...
Реєструйся

Про порядок заповнення звітності у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.06.2010 р. N 9396/05-01

Про порядок заповнення звітності у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати

У доповнення до листа від 12.05.2010 N 8072/03-20 щодо нарахування страхових внесків на суми донарахованої заробітної плати за січень – квітень 2010 року, у зв’язку з проведенням перерахунку, пов’язаного із застосуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого статтею 53 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” N 2154-VI від 27 квітня 2010 року (далі – Закон) та відображення зазначених сум у звітності до Пенсійного фонду, повідомляємо.

Згідно із статтею 53 Закону встановлюється на 2010 рік мінімальна заробітна плата в таких розмірах:

з 1 січня – 869 гривень,

з 1 квітня – 884 гривні,

з 1 липня – 888 гривень,

з 1 жовтня – 907 гривень,

з 1 грудня – 922 гривні.

До затвердження цього Закону визначення мінімальної заробітної плати страхувальниками здійснювалося неоднаково.

Більшість платників/страхувальників (особливо ті, які фінансуються за рахунок державного бюджету) розрахунок заробітної плати за січень, лютий та березень 2010 року здійснювали з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 744,00 гривні.

У квітні місяці такі платники/страхувальники зобов’язані провести донарахування заробітної плати до розміру 869,00 гривень відповідно до Закону.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) об’єктом для нарахування страхових внесків для роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Обчислення страхових внесків здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховуються страхові внески (частина 2 статті 20 Закону).

Ураховуючи положення Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 року N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 року за N 114/8713, та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 N 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 року за N 1136/17152 (далі – Порядок), що регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року, суми перерахунку мінімальної заробітної плати за січень – квітень 2010 року відносяться до фонду оплати праці того місяця, у якому було здійснено їх нарахування.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 N 26-1, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.

Зазначені суми заробітної плати та нарахованих страхових внесків відображаються страхувальником у рядках 1, 2, 4 та 3, 5, 8 розділу I таблиці 1 додатка 4 до Порядку за звітний місяць, в якому проведено нарахування зазначених сум.

Щодо відображення сум донарахованих страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб за січень – квітень 2010 року при формуванні звіту до органів Пенсійного фонду відповідно до Порядку повідомляємо наступне.

Суми страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб самостійно донараховані страхувальниками у зв’язку із зміною розміру мінімальної заробітної плати відображаються у відповідних рядках стовпчика 5 таблиці 2 та у стовпчику 4 таблиці 3 додатка 4 до Порядку. При цьому страхувальникам необхідно подати пояснюючу записку щодо донарахованих сум в розрізі, місяців.

Вищезазначений Порядок не передбачає механізму коригування сум заробітку (доходу) застрахованих осіб за попередні періоди. Для відображення сум донарахування заробітної плати найманим працівникам за січень – квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону, проектом постанови правління передбачається використовувати код типу нарахувань 9 (9 – суми донарахувань заробітку (доходу) за січень – квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік”) в таблиці 7 додатка 4 до Порядку.

Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень – квітень 2010 вносяться окремо до поля відповідного місяця.

Даний код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень – квітень 2010 року як додатні, так і від’ємні значення. Суми страхових внесків із заробітку (доходу) до реквізиту 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для коду типу нарахувань 9 не вносяться.

Згідно з пунктом 2.5 розділу II Порядку звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію, подається один раз на рік за формою додатка 7 до Порядку. Враховуючи зазначене, при формуванні звіту за 2010 рік в реквізиті “Мінімальний розмір заробітку (доходу), встановлений законодавством” таблиці 1 додатка 7 суму заробітку (доходу) зазначати, враховуючи норми статті 53 Закону.

Зміни в програмному забезпеченні будуть проведені найближчим часом.

Приклади відображення донарахувань заробітку (доходу) за січень – квітень 2010 року, в зв’язку з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік”, наведені у додатку до листа.

 

Заступник Голови правління 

В. Короневський 

 

 

Додаток
до листа 

 

Приклад 1

На підприємстві працюють застраховані особи, за січень, лютий, березень яким нарахована мінімальна заробітна плата (744,00).

Страхувальник сформував та подає звіт за травень місяць уже з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати в сумі 884,00 за травень та доплати за попередній період у зв’язку із прийняттям Закону із розрахунку, що мінімальна заробітна плата становить за січень – березень 869,00.

У такому разі страхувальник в Таблиці 6 Додатка 4 показує заробітну плату за квітень місяць з урахуванням норм Закону або за старими нормами, а в Таблиці 7 Додатка 4 окремими рядками на кожну застраховану особу з кодом типу нарахувань 9 окремо за січень, лютий, березень, а якщо квітень за старими нормами, то і за квітень суму донарахованої заробітної плати.

Ураховуючи зазначене, для призначення пенсії або перерахунку застрахованій особі в довідці ОК-5 буде рознесено доплату помісячно і відповідно буде зараховано страховий стаж за повні місяці.

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам


5. N 

6. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА 

8. Код категорії ЗО 

9. Код типу ставки страхового внеску 

10. Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця) 

12. Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку /доходу) 1 – 5 %* 

13. Ознака наявності трудової книжки (1 – так, 0 – ні) 

грн. 

коп. 

7. Прізвище та ініціали ЗО 

11. Сума нарахованого заробітку / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески 

14. Ознака наявності спецстажу (1 – так, 0 – ні) 

  

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                         

 

Сума заробітної плати за квітень – 884,00

Таблиця 7. Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані у минулих періодах

5. N 

6. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА 

8. Код категорії ЗО 

9. Код типу ставки страхового внеску 

10. Місяць та рік, за який проведено нарахування 

11. Тип нарахувань* 

12. Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць 

14. Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку /доходу) 1  -5 %** 

15. Ознака наявності трудової книжки (1 – так, 0 – ні) 

грн. 

коп. 

7. Прізвище та ініціали ЗО 

13. Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески 

16. Ознака наявності спецстажу (1 – так, 0 – ні) 

  

грн. 

коп. 

  

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

 

  

 

 

Сума доплати за три місяці окремими рядками: 125,00

 

Приклад 2

На підприємстві працюють застраховані особи, за січень, лютий, березень яким нарахована мінімальна заробітна плата (744,00).

Страхувальник сформував та подає звіт за квітень місяць уже з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати в сумі 884,00 за квітень та доплати за попередній період у зв’язку із прийняттям Закону із розрахунку, що мінімальна заробітна плата становить за січень – березень 869,00.

Згідно з Інструкцією N 5 страхувальник донарахував за попередній період суми доплати та додав суму, нараховану за квітень, і загальною сумою показав в Таблиці 6 Додатка 4 Порядку 26-1.

Для забезпечення зарахування застрахованим особам до страхового стажу донарахованих сум при призначенні пенсії, як повні місяці (січень, лютий, березень) в Таблиці 7 Додатка 4 з Кодом типу нарахувань 9 із знаком “-” необхідно зняти суму донарахувань із загальної суми Таблиці 6 Додатка 4 за попередній звітний місяць, та одночасно в Таблиці 7 Додатка 4 з Кодом типу нарахувань 9 із знаком “+” окремими рядками на кожну застраховану особу рознести суми доплат по кожному місяцю.

Враховуючи зазначене, для призначення пенсії або перерахунку застрахованій особі в довідці ОК-5 буде рознесено доплату помісячно і відповідно буде зараховано страховий стаж за повні місяці.

Звітний місяць: 

0 

4 

 

рік: 

2 

0 

1 

0 

 

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам


5. N 

6. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА 

8. Код категорії ЗО 

9. Код типу ставки страхового внеску 

10. Загальна сума нарахованого заробітку/ доходу (усього з початку звітного місяця) 

12. Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 – 5 %* 

13. Ознака наявності трудової книжки (1 – так, 0 – ні) 

грн. 

коп. 

7. Прізвище та ініціали ЗО 

11. Сума нарахованого заробітку / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески 

14. Ознака наявності спецстажу (1 – так, 0 – ні) 

  

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                         

 

Сума заробітної плати за квітень + сума доплати за три місяці: 884,00 + (125,00 х 3) = 1259,00.

Звітний місяць: 

0 

5 

 

рік: 

2 

0 

1 

0 

 

 

Таблиця 7. Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані у минулих періодах

5. N 

6. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА 

8. Код категорії ЗО 

9. Код типу ставки страхового внеску 

10. Місяць та рік, за який проведено нарахування 

11. Тип нарахувань* 

12. Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць 

14. Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку / доходу) 1 – 5 %** 

15. Ознака наявності трудової книжки (1 – так, 0 – ні) 

грн. 

коп. 

7. Прізвище та ініціали ЗО 

13. Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески 

16. Ознака наявності спецстажу (1 – так, 0 – ні) 

  

грн. 

коп. 

  

коп. 

  

  

– 

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

– 

1

1

1

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

1  

1

1

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

1

1

  

  

  

  

  

  

  

  

Свириденко Олег Іванович 

  

  

  

 

Сума доплати за три місяці: 125,00 х 3 = 375,00 (яку потрібно зняти з попереднього місяця).

Сума доплати за три місяці окремими рядками із зазначенням окремих сум доплати по 125,00.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

 

Матеріали до теми


Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...