Передплати журнал

Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва по справах N 2а-8893/12/2670, N 2а-4753/09/2670


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.09.2013

м. Київ

N 15-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2013 р. за N 1661/24193

Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва по справах N 2а-8893/12/2670, N 2а-4753/09/2670

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми довідок про заробітну плату, що додаються:

форму довідки про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”;

форму довідки про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію;

форму довідки про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 року N 19-11 “Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2008 року за N 1161/15852.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра соціальної політики України – керівник апарату

В. Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
04.09.2013 N 15-1

Завантажити у форматі Word

ДОВІДКА
про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”

Видана _____________________________________________________________________ про те, що
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)
він (вона) справді працює (працював(ла)) в ________________________________________________
                                                                               (найменування державного органу)
на посаді ______________________________, заробітна плата за станом на ___________ становить:

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби _________ років)

 

Винагорода за вислугу років (___ %)

 

Усього:

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить __________.

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

Довідка про розмір інших виплат, зокрема матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, та з яких сплачено страхові внески, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, додається*.

____________
* Форма довідки затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 14 лютого 2011 року N 5-1 “Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі N 2а-4753/09/2670”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за N 210/18948.

 

Керівник ________________________ _________________________
                          (підпис)                                  (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ___________________ _____________________
                                          (підпис)                       (ініціали)

Заступник директора
департаменту пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
04.09.2013 N 15-1

Завантажити у форматі Word

ДОВІДКА
про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію

Видана _____________________________________________________________________ про те, що
                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)
він (вона) справді працював (працювала) в ________________________________________________
                                                                                  (найменування державного органу)
заробітна плата за посадою ________________________________________________________, з якої
призначено пенсію, для її перерахунку з ____________ становить:
                                                                 (дата)

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___ чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби ___ років)

 

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови (___ %)

 

Надбавка за почесне звання “заслужений” (___ %)

 

Надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації (___ %)

 

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук (___ %)

 

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (___ %)

 

Премія (___ %)

 

Премія (1/12 від середнього розміру цієї премії)

 

Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)*

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить _________.

____________
* Інші виплати _____________________.
                       (розшифровка виплат)

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

 

Керівник ________________________ _________________________
                          (підпис)                                  (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ___________________ _____________________
                                        (підпис)                          (ініціали)

Заступник директора
департаменту пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
04.09.2013 N 15-1

Завантажити у форматі Word

ДОВІДКА
про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію

Видана ___________________________________________________________________ про те, що
                                             (прізвище, ім’я, по батькові)
він (вона) справді працює в ___________________________________________________________
                                                               (найменування державного органу)
на посаді ____________________________, з якої призначено пенсію.

Заробітна плата для перерахунку пенсії з ____________ становить:
                                                                 (дата)

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___ чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби років)

 

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови (___ %)

 

Надбавка за почесне звання “заслужений” (___ %)

 

Надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації (___ %)

 

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук (___ %)

 

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (___ %)

 

Премія (___ %)

 

Премія до державного свята (професійного свята, ювілейної дати)

 

Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)*

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить _________.

____________
* Інші виплати _____________________.
                        (розшифровка виплат)

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

 

Керівник ________________________ _________________________
                            (підпис)                                (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ___________________ _____________________
                                        (підпис)                       (ініціали)

Заступник директора

департаменту пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко

Матеріали до теми