Передплати журнал

Про розгляд звернення [про надання роз’яснення вимог законодавства в частині ведення книги обліку доходів та витрат фізичними особами – підприємцями]


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.10.2014 р. N 5554/6/99-99-17-01-02-16

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення <…> про надання роз’яснення вимог законодавства в частині ведення книги обліку доходів та витрат фізичними особами – підприємцями <…>, і повідомляє таке.
Відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також порядок її ведення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 N 481. Платники єдиного податку ведуть облік з урахуванням положень статті 296 Кодексу. Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 N 1637. Відповідальність платників податків за порушення порядку ведення обліку доходів і витрат встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП).
Статтею 38 КпАП визначено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня виявлення.
Пунктом 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1988 року N 6 “Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення” передбачено, що при перевірці додержання органом (посадовою особою) встановленого статтею 38 КпАП двомісячного строку застосування адміністративного стягнення судам слід мати на увазі, що при правопорушеннях, які тривають (самоправне зайняття жилого приміщення – стаття 151 КпАП, порушення або невиконання встановлених правил пожежної безпеки – стаття 175, невиконання обов’язків по вихованню і навчанню дітей – стаття 184 та інше), зазначений строк обчислюється з дня виявлення правопорушення.
У теорії адміністративного права розрізняють продовжувані і триваючі адміністративні правопорушення.
Так, продовжуваним адміністративним проступком є ряд ідентичних проступків, які вчиняються неодноразово з однаковою метою, формою вини, тими ж суб’єктами, засобами дії і які складають у сукупності єдине правопорушення (наприклад дрібне розкрадання державного або колективного майна).
Триваючими адміністративними проступками є проступки, пов’язані з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених правовою нормою (наприклад проживання без паспорта, самовільне будівництво будинків або споруд тощо), які припиняються або виконанням регламентованих обов’язків, або притягненням винної у невиконанні особи до відповідальності. Ці правопорушення, як правило, є наслідками протиправної бездіяльності.
Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває і надалі у стані безперервного продовження дій (бездіяльності), які безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан триває значний час, і увесь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.
Таким чином, триваючі правопорушення припиняються, якщо факт цих правопорушень виявлено компетентним органом при проведенні перевірок (наприклад у разі виявлення таких проступків: відсутність обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов’язкову форму обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування, ведення його з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інші правопорушення, пов’язані з нарахуванням податків і які можна встановити лише під час документальної перевірки на підставі первинних документів). Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладене у термін не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення (з дати складання і підписання акта перевірки).
До адміністративних правопорушень, що мають разовий характер, належать такі проступки: несвоєчасне подання декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень на внесення платежів у бюджети і державні цільові фонди тощо. День вчинення правопорушення – це, наприклад, порушення граничного дня подання декларації про доходи до податкового органу, порушення граничного терміну подання платіжних документів до установ банків, щодо сплати податків, зборів тощо.
Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладено у термін не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. При вирішенні питання про віднесення адміністративного правопорушення до категорії триваючого правопорушення або правопорушення, що має разовий характер, необхідно враховувати суть порушення.

Голова

І. О. Білоус

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...