Передплати журнал

Про надання роз’яснень


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.01.2011 р. N 17-08/121-941

Н-ву С. Л.
м. Київ

Про надання роз’яснень

На виконання доручення Міністерства фінансів України від 23.12.2010 Державне казначейство України розглянуло звернення […] щодо надання роз’яснення стосовно порядку зміни головного бухгалтера бюджетної установи та повідомляє наступне.

Відповідно до пунктів 2, 3 та 4 статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

З огляду на зазначене, особа, на яку законодавством покладено обов’язок встановлення форми та порядку організації ведення бухгалтерського обліку, у тому числі у разі зміни головного бухгалтера бюджетної установи, є керівник, який приймає рішення щодо визначення порядку передачі справ головним бухгалтером, що звільняється, та особи, яка їх має прийняти.

Перший заступник Голови О. С. Даневич

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...