Підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій


Колективний договір та положення про оплату праці й преміювання персоналу разом з іншими положеннями можуть містити підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій.

Такими підставами можуть бути:

  • повернення підприємству продукції (товарів) від замовника (споживача) через її низьку якість;
  • надання недостовірної звітності, що при­звело до збитків на підприємстві;
  • невиконання чи неналежне виконання працівником посадових обов’язків (трудових функцій) відповідно до посадової (робочої) інструкції, інших документів, які регламентують трудову діяльність, несвоєчасне чи неякісне виконання розпоряджень, наказів, стратегії та програм розвитку підприємства та інших організаційно-розпорядчих документів;
  • порушення правил внутрішнього трудово­го розпорядку, зокрема прогул без поважних причин, порушення трудової дисципліни (запізнення, поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння тощо);
  • порушення виробничих і технологічних інструкцій, вимог з техніки безпеки тощо; 
  • притягнення працівника до адміністратив­ної або кримінальної відповідальності. 

У разі якщо колективним договором, положенням про оплату праці та преміювання персоналу не передбачені ті чи ті підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій (скажімо, за порушення трудової дисципліни), то роботодавець не має права знижувати розмір чи позбавляти працівника премії.

Інформацію підготувала Світлана Цимбалюк, експерт газети «Кадри і зарплата», декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.
 

Матеріали до теми


Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...
Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...