...
Реєструйся

Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2013 р. N 185
Київ

Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

З метою забезпечення виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
1) єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, згідно з додатками 1 – 16;
2) такі, що додаються:
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення тимчасового посвідчення громадянина України;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на постійне проживання;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на тимчасове проживання;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення біженця;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця;
Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення картки мігранта.
2. Запровадити з дня набрання чинності цією постановою виготовлення, оформлення і видачу документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
3. Установити, що:
документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;
посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії A, A1, B та B1, оформлені і видані після набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом двадцяти років з дати їх видачі, інших категорій – протягом десяти років із зазначеної дати. Такі посвідчення підлягають обміну в установленому порядку;
до запровадження і видачі документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.
4. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення умов для переоформлення в установленому порядку посвідчень водія, виданих з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
5. Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі забезпечити визначення виконавців робіт із виготовлення бланків документів, зразки яких затверджені цією постановою, у порядку та у спосіб, що установлені Законами України “Про здійснення державних закупівель” і “Про захист економічної конкуренції”.
6. Державній міграційній службі забезпечити виконання функцій та повноважень розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру, встановлених Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.
7. Органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо:
забезпечення належного виконання функцій і повноважень розпорядників Єдиного державного демографічного реєстру, уповноваженого органу та уповноважених суб’єктів зазначеного Реєстру;
перегляду та приведення власних актів у відповідність із Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.
8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВІнд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 185

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України

Лицьовий бік
  
Зворотний бік
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України

1. Бланк паспорта громадянина України (далі – паспорт) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (±0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено передбачену Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон) інформацію про особу та реквізити паспорта.
Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва бланка.
2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації і на який вноситься інформація, що знаходиться на лицьовому та зворотному боці паспорта, додаткова змінна інформація, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук), основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, відповідно до вимог Закону та документів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).
Внесення до безконтактного електронного носія додаткової змінної інформації здійснюється виключно у порядку, встановленому Законом.
Зміст інформації, яка вноситься на безконтактний електронний носій, визначається Законом.
Безконтактний електронний носій інформації забезпечує одноразовий запис та багаторазове зчитування даних згідно із стандартом ISO/IEC 14443A і захист даних згідно з вимогами IKAO, що встановлюються до електронних документів.
3. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
4. На лицьовому боці паспорта надруковано фонові графічні зображення блакитного, вохристого та жовтого кольорів. Кольорами фонових зображень паспорт поділено на дві частини – блакитну та жовту, що імітують зображення неба і пшеничного поля.
У верхній частині фонові зображення мають вигляд паралельних хвилястих тонких ліній блакитного кольору, які утворюють об’ємні зображення слова “УКРАЇНА” на різних мовах, у нижній – гільйошних орнаментів вохристого та жовтого кольорів, які доповнені зображеннями вінка з колосся та волошок. Графічну композицію довершує стилізоване зображення малого Державного Герба України із колосся пшениці. В орнаментах вохристого та жовтого кольорів виконано лінію негативного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
У верхній лівій частині лицьового боку паспорта зображено символ електронного документа, у правій – малого Державного Герба України.
Ліворуч від зображення малого Державного Герба України виконано лінію позитивного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
5. Зміст текстової інформації лицьового боку паспорта повинен відповідати вимогам IKAO Doc 9303:
у верхній частині – назва держави та документа;
нижче – найменування полів для внесення інформації про особу:
– “Прізвище”;
– “Ім’я та по батькові”;
– “Стать”, “Громадянство”;
– “Дата народження”, “Запис N”;
– “Документ N”, “Дійсний до”.
У лівій частині паспорта виконано біле поле для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
У нижній лівій частині паспорта відведено місце для відцифрованого підпису особи.
6. На лицьовому боці паспорта розміщено мікрометалодрукований захисний елемент.
7. Зворотний бік паспорта також кольорами фонових зображень поділено на дві частини: блакитну – верхню та жовту – нижню. У верхній частині паспорта зображення мають вигляд паралельних хвилястих ліній, які утворюють назви областей України. Зображення доповнені контурною картою України.
Нижня частина паспорта заповнена сіткою регулярної структури у формі решітки. Зображення верхньої і нижньої частини паспорта поділені блакитними та жовтими хвилястими лініями мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” українською та англійською мовами.
8. Текстова інформація зворотного боку паспорта включає місце народження, дату видачі та орган, що видав документ (код), номер замовлення, номер бланка та найменування підприємства-виготовлювача, а також напис: “Паспорт громадянина України є власністю України”.
У нижній частині зворотного боку паспорта відведено поле завширшки 23,2 міліметра для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні.
9. Найменування полів паспорта для внесення інформації про особу виконуються українською та через скісну риску англійською мовами.
10. Паспорт містить елементи, виконані захисними фарбами, для оперативного контролю достовірності:
зображення, виконані фарбами, що набувають світіння під дією ультрафіолетового випромінювання різних спектрів;
назва держави, документа і найменування полів, виконані захисною чорною фарбою, що зникає під дією інфрачервоного випромінювання;
символ електронного документа, виконаний захисною фарбою, що змінює колір у разі зміни кута огляду документа.
11. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
12. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано згідно з вимогами Закону. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки використовуються великі літери шрифту з однаковою товщиною штриха (близького до шрифту OCR-B розміру 1). Щільність шрифту не повинна перевищувати 15 знаків на 25,4 міліметра.
13. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою та через скісну риску і пробіли – символами латинської абетки з використанням транслітерації відповідно до встановлених законодавством вимог.
14. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/М”. Якщо особа не бажає зазначити свою стать, проставляється позначка “Х”.
15. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску і пробіл – трилітерним кодом держави “UKR”.
16. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких робиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “ХХ” – для дня чи місяця, “ХХХХ” – для року, “ХХ ХХ ХХХХ” – для дня, місяця і року.
17. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста – у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в інших населених пунктах;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду – у разі народження за кордоном.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
18. Номер паспорта встановлюється підрозділом органу, що його оформив та видав, для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти цифр.
19. Підрозділ органу, що оформив та видав паспорт, позначається кодом (чотиризначне число), зазначеним в заяві-анкеті. Коди таких підрозділів установлюються вищестоящим органом.
20. Дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 16 цього Технічного опису.
21. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
22. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1. Структура машинозчитуваних рядків, а також розрахунок контрольних цифр повинні відповідати вимогам IKAO Doc 9303.

Схематична діаграма
Лицьовий бік

  
Зворотний бік
 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 185

 

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

Лицьовий бік
  
Зворотний бік
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

1. Бланк паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (±0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено передбачену Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон) інформацію про особу та реквізити паспорта, що не містить безконтактного електронного носія.
Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
2. Для виготовлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
3. На лицьовому боці паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, надруковано фонові графічні зображення блакитного, вохристого та жовтого кольорів. Кольорами фонових зображень паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, поділено на дві частини – блакитну та жовту, що імітують зображення неба і пшеничного поля.
У верхній частині фонові зображення мають вигляд паралельних хвилястих тонких ліній блакитного кольору, які утворюють об’ємні зображення слова “УКРАЇНА” на різних мовах, у нижній – гільйошних орнаментів вохристого та жовтого кольорів, які доповнені зображеннями вінка з колосся та волошок. Графічну композицію довершує стилізоване зображення малого Державного Герба України із колосся пшениці. В орнаментах вохристого та жовтого кольорів виконано лінію негативного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
У верхній правій частині паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, міститься зображення малого Державного Герба України.
Ліворуч від зображення Герба виконано лінію позитивного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
4. Зміст текстової інформації лицьового боку паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, повинен відповідати вимогам IKAO Doc 9303:
у верхній частині – назва держави та документа;
нижче – найменування полів для внесення інформації про особу:
– “Прізвище”;
– “Ім’я та по батькові”;
– “Стать”, “Громадянство”;
– “Дата народження”, “Запис N”;
– “Документ N”, “Дійсний до”.
У лівій частині паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, виконано біле поле для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
У нижній лівій частині паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, відведено місце для відцифрованого підпису особи.
На лицьовому боці паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, розміщено мікрометалодрукований захисний елемент.
5. Зворотний бік паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, також кольорами фонових зображень поділено на дві частини: блакитну – верхню та жовту – нижню. У верхній частині паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, зображення мають вигляд паралельних хвилястих ліній, які утворюють назви областей України. Зображення доповнені контурною картою України.
Нижня частина паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, заповнена сіткою регулярної структури у формі решітки. Зображення верхньої і нижньої частини паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, поділені блакитними та жовтими хвилястими лініями мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” українською та англійською мовами.
6. Текстова інформація зворотного боку паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, включає місце народження, дату видачі та орган, що видав документ (код), номер замовлення, номер бланка та найменування підприємства-виготовлювача, а також напис: “Паспорт громадянина України є власністю України”.
У нижній частині зворотного боку паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, відведено поле завширшки 23,2 міліметра для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні.
7. Найменування полів паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, для внесення інформації про особу виконуються українською та через скісну риску англійською мовами.
8. Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, містить елементи, виконані захисними фарбами, для оперативного контролю достовірності:
зображення, виконані фарбами, що набувають світіння під дією ультрафіолетового випромінювання різних спектрів;
назва держави, документа і найменування полів, виконані захисною чорною фарбою, що зникає під дією інфрачервоного випромінювання;
зображення, виконані захисною фарбою, що змінює колір у разі зміни кута огляду документа.
9. Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
10. Персоналізація паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється централізовано згідно з вимогами Закону. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки використовуються великі літери шрифту з однаковою товщиною штриха (близького до шрифту OCR-B розміру 1). Щільність шрифту не повинна перевищувати 15 знаків на 25,4 міліметра.
11. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою та через скісну риску і пробіли – символами латинської абетки з використанням транслітерації відповідно до встановлених законодавством вимог.
12. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/М”. Якщо особа не бажає зазначити свою стать, ставиться позначка “Х”.
13. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску і пробіл – трилітерним кодом держави “UKR”.
14. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких робиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “ХХ” – для дня чи місяця, “ХХХХ” – для року, “ХХ ХХ ХХХХ” – для дня, місяця і року.
15. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста – у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в інших населених пунктах;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду – у разі народження за кордоном.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
16. Номер паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, встановлюється підрозділом органу, що оформив та видав паспорт, для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти цифр.
17. Підрозділ органу, який оформив та видав паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, позначається кодом (чотиризначне число), зазначеним в заяві-анкеті. Коди таких підрозділів установлюються вищестоящим органом.
18. Дата закінчення строку дії паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, зазначається згідно з пунктом 14 цього Технічного опису.
19. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
20. Для внесення інформації, яка міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, використовується шрифт OCR-B розміру 1. Структура машинозчитуваних рядків, а також розрахунок контрольних цифр повинні відповідати вимогам IKAO Doc 9303.

Схематична діаграма
Лицьовий бік

  
Зворотний бік
 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 185

 

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

Лицьовий бік
  
Зворотний бік
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

1. Бланк паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (±0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено передбачену частиною сьомою статті 21 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон) інформацію про особу та реквізити паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.
Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, інформація на який не вноситься. Зазначений носій повинен відповідати вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, вимогам стандарту ISO/IEC 14443A і документів IKAO, що встановлюються до електронних документів.
3. Для виготовлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
4. На лицьовому боці паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, надруковано фонові графічні зображення блакитного, вохристого та жовтого кольорів. Кольорами фонових зображень паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, поділено на дві частини – блакитну та жовту, що імітують зображення неба і пшеничного поля.
У верхній частині фонові зображення мають вигляд паралельних хвилястих тонких ліній блакитного кольору, які утворюють об’ємні зображення слова “УКРАЇНА” на різних мовах, у нижній – гільйошних орнаментів вохристого та жовтого кольорів, які доповнені зображеннями вінка з колосся та волошок. Графічну композицію довершує стилізоване зображення малого Державного Герба України із колосся пшениці. В орнаментах вохристого та жовтого кольорів виконано лінію негативного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
У верхній лівій частині лицьового боку паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зображено символ електронного документа, у правій – малого Державного Герба України.
Ліворуч від зображення малого Державного Герба України виконано лінію позитивного мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”.
5. Зміст текстової інформації лицьового боку паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, повинен відповідати вимогам IKAO Doc 9303:
у верхній частині – назва держави та документа;
нижче – найменування полів для внесення інформації про особу:
– “Прізвище”;
– “Ім’я та по батькові”;
– “Стать”, “Громадянство”;
– “Дата народження”, “Запис N”;
– “Документ N”, “Дійсний до”.
У лівій частині паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виконано біле поле для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
У нижній лівій частині відведено місце для відцифрованого підпису особи.
6. На лицьовому боці паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, розміщено мікрометалодрукований захисний елемент.
7. Зворотний бік паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, також кольорами фонових зображень поділено на дві частини: блакитну – верхню та жовту – нижню. У верхній частині паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зображення мають вигляд паралельних хвилястих ліній, які утворюють назви областей України. Зображення доповнені контурною картою України.
Нижня частина паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнена сіткою регулярної структури у формі решітки. Зображення верхньої і нижньої частини паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, поділені блакитними та жовтими хвилястими лініями мікротексту “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” українською та англійською мовами.
8. Текстова інформація зворотного боку паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, включає місце народження, дату видачі та орган, що видав документ (код), номер замовлення, номер бланка та найменування підприємства-виготовлювача, а також напис: “Паспорт громадянина України є власністю України”.
У нижній частині зворотного боку паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, відведено поле завширшки 23,2 міліметра для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні.
9. Найменування полів паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, для внесення інформації про особу виконуються українською та через скісну риску англійською мовами.
10. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, містить елементи, виконані захисними фарбами, для оперативного контролю достовірності:
зображення, виконані фарбами, що набувають світіння під дією ультрафіолетового випромінювання різних спектрів;
назва держави, документа та найменування полів, виконані захисною чорною фарбою, що зникає під дією інфрачервоного випромінювання;
символ електронного документа, виконаний захисною фарбою, що змінює колір у разі зміни кута огляду документа.
11. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
12. Персоналізація паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється централізовано згідно з вимогами Закону. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки використовуються великі літери шрифту з однаковою товщиною штриха (близького до шрифту OCR-B розміру 1). Щільність шрифту не повинна перевищувати 15 знаків на 25,4 міліметра.
13. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою та через скісну риску і пробіли – символами латинської абетки з використанням транслітерації відповідно до встановлених законодавством вимог.
14. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/М”. Якщо особа не бажає зазначити свою стать, ставиться позначка “Х”.
15. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску і пробіл – трилітерним кодом держави “UKR”.
16. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких робиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “ХХ” – для дня чи місяця, “ХХХХ” – для року, “ХХ ХХ ХХХХ” – для дня, місяця і року.
17. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста – у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в інших населених пунктах;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду – у разі народження за кордоном.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
18. Номер паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюється підрозділом органу, що його оформив та видав, для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти цифр.
19. Підрозділ органу, що оформив та видав паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, позначається кодом (чотиризначне число), зазначеним в заяві-анкеті. Коди таких підрозділів установлюються вищестоящим органом.
20. Дата закінчення строку дії паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зазначається згідно з пунктом 16 цього Технічного опису.
21. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
22. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, використовується шрифт OCR-B розміру 1. Структура машинозчитуваних рядків, а також розрахунок контрольних цифр повинні відповідати вимогам IKAO Doc 9303.

Схематична діаграма
Лицьовий бік

  
Зворотний бік
 

 

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...