Реєструйся

Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.02.2012 р. N 23/06/186-12

Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати

(Витяг)

<…>

Відповідно до частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КзПП) підставами припинення трудового договору є:

• угода сторін;

• закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;

• призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

• розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

• переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

• відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

• набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

• підстави, передбачені контрактом.

Частиною першою статті 32 КзПП передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

<…>

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 <…> (далі – Порядок), механізм призначення базового місяця для проведення індексації грошових доходів працівників, яких переведено на іншу посаду, не передбачено.

При цьому пунктом 4 Порядку передбачено, що індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пунктом 5 Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. З наступного за базовим місяцем наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Сума підвищення грошових доходів має перевищувати суму індексації, яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.

Враховуючи зазначене, при проведенні індексації заробітної плати працівників, яких переведено на іншу посаду, слід керуватись нормами пункту 4 та пункту 5 Порядку.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Шило

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...