Передплати журнал

Правила професійної етики для працівників БЕБ


Бюро економічної безпеки України наказом від 30 червня 2022 року № 129 затвердило Правила професійної етики працівників БЕБ. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2022 року за № 943/38279.

Правилами встановлено основні моральні та професійно-етичні принципи й вимоги до поведінки гласних і негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання БЕБ, та осіб, які уклали трудовий договір із БЕБ і його територіальними управліннями.

Зокрема, документом визначено 14 принципів професійної етики:

 1. Принцип патріотизму: чесно служити й бути вірним народу України; формувати позитивний імідж БЕБ та держави; поважати державні символи України; використовувати державну мову під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків.
 2. Принцип верховенства права та законності. Працівники зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків Конституцією України, міжнародними договорами, Законами та постановами Верховної Ради України й іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами БЕБ, положеннями тощо. Також повинні утримуватися від виконання незаконних розпоряджень чи доручень, у тому числі тих, які потенційно можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних із корупцією.
 3. Принцип політичної нейтральності та позапартійності. Не допускати впливу політичних та релігійних поглядів, дотримуватися обмежень щодо політичної діяльності, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків, не організовувати та не брати участь у страйках тощо.
 4. Принцип доброчесності:
 • бути чесним та добропорядним, не допускати переваг приватного інтересу над публічним під час виконання посадових (службових) обов’язків;
 • використовувати своє службове становище лише для виконання своїх посадових (службових) обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та на умовах повноважень;
 • не використовувати службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
 • не допускати виникнення реального конфлікту інтересів, порушення вимог фінансового контролю, повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;
 • не розголошувати та не використовувати інформацію, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом);
 • не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, громадських і релігійних організацій;
 • раціонально і дбайливо використовувати державну власність, постійно підвищувати ефективність її використання;
 • не використовувати державне майно в особистих цілях.
 1. Принцип прозорості та підзвітності. Забезпечувати відкритість та доступність інформації про діяльність працівників, крім випадків, визначених Конституцією, законами України та іншими нормативно-правовими актами та ін.
 2. Принцип оперативності: своєчасно, точно, результативно і відповідально виконувати посадові (службові) обов’язки, накази БЕБ, розпорядження та доручення керівників, наданих на підставі та в межах їх повноважень.
 3. Принцип незалежності від інших, крім державних інтересів. Не допускати неправомірного втручання у діяльність працівників під час виконання посадових (службових) обов’язків у межах своєї компетенції; діяти виключно в інтересах держави.
 4. Принцип неупередженості: виконувати посадові (службові) обов’язки та приймати рішення об’єктивно і виважено.
 5. Принцип пріоритетності прав, свобод й інтересів фізичних та юридичних осіб:
 • поважати честь, гідність, права, свободи, законні інтереси, репутацію осіб з якими здійснюється взаємодія під час виконання посадових (службових) обов’язків;
 • сприяти реалізації прав і законних інтересів громадян, об’єднань громадян та інших юридичних осіб;
 • не порушувати права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не допускати свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;
 • неухильно дотримуватися принципу презумпції невинуватості.
 1. Принцип персональної відповідальності кожного працівника: якісно та ефективно виконувати посадові (службові) обов’язки, виявляти ініціативу, дотримуватися законодавства, завдань та повноважень свого підрозділу, постійно підвищувати свій професійний рівень, знання, удосконалювати свої вміння та навички відповідно до функцій і завдань займаної посади.
 2. Принцип конфіденційності: не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома працівнику в процесі службової діяльності, крім випадків, встановлених законом.
 3. Принцип субординації: підпорядкування своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки, повідомляти безпосереднього керівника про доручення, отримані від керівника вищого рівня; у разі виникнення сумніву щодо законності виданого керівником доручення працівник повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати таке доручення, за виключенням явно незаконного доручення. Одночасно з виконанням такого доручення у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня.
 4. Принцип дисциплінованості та гідної поведінки. Зокрема, працівники БЕБ мають дотримуватися правил етикету, належного зовнішнього вигляду, поважати гідність та приватне життя інших осіб, дотримуватися культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), уникати конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими тощо.
 5. Принцип неприпустимості корупції:
 • суворо дотримуватися обмежень та заборон, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів корупції та пов’язаних з корупцією дій;
 • вживати всіх можливих та необхідних заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, утримуватися від вчинення дій чи прийняття рішень в умовах наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Дотримання цих Правил забезпечуватимуть безпосередні керівники й керівники структурних підрозділів.

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН Бізнес

Курс «Зміни законодавства: оптимізація трудових відносин»

Матеріали до теми


Електронний документообіг: пам’ятка для роботодавця від Держпраці
В умовах війни особливого значення для роботодавців набувають нові інструменти, що дають можливість, зокрема, віддалено ухвалювати необхідні рішення з урахуванням ...
Як прийняти на роботу іноземця: інформує Державна служба зайнятості
Щоб прийняти на роботу іноземця, необхідно отримати дозвіл служби зайнятості. Сьогодні українські компанії використовують найману працю іноземних громадян у найрізноманітніших ...