Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів: на що чекати?

Дата публікації: 16.09.2019

На сайті Фонду соціального страхування України оприлюднено доопрацьований проект постанови правління Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування Украї ни та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання». З якою метою розроблено цей проект? Чим ця постанова відрізняється від постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» від 22 грудня 2010 року № 29?

Відповідно до пункту 7 частини 1 та пункту 6 частини 2 статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) Фонд соціального страхування України (далі — Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 10 Закону № 1105 Фонд має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділе них йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

Пунктами 2 та 4 частини 2 статті 10 Закону № 1105 визначено, що Фонд зобов’язаний здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів та контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених Законом № 1105 та іншими нормативно-правовими актами з питань соціального страхування.

Згідно з пунктами 8 та 9 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1105 до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.

Наразі робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення здійснюють перевірку страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду, приймають рішення за їх результатами, керуючись Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженою постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 29.

Продовження читайте у вересневому номері журнала «КАДРОВИК.UA».

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ