...
Реєструйся

Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.02.2012 р. N 23/06/186-12

Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати

(Витяг)

<…>

Відповідно до частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КзПП) підставами припинення трудового договору є:

• угода сторін;

• закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;

• призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

• розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

• переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

• відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

• набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

• підстави, передбачені контрактом.

Частиною першою статті 32 КзПП передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

<…>

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 <…> (далі – Порядок), механізм призначення базового місяця для проведення індексації грошових доходів працівників, яких переведено на іншу посаду, не передбачено.

При цьому пунктом 4 Порядку передбачено, що індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пунктом 5 Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. З наступного за базовим місяцем наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Сума підвищення грошових доходів має перевищувати суму індексації, яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.

Враховуючи зазначене, при проведенні індексації заробітної плати працівників, яких переведено на іншу посаду, слід керуватись нормами пункту 4 та пункту 5 Порядку.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Шило

Матеріали до теми


Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...
Якими будуть нові штрафи за порушення норм про мобілізацію та військовий облік
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність ...
ТЦК почали виклик громадян, які досягли 25-річного віку, для уточнення даних
Президентом України підписано Закон України від 30 травня 2023 року № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий ...
Що чекає на військових та військовозобов’язаних, які мають статус обмежено придатних
Підписаний Президентом Закон України № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «обмежено придатний», був опублікований 4 квітня, а набуває чинності ...