...
Реєструйся

Про нарахування страхових внесків до Фонду


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 30.06.2010 р. N 02-24-1275

 

Про нарахування страхових внесків до Фонду

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула ваш лист щодо нарахування та утримання страхових внесків до Фонду із сум вартості путівок, наданих працівникам за рахунок коштів підприємства, і повідомляє.

Порядок нарахування та сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх розмір визначається Законами України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240, “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 р. N 2213 (далі – Закон N 2213), Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. N 16 (далі – Інструкція N 16).

Відповідно до статті 1 Закону N 2213 страхові внески до Фонду нараховуються на фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. N 108/95, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Оскільки сума вартості путівок, наданих працівникам за рахунок коштів підприємства, відноситься до додаткової заробітної плати, з цієї суми нараховуються та утримуються страхові внески до Фонду.

Водночас, пунктом 4.2 Інструкції N 16 передбачено, що у разі якщо страхувальник нараховує доходи (заробітну плату) у формах, відмінних від грошової, то база для справляння страхових внесків до Фонду визначається з урахуванням коефіцієнту, який розраховується в порядку, встановленому пунктом 3.4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. N 889.

 

Директор 

С. П. Санченко 

 

 

 

Матеріали до теми