Реєструйся

Підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій


Колективний договір та положення про оплату праці й преміювання персоналу разом з іншими положеннями можуть містити підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій.

Такими підставами можуть бути:

  • повернення підприємству продукції (товарів) від замовника (споживача) через її низьку якість;
  • надання недостовірної звітності, що при­звело до збитків на підприємстві;
  • невиконання чи неналежне виконання працівником посадових обов’язків (трудових функцій) відповідно до посадової (робочої) інструкції, інших документів, які регламентують трудову діяльність, несвоєчасне чи неякісне виконання розпоряджень, наказів, стратегії та програм розвитку підприємства та інших організаційно-розпорядчих документів;
  • порушення правил внутрішнього трудово­го розпорядку, зокрема прогул без поважних причин, порушення трудової дисципліни (запізнення, поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння тощо);
  • порушення виробничих і технологічних інструкцій, вимог з техніки безпеки тощо; 
  • притягнення працівника до адміністратив­ної або кримінальної відповідальності. 

У разі якщо колективним договором, положенням про оплату праці та преміювання персоналу не передбачені ті чи ті підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій (скажімо, за порушення трудової дисципліни), то роботодавець не має права знижувати розмір чи позбавляти працівника премії.

Інформацію підготувала Світлана Цимбалюк, експерт газети «Кадри і зарплата», декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.
 

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...
Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...