Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Дата публікації: 25.04.2018

Відповідно до ст. 98 КЗпП України оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54, 57 до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці надані права щодо встановлення працівникам посадових окладів відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів,  надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, щодо надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника,  щодо здійснення преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.

Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Постановою КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» затверджено Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,  схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій, схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій,схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.

Згідно з приміткою 1 додатка 1 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати)  розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Статтею 6 Закону «Про оплату праці» встановлено, що розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника не має бути менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (далі - ПМПО) на 1 січня календарного року.  Згідно зі  ст. 7 Закону про Держбюджет на 2018 рік з 01.01.2018 р. ПМПО  встановлено у розмірі 1762 грн. Отже, з1 січня 2018 року  посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду становить 1762 грн. Посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 - 25-го тарифних розрядів розраховують множенням окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1762 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт.

Отже, схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів й організацій, що фінансуються з бюджету, формується на підставі  мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), установленого Урядом та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Пунктом 3  постанови установлено розміри надбавок працівникам (до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі та інші. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

Встановлено  доплати працівникам  у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

Встановлено  доплати працівникам  у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час,  за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку, за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу. Водіям автотранспортних засобів встановлена надбавки за класність: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Постановою надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків  установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них,  надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання,  затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджено наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 (далі - наказ №77) .

Відповідно до  п.1 наказу №77 розміри місячних окладів (тарифних ставок), вказаних у додатках 1-3 до наказу №77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначений у примітці 1 додатку 1 до постанови № 1298. Оскільки посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС на 1 січня 2018 року збільшився, то і оклади робітників з 01.01.2018 р. теж повинні збільшитися. Для визначення їх розмірів треба оклад (відповідно до схеми) помножити на відповідний коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду. В додатках 1-3 до наказу № 77 встановлені розміри місячних тарифних ставок (посадових окладів) станом на 01.05.2016 р. (остання редакція наказу № 77, з урахуванням змін, внесених наказом Мінсоцполітики від 16.05.2016 р. № 515). За період з 01.01.2016 р. по 01.01.2018 р. посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС змінювався (підвищувався) кілька разів (на 01.05.2016 р. — 1185 грн., на 01.12.2016 р. — 1335 грн., на 01.01.2017 р. — 1600 грн., на 01.01.2018 р. — 1762 грн.). Таким чином, коефіцієнт, на який треба підвищити посадові оклади (тарифні ставки) робітників, з 1 січня 2018 року складає: 1762 : 1185 = 1,48692 (грн.), де 1185 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, вказаний у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298, з 1 травня 2016 року; 1762 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня 2018 року.

Раїса Волошин, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів.

Джерело: kr.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації