Про прийняття банками розрахункових документів на виплату зарплати


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.04.2011 р. N 7154/03-20

Про прийняття банками розрахункових документів на виплату зарплати

<…>

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон), який визначає умови та порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 Закону підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та здійснюють виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначені платниками єдиного внеску.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 7 та частини шостої статті 8 Закону зазначені платники нараховують єдиний внесок на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 33,2 відсотка.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 4 та частини дванадцятої статті 8 Закону особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, визначені платниками єдиного внеску у розмірі 2 відсотків суми зазначеної допомоги.

Єдиний внесок нараховується на суми, які є базою нарахування єдиного внеску незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати (частина п’ята статті 7 Закону).

Відповідно до частини восьмої статті 9 Закону платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом, вважається недоїмкою (пункт 6 частини першої статті 1 Закону).

Водночас абзацом другим частини 8 статті 9 Закону встановлено, що платники-роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Відповідно до частини другої статті 24 Закону банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів для виплати заробітної плати, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-3 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 р. за N 953/18248 (далі – Порядок N 21-3), розроблений відповідно до статті 24 Закону та регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності не включаються до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Відповідальність за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, нарахованого та утриманого із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, несе платник єдиного внеску.

 

Заступник Голови правління 

Є. Максимчук 

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...