...
Реєструйся

Переведення на вищу посаду працівника без відповідного стажу та перепрофілювання посади: деякі нюанси


СИТУАЦІЯ

Працівника організації переводять на посаду старшого інспектора з кадрів? Чи правомірне таке переведення? Чи потрібно було спершу перевести працівника на посаду інспектора з кадрів і лише через 6 місяців переводити на вищу посаду? Які зміни потрібно здійснити, щоб увести посаду «Начальник відділу кадрів» (перепрофільовуватиметься посада старшого інспектора з кадрів), і чи потрібно погоджувати відповідні зміни з обласною радою? Чи зазначені зміни можна буде здійснити лише не раніше ніж через 2 (якщо працівник має диплом магістра) або 3 (диплом бакалавра) роки роботи працівника на такій посаді?

 

РІШЕННЯ

Щодо переведення працівника на посаду старшого інспектора з кадрів

Для того щоб роботодавець міг призначити (прийняти, перевести) працівника на певну посаду, такий працівник повинен відповідати кваліфікаційним вимогам до певної посади. Такі вимоги у більшості випадків містяться у розділі «Кваліфікаційні вимоги» відповідної кваліфікаційної характеристики.

Зокрема, кваліфікаційні вимоги до посади інспектора з кадрів містяться у кваліфікаційній характеристиці цієї посади, наведеній у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Розділ 1 Випуску 1 ДКХП).

Замовляйте РОЗРОБЛЕННЯ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Експерти КАДРОВИК.UA допоможуть у складанні й упровадженні бланків кадровика, реєстраційних форм, шаблонів документів

СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
Кваліфікаційні вимоги

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів — не менш ніж 1 рік.

ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
Кваліфікаційні вимоги

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

 

Важливо! Користуючись відповідними кваліфікаційними вимогами, слід ураховувати, зокрема, рівні освіти, визначені Законом України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту».

Таким чином, у нашому випадку працівник відповідатиме встановленим для старшого інспектора з кадрів кваліфікаційним вимогам, якщо він матиме стаж роботи за посадою інспектора з кадрів не 6 місяців, а не менш ніж 1 рік.

Водночас у пункті 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Розділу 1 Випуску 1 ДКХП (далі — Загальні положення ДКХП) зазначено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на обійманій посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Отже, у відповідних випадках роботодавець має право (але не зобов’язаний) призначити на посаду старшого інспектора з кадрів за рекомендацією атестаційної комісії організації особу, яка має стаж роботи на посаді інспектора з кадрів менше 1 року або ж яка взагалі не має такого стажу роботи саме на цій посаді, але має достатній практичний досвід роботи на споріднених посадах та володіє відповідними знаннями, уміння і навички або має компетенції, які потрібні для успішної роботи на посаді старшого інспектора з кадрів. Висновок про це має зробити атестаційна комісія.

Щодо «перепрофілювання» посади старшого інспектора з кадрів

Для того щоб «перепрофілювати» посаду старшого інспектора з кадрів на посаду начальника відділу кадрів, потрібно внести відповідні зміни до штатного розпису організації: вивести зі штатного розпису посаду «Старший інспектор з кадрів» та увести замість неї посаду «Начальник відділу кадрів». Зазначені зміни може бути оформлено наказом керівника організації про внесення відповідних змін до штатного розпису або про затвердження нової редакції штатного розпису.

У більшості випадків керівники підприємств, установ, організацій у межах наданих їм засновниками (власниками) цих підприємств, установ, організацій повноважень самостійно ухвалюють рішення про внесення змін до штатного розпису. Водночас в окремих випадках у відповідних установчих документах підприємств, установ, організацій може бути передбачено потребу погоджувати внесення змін до їх штатного розпису з вищим органом (власником, засновником), у т. ч. з обласною радою (наприклад, якщо це певна бюджетна установа).

Зразки документівПосадові інструкціїРобочі інструкції
Для довідок: 0 (800) 219-977

Зокрема, у статті 57 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) зазначено, що установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. При цьому в установчих документах, серед іншого, повинні бути зазначені склад і компетенція його органів управління, порядок ухвалення ними рішень.

У разі коли йдеться про відповідне підприємство (державне, комунальне, приватне тощо), то слід пам’ятати таке:

  • підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту (ч. 3 ст. 62 ГКУ);
  • підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 ГКУ).

Якщо ж ідеться про бюджетні установи, які діють відповідно до положень про них, то, наприклад, згідно з пунктом 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, то їх штатні розписи (і, відповідно, зміни до них) затверджуються керівником установи вищого рівня, за винятком випадків, передбачених у пункті 33 цього Порядку для окремих установ.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Якщо раніше в організаційній структурі організації не було передбачено такого структурного підрозділу, як відділ кадрів, потрібно також затвердити положення про відділ кадрів. Зокрема, у частині 2 статті 64 ГКУ зазначено, що функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

 

Крім того, якщо відповідних повноважень начальника відділу кадрів не передбачено безпосередньо у положенні про відділ кадрів, має бути затверджено посадову інструкцію начальника відділу кадрів. Так, у пункті 6 Загальних положень ДКХП зазначено, що посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, які зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Також слід зауважити, що зміни до штатного розпису вносять незалежно від того, чи є посади, які виводять зі штатного розпису, вакантними, а також працівники якої кваліфікації працюють на цих посадах. Тобто штатний розпис є знеособленим організаційним документом організації. Відповідні зміни вносяться до штатного розпису здебільшого у зв’язку з відповідними змінами в організації виробництва і праці. При цьому працівники, посади яких скорочуються (виводяться зі штатного розпису), підлягають звільненню з роботи згідно з пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Таким чином, у нашому випадку зміни до штатного розпису (зокрема ті, що передбачають скорочення посади старшого інспектора з кадрів) може бути внесено у будь-який час незалежно від того, скільки часу відповідний працівник працював на посаді старшого інспектора з кадрів (0,5, 1, 2, 3 тощо роки), а також яку кваліфікацію він має (з дипломом бакалавра чи магістра). Працівника, посада якого скорочується, може бути переведено на введену до штатного розпису нову посаду «Начальник відділу кадрів», якщо він відповідає кваліфікаційним вимогам до цієї посади.

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Слід зауважити, що кваліфікаційна характеристика посади начальника відділу кадрів також міститься у Розділі 1 Випуску 1 ДКХП.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління персоналом — не менш ніж 2 роки.

 

Якщо ж працівник не відповідає зазначеним кваліфікаційним вимогам (наприклад, має диплом не магістра або спеціаліста, а лише бакалавра), то він може бути переведений роботодавцем на посаду начальника відділу кадрів згідно з пунктом 11 Загальних положень ДКХП за рекомендацією атестаційної комісії, якщо має достатній практичний досвід та може успішно у повному обсязі виконувати обов’язки начальника відділу кадрів.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...