...
Реєструйся

Про унесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2013 р. N 233
Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2013 р. N 233

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 3 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277; 2000 р., N 40, ст. 1701; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.
2. Підпункт “б” пунктів 10 і 28 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.
3. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 93, ст. 3374; 2012 р., N 17, ст. 619):
1) підпункт “й” пункту 13 викласти в такій редакції:
“й) копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі);”;
2) у підпункті “в” пункту 18 слова “, зазначена у виписці або витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити;
3) підпункт “д” пункту 34 викласти в такій редакції:
“д) копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі);”.
4. В абзаці першому пункту 34 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674), слова “та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для юридичної особи, що реорганізується, і юридичної особи, утвореної внаслідок реорганізації” виключити.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 “Про передачу об’єктів права державної власності” (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2002 р., N 11, ст. 523; 2007 р., N 73, ст. 2716; 2011 р., N 30, ст. 1309, N 35, ст. 1451; 2012 р., N 79, ст. 3200):
1) у тексті Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого зазначеною постановою, слова “, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити;
2) в абзаці сьомому пункту 5 і абзаці четвертому пункту 9 Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого зазначеною постановою, слова “, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити.
6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такій редакції:
“копію установчих документів – для технологічного парку – юридичної особи; нотаріально засвідчену копію договору про спільну діяльність і копію установчих документів кожного учасника технологічного парку – для технологічного парку – групи юридичних осіб.”.
7. У пункті 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 61, ст. 2435):
1) підпункт 8 виключити;
2) у другому реченні абзацу чотирнадцятого слова “, до якої за відсутності печатки прикладається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити.
8. Абзац п’ятий пункту 2 Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 155 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 341, N 45, ст. 2069; 2008 р., N 39, ст. 1299; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 38, ст. 1421), виключити.
9. В абзаці першому пункту 6 Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1889; 2006 р., N 11, ст. 730; 2011 р., N 97, ст. 3553; 2012 р., N 79, ст. 3200), слова “, для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити.
10. В абзаці сьомому пункту 3 Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 427 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 972; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова “та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити.
11. Пункт 2 додатка 1 до Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 903 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1884; 2012 р., N 1, ст. 31, N 79, ст. 3200), виключити.
12. У Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 29, ст. 1710; 2012 р., N 27, ст. 1014):
1) абзац другий підпункту 1 пунктів 7 і 9 виключити;
2) абзац другий пункту 10 виключити.
13. Підпункт 2 пункту 9 Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1163 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3061; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.
14. Підпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1657 “Деякі питання організації діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3199; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такій редакції:
“копію установчих документів – для технологічного парку – юридичної особи; нотаріально засвідчену копію договору про спільну діяльність та копію установчих документів – для технологічного парку – групи юридичних осіб;”.
15. У пункті 3 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70 “Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346; 2011 р., N 61, ст. 2435):
1) в абзаці першому слова “, та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити;
2) в абзаці четвертому слова “, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити;
3) в абзацах п’ятому і шостому слова “, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити, а слово “копію” замінити словом “копією”;
4) абзац дев’ятий виключити.
16. Абзаци третій і четвертий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.
17. Абзац третій підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1063 “Деякі питання реалізації та управління військовим майном” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.
18. В абзаці п’ятому пункту 5 і абзаці сьомому пункту 17 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 8, ст. 297, N 16, ст. 592), слова “виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і” виключити.
19. Абзац третій підпункту 2 пункту 4 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р. N 1409 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 1, ст. 9; 2010 р., N 60, ст. 2079; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.
20. Абзац п’ятий пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654, N 61, ст. 2435), виключити.
21. В абзаці другому пункту 16 Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова “виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і” виключити.
22. У підпункті 2 пункту 2 додатка 1 до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова “виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та” виключити.
23. Підпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219; 2011 р., N 61, ст. 2435), виключити.
24. Друге речення абзацу п’ятого пункту 4 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 85, ст. 3112; 2012 р., N 20, ст. 744, N 52, ст. 2079), виключити.
25. Абзац шістнадцятий пункту 5 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 7, ст. 249, N 71, ст. 2870), виключити.
26. У Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 425 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1141; 2010 р., N 94, ст. 3346; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 99, ст. 3631):
1) абзац двадцятий пункту 8 виключити;
2) в абзаці другому пункту 9 слова “виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і” виключити.
27. У підпункті 4 пункту 21 Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1734; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), слова “виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,” виключити.
28. В абзаці третьому пункту 2 Порядку формування переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 932 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2348; 2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129, N 61, ст. 2435, N 100, ст. 3660; 2012 р., N 55, ст. 2211), слова “та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” виключити.
29. В абзаці третьому пункту 4 Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 89, ст. 3013; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова “виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та” виключити.
30. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26; 2011 р., N 61, ст. 2435):
1) в абзаці першому пункту 10 слова “виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і” виключити;
2) в абзаці першому пунктів 25 і 34 слова “виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та” виключити.
31. У пункті 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 542; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200):
абзац шостий виключити;
в абзаці восьмому слова “виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,” виключити.
32. Абзац другий пункту 8 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486, N 67, ст. 2589, N 71, ст. 2684, N 84, ст. 3061; 2012 р., N 1, ст. 27, N 43, ст. 1671, N 54, ст. 2167, N 79, ст. 3200), виключити.
33. Підпункти 1 і 2 пункту 3 Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 745 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2259; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такій редакції:
“1) щодо громадян України – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі і найменування органу, що їх видав, місце перебування та/або проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або серію та номер паспорта, до якого в установленому порядку внесено відмітку про право здійснення платежів без ідентифікаційного номера, а щодо громадян України, зареєстрованих як фізичні особи – підприємці, – також за наявності реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка;
2) щодо юридичних осіб – резидентів – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка;”.
34. В абзаці тринадцятому пункту 20 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1168, N 61, ст. 2435), слова “виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,” виключити.
35. Підпункт 3 пункту 12 Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 53, ст. 2103; 2012 р., N 55, ст. 2208, N 79, ст. 3200), виключити.
36. В абзаці третьому пункту 2 Порядку ввезення на митну територію України товарів (крім підакцизних) для будівництва та оснащення аеропортів, які є об’єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, які (операції з ввезення яких) звільняються від сплати ввізного мита та обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 898 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 65, ст. 2541), слова “витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та” виключити.
37. Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2567), виключити.
38. Підпункт 1 пункту 12 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. N 1064 “Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 81, ст. 2970; 2012 р., N 42, ст. 1621), виключити.
39. Підпункт 3 пункту 90 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1074; 2013 р., N 11, ст. 418), виключити.
40. Абзац сьомий пункту 14 Положення про здійснення відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 955 “Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю “Запорізький титано-магнієвий комбінат” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 80, ст. 3221), викласти в такій редакції:
“довідка про включення до ЄДРПОУ (для учасників конкурсу – юридичних осіб – резидентів);”.

____________

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...