...
Реєструйся

Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо врегулювання застосування штрафів до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю


Проект
вноситься народним депутатом України Лютіковою В. І. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо врегулювання застосування штрафів до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю

Верховна Рада України постановляє:
I. Закон України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити статтею 43-1 такого змісту:
Стаття 43-1. Про врегулювання застосування штрафів до юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, застосовують до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафи за такі правопорушення:
неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей, які визначені законодавством з охорони праці;
здійснення господарської діяльності, виконання робіт або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, для яких встановлені вимоги щодо одержання ліцензії, дозволу та/або реєстрації, без відповідної ліцензії, дозволу та/або реєстрації;
ухилення від виконання, несвоєчасне виконання або невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону.
Штрафи на юридичних осіб та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, застосовуються посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, у граничних розмірах, визначених у статті 43 цього Закону.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про виявлені правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, складають протокол, який разом із поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Справи про накладання штрафу розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, його заступниками, керівником та його заступниками територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці та його заступники, керівники територіальних органів та його заступники розглядають справи у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання відповідних документів та приймають рішення про накладання штрафу. Рішення про накладення штрафу та розрахунок суми штрафу оформляється постановою за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Штраф може бути накладено на юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.
У разі вчинення юридичною або фізичною особою, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.
Разом з постановою про накладання штрафу керівникові юридичної особи чи фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, надсилається розрахунок суми штрафу у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони праці.
Постанова про накладання штрафу надсилається юридичній та фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, протягом трьох дні з дня її винесення і є обов’язковою до виконання.
Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, мають сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання постанови про накладання штрафу.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.
Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.
Постанова про накладання штрафу може бути оскаржена в судовому порядку протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.
Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців, з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...