соціальнотрудову сферу в Україні, зокрема за КП і ДКХП. Тоді як нижчі за рангом органи державної виконавчої влади та/або рівноцінні Мінсоцполітики мали б погоджувати назви професій, які використовують у своїх нормативно-правових актах, особливо якщо вони є похідними чи розширеними. Звісно, такі погодження відбуваються не завжди. Тому, на нашу думку, у таких випадках слід звертатися з офіційним запитом до Мінсоцполітики щодо надання відповідних роз’яснень, аби уникати нарікань з боку перевіряючих органів у сфері праці.

Похідні слова є повноцінними учасниками складного механізму редукції праці, який є об’єктивною основою для оцінювання складності праці та диференціації заробітної плати найманих працівників. У сучасних ринкових умовах, коли будь-яке підприємство недержавного сектору економіки має право встановлювати економічні параметри редукції праці самостійно, змістові параметри редукції праці, закладені у КП, до кола яких належать й похідні слова, набувають особливого значення. Іноді саме їх правильне застосування допомагає захистити інтереси найманого працівника у визначенні його посадового окладу, тарифної ставки — основної частки заробітної плати.

Також похідні слова — це дієвий інструмент, який може бути використаний у різних спірних питаннях для задоволення законних вимог найманого працівника та допоміжний засіб у процедурах переговорного процесу під час укладення індивідуальних трудових та колективних договорів на підприємствах.

Повну версію статті читайте у журналі «КАДРОВИК.UA», №7’2019 

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ