Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Оформлюємо чергування на підприємстві

Дата публікації: 22.04.2020

Чергування слід відрізняти від виконання працівником трудових обов’язків на змінних роботах, на роботах за графіком у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний час. Порядок запровадження чергувань передбачено в постанові Секретаріату Всесоюзної центральної ради професійних союзів «Про чергування на підприємствах і в установах» від 2 квітня 1954 року № 233 (далі — Постанова № 233), яка діє в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII у частині, не врегульованій законодавством України.

Графік чергувань

Наведемо вимоги Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) до складання графіка чергування (зразок графіка чергування працівників у розділі «Зразки документів»).

По-перше, згідно зі статтею 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менш як 42 год. Отже, плануючи чергування на вихідні дні (або ж на один вихідний день — у разі шестиденного робочого тижня), слід ураховувати, що працівник, який виходить на роботу, має право на відгул тієї ж самої тривалості, що й чергування, протягом найближчих 10 днів.

По-друге, у законодавстві встановлено винятковий порядок застосування роботи у вихідні дні. Відповідно до статті 71 КЗпП робота в такі дні забороняється, крім випадків:

— відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

— відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 

— виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

— виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Наказ про залучення до чергування

Залучати працівників до роботи у вихідні дні можна лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця (зразок наказу про залучення працівників до чергування у неробочі та вихідні дні у розділі «Зразки документів»).

Табелювання

Чергування у вихідний день не підлягає оплаті, за нього надається відгул. У табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначаються.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Чергування у вихідні і святкові дні компенсуються наданням протягом найближчих 10 днів відгулів тієї ж тривалості, що і чергування.

Відповідно до пункту 1 Постанови № 233 чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові й неробочі дні можна запроваджувати у виняткових випадках і лише за згодою профспілкового органу. Оскільки таких виняткових випадків у законодавстві не визначено, доречно, щоб роботодавець передбачив їх у локальному акті підприємства (положенні, правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі), де також потрібно вказати обов’язки чергових, тривалість чергування, порядок затвердження графіка чергування.