Реєструйся

Про Порядок нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2012 року N 108

Київ

Про Порядок нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 30, пункту 7 частини другої статті 31, частини третьої статті 47 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій”, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 20 січня 2006 року N 251 “Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у частині нарахування і виплати одноразової грошової винагороди членам дільничних та окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

 

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
12.07.2012 N 108

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій (далі – члени виборчих комісій) з чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів України (далі – вибори депутатів).

2. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій може бути нарахована лише один раз після встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах.

3. Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.

II. Нарахування одноразової грошової винагороди

1. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій нараховується та виплачується виключно за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної окружної виборчої комісії, згідно з прийнятим виборчою комісією рішенням тим членам комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи на не платній основі вони працюють у відповідній комісії.

2. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на засіданні цієї комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного члена комісії у її діяльність, про що приймається відповідне рішення.

3. Постанова дільничної виборчої комісії про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди затверджується рішенням відповідної окружної виборчої комісії.

4. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій”, за посадами, які вони займають у цих комісіях.

III. Виплата одноразової грошової винагороди

1. Виплата одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, згідно із затвердженим Центральною виборчою комісією єдиним кошторисом видатків відповідної окружної виборчої комісії для підготовки та проведення відповідних виборів народних депутатів України.

2. Інші питання виплати одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

3. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...