Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Оформлення професійного стандарту

Дата публікації: 28.04.2020

Зразок побудови та наповнення професійного стандарту професії «кухар»

Назва розділу професійного стандарту

Коментар

Зразок оформлення професійного стандарту професії «кухар»

1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета професійної діяльності

Стисло зазначається найбільш характерна ознака професійної діяльності

Основною метою професійної діяльності кухаря є приготування та відпуск страв, кулінарних виробів і напоїв

1.2. Назва виду економічної діяльності

Зазначаються назва секції, розділу, групи і класу виду економічної діяльності та їхній код згідно з КВЕД
 

Секція І «Тимчасове розміщення й організація харчування»; розділ 56 «Діяльність із забезпечення стравами та напоями»; групи 56.1 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.2 «Постачання готових страв», 56.3 «Обслуговування напоями»

1.3. Назва виду професійної діяльності

Зазначається назва розділу, підрозділу, класу, підкласу чи групи класифікаційного угруповання та їхній код згідно з КП

Розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; підрозділ 51 «Працівники, що надають персональні та захисні послуги»; клас 512 «Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства»; підклас 5122 «Кухарі»

1.4. Назва професії (професійна назва роботи)
 

Зазначається код професії (професійної назви роботи) згідно з КП. Розробники професійного стандарту мають розрізняти поняття «професія» та «професійна назва роботи». Професійна назва роботи є складовою професії та, як правило, збігається з однією чи кількома трудовими функціями (одиницями професійного стандарту)
 

«Кухар» — професія, а «Кухар судновий» чи «Шеф-кухар» — професійні назви роботи, які мають однаковий код КП — 5122

1.5. Узагальнена назва професії

За потреби зазначаються узагальнені назви професій або нові їхні назви, що виникають у процесі функціонального аналізу: «металург», «будівельник», «науковець», «бариста», «спічрайтер» тощо

«Кухар»

1.6. Професійна кваліфікація

Зазначається професійна кваліфікація чи професійна кваліфікація за розрядом (класом, категорією, групою) або назва професійної кваліфікації

«Кухар 3-го (4, 5, 6-го) розряду»

1.7. Вимоги до державної сертифікації

За потреби в цьому підрозділі зазначається наявність вимог до незалежного оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій відповідно до чинних нормативно-правових актів. До так званих «регульованих» належать, зокрема, такі професії: «моряк», «пілот», «диспетчер авіаційного руху», «фахівець з неруйнівного контролю», «адвокат», «нотаріус» тощо

 

1.8. Назви типових посад

За потреби зазначаються посади, які може обіймати особа за відповідною професією, віднесеною до відповідних розділів КП

Для професії «кухар» це можуть бути посади «Кухар 3-го (4, 5, 6-го) розряду», «Старший кухар», «Шеф-кухар», «Кухар дитячого харчування»

1.9. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У цьому підрозділі зазначається назва структурного підрозділу підприємства, установи, організації (цех, зал, дільниця, відділ, сектор, департамент тощо), де розташоване робоче місце працівника чи переважно відбувається (здійснюється) його трудова (професійна) діяльність; під чиїм безпосереднім керівництвом він працює; кому із працівників він може давати доручення, розпорядження, вказівки тощо

Кухня, цех, зал чи інше приміщення, призначене для приготування їжі; підпорядкованість начальникові зміни (цеху) або шеф-кухарю тощо

1.10. Умови праці

За потреби зазначаються умови праці, які характеризують виконання робіт за відповідною професією, у т. ч. шкідливі, важкі та несприятливі, зокрема щодо температурних, радіаційних та атмосферних характеристик, допустимих рівнів запилення, шуму, вібрації тощо

Для професії «кухар» допустимі умови праці з окремою наявністю ризиків від впливу високих температур біля кухонних плит та інших гарячих поверхонь

1.11. Засоби захисту

За потреби зазначаються індивідуальні (спеціальний одяг, взуття, головні убори, респіратори тощо) та колективні (вогнегасники, кондиціонери, витяжки тощо) засоби захисту

Вогнегасник, кондиціонер, витяжка

1.12. Умови допуску до роботи за професією

За потреби зазначаються вимоги до певної професії. Наприклад: проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи, навчання щодо безпечного ведення робіт; навчання з охорони праці та пожежної безпеки; навчання з технічної експлуатації обладнання; отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою; стажування на робочому місці у визначений керівництвом строк тощо

Наявність особистої медичної книжки та проходження медичного огляду в установленому порядку, навчання з охорони праці та пожежної безпеки; навчання з технічної експлуатації обладнання

1.13. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Зазначаються назви документів про присвоєння освітньої (за наявності) та професійної кваліфікацій (диплом, свідоцтво, посвідчення, сертифікат тощо); рівень НРК для цієї (цих) кваліфікації(ій)
 

Диплом про присвоєння освітньої кваліфікації «кваліфікований робітник» та професійної кваліфікації «кухар 3-го (4, 5, 6-го) розряду». Для цієї професії, виходячи з компетентностей, зазначених у професійному стандарті, та з описів (дескрипторів) НРК, «кухар 4-го розряду» належить до 3-го рівня НРК, а «кухар 5-го розряду» — до 4-го рівня НРК

2. Навчання та професійний розвиток

Зазначаються (де це необхідно) часткові професійні кваліфікації та рівні НРК, які їм відповідають

 

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Наводиться перелік відповідних законодавчих актів, норм, регламентів, стандартів

ІСО 9001, ІСО 22000

4. Загальні компетентності

До загальних компетентностей, притаманних усім трудовим функціям за певною професією, належать соціальні, екологічні тощо, наприклад: уважність; розвинена зорова та слухова пам’ять; емоційна стійкість; стресостійкість; відповідальність; розвинена орієнтація в просторі; здатність до адаптації; здатність діяти в нестандартних ситуаціях; здатність працювати в команді; запобігання конфліктним ситуаціям

Для професії «кухар» загальними компетентностями є здатність відповідально ставитися до професійної діяльності; володіння професійною лексикою; здатність діяти в нестандартних ситуаціях; здатність працювати в команді; дотримання професійної етики; запобігання конфліктним ситуаціям; здатність прогнозувати результати діяльності

5. Перелік трудових функцій

Подаються умовні позначення та назви трудових функцій професійного стандарту. Такі позначення встановлює робоча група. Це може бути цифрове (1, 2, 3, ...), літерне (А, Б, В, …) чи змішане позначення
 

Вибираємо літерне позначення:
А. Проводити підготовку до технологічного процесу приготування страв, кулінарних виробів та напоїв.

В. Проводити технологічний процес приготування страв, кулінарних виробів та напоїв

6. Опис трудових функцій

Подаються умовні позначення та назви трудових функцій, компетентностей, знань, умінь і навичок. Такі позначення встановлює робоча група. Це може бути цифрове (1, 2, 3, ...), літерне (А, Б, В, …) чи змішане позначення
 

Обираємо  змішане умовне позначення: трудова функція позначається літерою (наприклад, А), компетентність — цифрою після літери, яка позначає трудову функцію (наприклад, А.1.), позиція щодо необхідних знань — літерою В, а після неї — цифрою (А.1.В.1), необхідне уміння чи навичка — літерою У чи Н відповідно, а після неї —порядковою цифрою (А.1.У.1 чи А.1.Н.1)

Приклад опису трудових функцій професії «кухар»

Трудові функції

Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій)

Предмети та засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, продукти, інструмент)

Знання

Уміння та навички

А. Проводити підготовку до технологічного процесу приготування страв, кулінарних виробів та напоїв

А.1. Проводити механічну кулінарну обробку дичини

Індивідуальні та колективні засоби захисту, кухонне обладнання та інвентар, санітарні та мийні засоби, холодильники, морозильні шафи тощо

В.1. Основні характеристики різних видів дичини (тушок диких тварин і птиці).
В.2. Харчова цінність різних видів дичини.
В.3. Вимоги до якості охолодженої та замороженої дичини.
В.4. Правила зберігання різних видів дичини в охолодженому та замороженому вигляді.
В.5. Способи оброблення дичини: обскубування, обсмалювання, видалення крилець, голів, шийок і ніжок, потрошіння, доочищення, промивання, нарізання, розрубування, знімання м’якоті, вимочування, маринування, порціонування, охолодження, заморожування.
В.6. Види технологічного обладнання та виробничого інвентарю для оброблення дичини

У.1. Дотримуватися умов зберігання дичини в охолодженому і замороженому вигляді.
У.2. Перевіряти органолептичним способом якість охолодженої та замороженої дичини.
У.3. Забезпечувати температурний режим і терміни розморожування дичини з урахуванням вимог до харчової безпеки.
У.4. Проводити механічну кулінарну обробку дичини.
У.5. Підбирати виробничий інвентар і технологічне обладнання та безпечно користуватися ним під час оброблення дичини.
У.6. Забезпечувати температурний режим і терміни зберігання під час охолодження та заморожування дичини з урахуванням вимог до харчової безпеки

7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

7.1. Розробник професійного стандарту

7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

7.3. Дата затвердження професійного стандарту

7.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

 

Сподіваємося, що з розвитком системи професійних стандартів освітні програми навчальних закладів стануть більш наближені до сучасних вимог роботодавців, що сприятиме підвищенню якості робочої сили.

Олександр Носіков, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук