Реєструйся

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.11.2008 N 560


Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.11.2008 N 560

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 червня 2010 року N 173

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2010 р. за N 519/17814

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 N 337 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від 25 жовтня 2008 р. N 939” НАКАЗУЮ:

1. Абзаци перший – третій пункту 2 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.11.2008 N 560 “Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2006 N 49”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.2008 за N 1272/15963, замінити двома новими абзацами такого змісту:

“2. Установити, що розміри посадових окладів, визначені додатком до наказу, змінюються у 2010 році в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

2. Керівнику Українського центру сприяння іноземному інвестуванню забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.

 

Міністр 

В. Надрага 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
А. Мярковський 

Голова Державного агентства
з інвестицій та розвитку 

 
О. Таран 

Перший заступник
Керівника СПО 

 
Г. В. Осовий 

Голова Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні 

 
 
О. Мірошниченко 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 

 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...