Положення про Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2015»


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2015»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Про Всеукраїнський конкурс працівників кадрових служб «Кадровик року’2015» (далі — Конкурс), мету проведення, правила організації і процедуру визначення переможців — у положенні про Конкурс (далі — Положення).

1. МЕТА КОНКУРСУ

Підвищення професійного рівня працівників кадрових служб

У процесі підготовки відповідей на завдання Конкурсу здобувачі звання «Кадровик року’2015» оперативно стежать за змінами у трудовому законодавстві та новітніми тенденціями в управлінні персоналом.
Учасники Конкурсу удосконалюють практичне застосування норм трудового права, ведення кадрового діловодства та сучасні прийоми кадрового менеджменту.

Об’єднання професіоналів з усіх регіонів України

Усі фахівці, які візьмуть участь у Конкурсі, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, спілкування з колегами, професійного обговорення актуальних тем.

2. ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ І ЖУРІ КОНКУРСУ

Організатор Конкурсу

Організатором Конкурсу є журнал «Довідник кадровика» і професійний портал Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнська асоціація кадровиків» (далі — Організатор).

Організатор:
• є керівним органом Конкурсу, здійснює загальне управління та контроль за його проведенням відповідно до цього Положення;
• затверджує склад журі Конкурсу (далі — Журі), що визначає переможців;
• забезпечує роботу Журі і комунікації між його членами;
• здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу, підбиття підсумків і визначення переможців Конкурсу;
• розміщує інформацію про Конкурс на сайті-організаторів: www.kadrovik.ua (далі — Сайт Конкурсу), у журналах ВД «МЕДІА-ПРО» («Довідник кадровика», «Менеджер по персоналу», «Діловодство та документообіг» та інших засобах масової інформації;
• організовує нагородження лауреатів і переможців Конкурсу;
• здійснює інші функції, потрібні для успішного проведення Конкурсу.

Учасники (здобувачі звання «Кадровик року’2015»)

Учасником Конкурсу може стати будь-який фахівець, який має досвід роботи з кадрами і працює на території України. Учасниками не можуть бути працівники ТОВ «МЕДІА-ПРО» і компаній — партнерів Конкурсу.
Для участі в Конкурсі потрібно пройти реєстрацію і виконати завдання, опубліковані на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua або в журналі «Довідник кадровика».

Реєструючи свої персональні дані, учасник тим самим погоджується на їх обробку, а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу.

Журі Конкурсу

З метою об’єктивного визначення лауреатів і переможців Конкурсу Організатором створюється Журі. До складу Журі запрошуються представники профільного міністерства, інших державних установ, фахівці високої кваліфікації з трудового законодавства, кадрового діловодства та управління персоналом, а також представники Організатора Конкурсу.

Голова Журі призначається Організатором Конкурсу.

Журі:
• здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань для учасників Конкурсу;
• бере участь у перевірці завдань і підбитті підсумків Конкурсу;
• бере участь у нагородженні переможців Конкурсу.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Терміни проведення Конкурсу

Конкурс «Кадровик року’2015» триває з 1 грудня 2015 до 31 березня 2016 року і складається з двох турів:
• тур І — 1 грудня 2015 року — 31 січня 2016 року (тестові завдання); 
• тур ІІ1 лютого — 31 березня 2016 року (тести і кейси — практичні завдання).

Церемонія нагородження проводиться у квітні 2016 року.

Завдання

Завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua, у журналі «Довідник кадровика» та надаються Організатором у друкованому або електронному вигляді всім, хто зробить відповідний запит.
Завдання туру І представлено у вигляді 15 тестових запитань із кожної номінації.
Завдання туру ІІ складаються з 5 тестів і трьох кейсів (вирішення практичних завдань) із кожної номінації.

Головним переможцем стає учасник, котрий набрав найбільшу кількість балів за результатами двох турів разом.

Запитання І туру

Запитання ІІ туру

Відповіді на завдання Конкурсу

Учасники Конкурсу, відповідаючи на завдання турів, заповнюють відповідну електронну форму на Сайті www.kadrovik.ua або надруковані у журналі «Довідник кадровика» формуляри із завданнями.

Відповіді на завдання турів надсилаються:

• на e-mail: konkurs@kadrovik.ua (тема — «Кадровик року’2015»);
• чи факсом: (044) 507-2227 (з поміткою — «Відділ маркетингу».

Конкурсні завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу та у журналі «Довідник кадровика».

За кожну правильну відповідь у першому турі учасник отримує 1 бал, у другому турі — 5 балів.

Правильні відповіді на завдання турів публікуються після завершення конкурсу — до 20 травня 2016 року.

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Порядок присудження балів

Система оцінювання кожного завдання публікується разом з умовами завдання.

Вирішення спорів

Усі питання, пов’язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаються через форму зворотного зв’язку. 

Питання розглядає Оргкомітет протягом місяця з дня його надходження.

Оргкомітет не вступає в листування з учасниками Конкурсу.

Підбиття підсумків

Остаточні підсумки підбиваються після виконання учасниками завдань ІІ туру. 

Імена переможців і лауреатів Конкурсу оголошуються на урочистій церемонії нагородження, а потім публікуються на Сайті Конкурсу та в журналі «Довідник кадровика».

5. НОМІНАЦІЇ  КОНКУРСУ

Гран-прі

Переможцем у номінації стає учасник, який набрав абсолютну більшість балів за підсумками двох турів.

«Трудове законодавство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з трудового права.

«Кадрове діловодство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з кадрового діловодства.

«Управління персоналом»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з управління персоналом.

«Топ-20»

Двадцять учасників Конкурсу, які покажуть найкращі результати після переможців за кількістю набраних балів, входять у топ-20 Конкурсу.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор залишає за собою право змінювати не більше ніж на три робочих дні терміни проведення турів Конкурсу, заздалегідь повідомивши про це учасників.

Запитання І туру
Запитання ІІ туру

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень