Відмінність суміщення від сумісництва


Іноді поняття суміщення плутають із сумісництвом.

СУМІСНИЦТВО

СУМІЩЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Виконання працівником, крім своєї основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві

Виконання працівником на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи

СХОЖІСТЬ

Працівник, крім основної, виконує іншу додаткову роботу

ВІДМІННОСТІ

Коли виконується робота?

У вільний від основної роботи час

У робочий час

Де виконується робота?

На одному підприємстві або на різних підприємствах

На одному підприємстві

Як оплачується робота?

Платять за фактично виконану роботу без обмежень (ст. 1021 КЗпП), ст. 19 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР)

Доплачують до основного заробітку (розмір доплати визначається наявністю економії за тарифними ставками та окладами суміщуваних посад — додаток 3 до Угоди)

Який порядок оформлення?

Майже не відрізняється від звичайної процедури прийняття на роботу, якщо нема заборон та обмежень.

Згоди роботодавця з основного місця роботи не вимагається.

У заяві про прийняття на роботу працівник повинен указати, що збирається працювати за сумісництвом. Відповідно до цієї заяви  оформлюється наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом

Суміщення професій (посад) можливе тільки за наявності вакансії у штатному розписі. У цьому випадку з працівником узгоджується доручення йому додаткової роботи в порядку суміщення та розмір доплати за неї.

У наказі слід зазначити:

•   професію (посаду), що суміщається;

•   розмір доплати за суміщення.

Строк, на який установлюється суміщення, можна не зазначати

ЗАПИСИ ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Записи про роботу за сумісництвом вносить за бажанням працівника власник або уповноважений ним орган. Для цього працівник має надати за основним місцем роботи копії наказів або довідку. Роботу за сумісництвом, яку оформлено в установленому порядку, в трудовій книжці зазначають окремо

Записи про роботу за суміщенням до трудової книжки не вносять

ТРУДОВІ ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

На осіб, які працюють за сумісництвом і суміщенням, поширюються всі трудові права та соціальні гарантії, передбачені законодавством і колективним договором

ПРАВО НА ВІДПУСТКУ

Крім відпустки за основним місцем роботи, сумісники мають право отримати на роботі за сумісництвом:

•   щорічну оплачувану відпустку повної тривалості (за відпрацьований робочий рік не менш як 24 календарних дні), навіть якщо не минуло 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві; надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (п. 6 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР; далі — Закон № 504);

•   відпустку без збереження заробітної плати, яка надається на період до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ст. 25 Закону № 504)

Робота на таких умовах не впливає на право працівника на відпустку, адже вона виконується одночасно з основною роботою; доплата за суміщення враховується також при нарахуванні заробітної плати за час відпустки (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 року № 100)

Детальніше про СУМІЩЕННЯ читайте у Живому журналі  «КАДРОВИК.UA» № 4 або ж у його друкованій версії  «КАДРОВИК.UA»  № 4–5