...
Реєструйся

Про надання роз’яснення (щодо застосування понижуючого коефіцієнта)


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.04.2015 р. N 12518/7/99-99-17-03-01-17

Головним управлінням ДФС в областях, місті Києві
Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників


Про надання роз’яснення

Закон України від 02 березня 2015 року N 219-VIII “Про внесення змін до розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)” (далі – Закон N 219), який набрав чинності з 13 березня 2015 року та яким передбачено більш лояльні умови, надав значній кількості роботодавців право на застосування понижуючого коефіцієнта, понижуючої ставки єдиного внеску.
Водночас виникають питання щодо практичного застосування норм Закону N 219. Розглянемо найпоширеніші питання щодо застосування понижуючого коефіцієнта.
Перш за все необхідно визначитись з якого періоду застосовувати нові норми. Враховуючи, що обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон N 2464) нараховується єдиний внесок за календарний місяць та з огляду на те, що Закон N 219 набрав чинності з 13 березня 2015 року, застосовувати понижуючий коефіцієнт за новими правилами можна при нарахуванні заробітної плати (доходів) за весь березень 2015 року.
При розрахунку понижуючого коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі звітності платника єдиного внеску, поданої відповідно до вимог Закону N 2464. Отже, на сьогодні всі показники за 2014 рік визначаються на підставі таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 N 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за N 1628/24160 (далі – Порядок).
Варто зазначити, що понижуючий коефіцієнт застосовується у тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, тобто нарахована заробітна плата (дохід) сумісникам також включається для розрахунків понижуючого коефіцієнта.
Як визначити базу нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (далі – БН(зо)).
БН(зо) – це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 року, зменшена на суму нарахованої заробітної плати працюючих інвалідів (за наявності) / кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати, зменшену на кількість працюючих інвалідів (за наявності), яким у звітному місяці нараховані виплати.
Оскільки понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки єдиного внеску для підприємств, установ, організацій за працюючих інвалідів (8,41 відс.) та до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання (3,6 відс., 6,1 відс., 2,6 відс, 2 відс, 2,85 відс.), то при розрахунку всіх показників кількість працюючих інвалідів та нарахована їм заробітна плата (дохід) не враховуються. Проте фізичні особи – підприємці на виплати працівників – інвалідів нараховують єдиний внесок по ставці відповідно до класу професійного ризику виробництва, тому при визначенні понижуючого коефіцієнта розрахунок здійснюється з урахуванням як кількості працівників – інвалідів, так і нарахованих їм виплат.
Окремо варто зазначити, що понижуючий коефіцієнт не застосовується платниками єдиного внеску, вказаними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464, тобто військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення.
Визначаємо середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника у 2014 році в розрахунку на одну застраховану особу (далі – СмБН(зо)2014): середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 році в розрахунку на одну застраховану особу – це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, зменшена на суму нарахованої заробітної плати працюючих інвалідів (за наявності) / кількість звітних місяців платника в 2014 році / СмК(зо)2014, де, СмК(зо)2014: середньомісячна кількість застрахованих осіб платника за 2014 рік – це сумарна кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у кожному місяці в 2014 році, зменшена на кількість працюючих інвалідів (за наявності), яким у кожному або окремому місяці (місяцях) 2014 року нараховані виплати / кількість звітних місяців платника в 2014 році. При цьому середньомісячна кількість застрахованих осіб платника округлюється до цілого числа.
Розглянемо приклад:
Підприємство, що має 15 клас професійного ризику виробництва та якому ставку єдиного внеску встановлено в розмірі 37 відс. відпрацювало весь 2014 рік, (при цьому відсутні нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та сума винагороди за цивільно-правовими договорами). У таблиці наведені дані щодо бази нарахування єдиного внеску та кількості найманих працівників (помісячно).

Показники

кількість застрахованих осіб

у т. ч. інваліди

Середньомісячна кількість застрахованих осіб (СмК(зо)2014)

нарахована заробітна плата

у т. ч. заробітна плата інвалідів

Середньомісячна база нарахування єдиного внеску

Січень

12

20813

Лютий

12

21212

Березень

12

22184

Квітень

13

1

22359

1500

Травень

13

1

22474

1500

Червень

13

1

23088

1500

Липень

13

1

23214

1500

Серпень

13

1

22588

1500

Вересень

13

1

22617

1500

Жовтень

14

1

23918

1500

Листопад

14

1

23887

1500

Грудень

14

1

25770

1900

Разом

156

9

12

274124

13900

21685,33
У таблиці визначено такі показники, як середньомісячна кількість застрахованих осіб та середньомісячна база нарахування єдиного внеску.
Для визначення середньомісячної кількості застрахованих осіб (12) ми брали кількість застрахованих осіб помісячно (156) зменшили на кількість інвалідів помісячно (9) та поділили на кількість місяців (12), в яких здійснювались нарахування заробітної плати.
Визначаємо СмБН(зо)2014,
де середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 році у розрахунку на одну застраховану особу – це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок / кількість звітних місяців платника у 2014 році / СмК(зо)2014;
Тобто, нараховану заробітну плату за 2014 рік (274124 грн.) зменшуємо на суму нарахованої заробітної плати інваліда у 2014 році (13900 грн.) і отримуємо 260224 грн. – нарахована заробітна плата за 2014 рік, ділимо на кількість місяців у яких нараховувалась заробітна плата (12), отримуємо середньомісячну базу нарахування єдиного внеску (21685,33 грн.) та ділимо на середньомісячну кількість застрахованих осіб (12) – отримуємо середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника у 2014 році (1807,11 грн.).
Визначаємо СмП(зо)2014,
де середньомісячний платіж на одну застраховану особу у 2014 році – це сума нарахованого єдиного внеску за 2014 рік / кількість звітних місяців платника в 2014 році / СмК(зо)2014.
Отже, база нарахування (без врахування сум нарахованих працюючим інвалідам) за 2014 рік складає 260224 грн., розмір єдиного внеску (ставка) 37 відс., сума нарахованого єдиного внеску складає 96282,88 грн. (260224 грн. х 37 відс.), ділимо на кількість звітних місяців у 2014 році (12), отримуємо 8023,57 грн. (96282,88 грн. / 12 міс.) та ділимо на середньомісячну кількість застрахованих осіб (12), отримуємо 668,63 грн. (8023,57 грн. / 12) – середньомісячний платіж на одну застраховану особу в 2014 році.
У разі, якщо платник здійснював у 2014 році нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та суми винагороди за цивільно-правовими договорами, то для розрахунку середньомісячного платежу на одну застраховану особу у 2014 році користуємось таблицею 1 додатка 4 до Порядку. Для цього підсумовуємо за всі звітні періоди 2014 року рядок 3 за мінусом рядків 3.1.4, 3.3.2 та 3.4.2, тобто сума нарахованого єдиного внеску зменшена на нарахування єдиного внеску здійсненого за ставкою 8,41 для працюючих інвалідів (за наявності).
Основні показники за 2014 рік розраховані і вони будуть незмінними до 31.12.2015, проте понижуючий коефіцієнт може коливатися щомісячно залежно від бази нарахування за звітний місяць.
У звітному місяці 2015 року нарахована заробітна плата по підприємству (без врахування заробітної плати працюючого інваліда) складає 34790 грн., кількість застрахованих осіб, яким нараховувались виплати (без врахування інваліда) становить 13 осіб.
Визначаємо базу нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), таким чином БН(зо) – база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовим договором – це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 року / кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати.
Отже, нарахована заробітна плата у березні 2015 року складає 34790 грн. ділимо на кількість застрахованих осіб у звітному місяці – 13, отримуємо 2676,15 грн. – базу нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
Перевіряємо першу умову для застосування понижуючого коефіцієнта, визначену Законом N 219 та визначаємо на скільки відсотків збільшилась база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці 2015 року (2676,15 грн.) порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік у розрахунку на одну застраховану особу (1807,11 грн.) (2676,15 грн. / 1807,11 грн. х 100 відс.) = 148,09 відс., тобто середньомісячна база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу збільшилась на 48,09 відс. – перша умова виконана.
Перевіряємо третю умову. Кількість найманих працівників не збільшилась на 200 відс. порівняно з минулим роком, отже третя умова виконана.
Нам відомі всі показники, необхідні для розрахунку понижуючого коефіцієнта.
Визначаємо понижуючий коефіцієнт. Законом N 219 передбачена формула, за якою необхідно розраховувати понижуючий коефіцієнт, а саме:
Коефіцієнт = СмБН(зо)2014/ БН(зо),
де СмБН(зо)2014 (середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 році в розрахунку на одну застраховану особу) нам вже відома, яка складає 1807,11 гривень;
БН(зо) (база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 року теж відома і складає 2676,15 гривень.
Коефіцієнт = 1807,11 грн. / 2676,15 грн. = 0,675.
Розрахований понижуючий коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються з трьома знаками після коми.
Законом N 219 передбачено, якщо в результаті розрахунку понижуючого коефіцієнта його значення складає менше ніж 0,4, то платник застосовує понижуючий коефіцієнт 0,4.
Оскільки підприємство має 15 клас професійного ризику виробництва та ставку єдиного внеску встановлено в розмірі 37 відс. визначаємо розмір єдиного внеску з урахуванням понижуючого коефіцієнта:
37 відс. х 0,675 = 24,975 відс.
Понижуючий коефіцієнт відомий, тому можна перевіряти другу умову, а саме: після застосування понижуючого коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік.
БН(зо) складає 2676,15 грн. множимо на понижену ставку єдиного внеску (24,975 відс.) і отримуємо 668,37 грн. – середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці.
Друга обов’язкова умова для застосування понижуючого коефіцієнта: після застосування понижуючого коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік. Як бачимо друга умова недотримана, адже середньомісячний платіж за 2014 рік складає 668,63 грн., а місячний платіж у 2015 році 668,37 гривень. Виникає необхідність розрахунку понижуючого коефіцієнта зворотнім способом, тобто необхідно середньомісячний платіж за 2014 рік (668,63 грн.) поділити на базу нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу у звітному місяці (2676,15 грн.) та помножити на 100 – отримаємо 24,985 відс. розмір єдиного внеску.
Така необхідність пов’язана з тим, що в оновленій звітності передбачено всі необхідні розрахунки і встановлено алгоритми контролю по заповненню форм звіту щодо єдиного внеску.
Законом N 219 передбачено, що у разі застосування понижуючого коефіцієнта платник єдиного внеску зазначає про це в звіті.
При розрахунку, наведеному у прикладі, виконано всі необхідні умови, визначені Законом N 219, і платник має право підвищити заробітну плату, при цьому сплачувати єдиний внесок на рівні минулого року.
Водночас платник єдиного внеску, що застосував понижуючий коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені Законом N 2464 строки, позбавляється права в майбутньому застосувати понижуючий коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування понижуючого коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

В. о. Голови

М. В. Мокляк


Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...