...
Реєструйся

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2013

м. Київ

N 85Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2013 р. за N 347/22879

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 406 “Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402 “Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 1997 року за N 85/1889 (із змінами), таку зміну:
у пункті 3 слова “першого заступника Міністра оборони України” замінити словами “заступника Міністра оборони України – керівника апарату”.
2. Затвердити Зміни до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 1997 року за N 85/1889 (із змінами), що додаються.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

О. І. Хохотва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11.02.2013 N 85
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2013 р. за N 347/22879

 

ЗМІНИ
до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

1. У тексті Положення:
слова “управління державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України” у всіх відмінках замінити словами “Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України” у відповідних відмінках;
слово “вантажопідйомний” у всіх відмінках замінити словом “вантажопідіймальний” у відповідних відмінках.
2. У розділі 1:
2.1. Пункт 1.4 доповнити словами “та проходження військової служби”.
2.2. У пункті 1.6:
абзац третій викласти в такій редакції:
“відділи державного нагляду за охороною праці, які підпорядковані головному органу.”;
абзац четвертий виключити.
2.3. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:
“1.7. Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Міністр оборони України за поданням заступника Міністра оборони України – керівника апарату.”.
2.4. Пункти 1.8, 1.9 та 1.14 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.10 – 1.15 вважати відповідно пунктами 1.8 – 1.12.
2.5. У пункті 1.8 знак “N ” виключити.
2.6. У пункті 1.10 знак “N ” виключити.
2.7. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:
“1.11. Відділи державного нагляду за охороною праці забезпечуються постачальними органами, за якими вони закріплені на усі види забезпечення та постачання: транспортом, контрольно-вимірювальними приладами, інструментами та іншим обладнанням, що зазначені в Переліку контрольно-вимірювальних приладів і спеціального обладнання органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (додаток 5). План розміщення, забезпечення та постачання органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України визначається наказом Міністра оборони України.”.
3. У розділі 2:
3.1. У пункті 2.1:
абзаци четвертий та п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.
3.2. У пункті 2.2:
абзаци одинадцятий, тринадцятий, двадцять перший та двадцять шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – тридцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять шостим;
в абзаці дванадцятому слова “Державного комітету України по нагляду за охороною праці” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці”;
в абзаці дев’ятнадцятому знак та цифру “N 7” замінити цифрою “6”;
в абзаці двадцятому знак та цифру “N 8” замінити цифрою “7”;
в абзаці двадцять четвертому слова “транспортних засобів і” виключити.
3.3. У пункті 2.3:
абзаци третій та сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – двадцять третій вважати відповідно абзацами третім – двадцять першим;
в абзаці сьомому слова “Державним комітетом України по нагляду за охороною праці” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці”;
в абзаці дев’ятому слова “Державного комітету України по нагляду за охороною праці” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці”;
в абзаці дванадцятому слова “Міністерства оборони України” виключити;
після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
“здійснення оперативного обліку об’єктів котлонагляду та вантажопідіймальних споруд, що зареєстровані у відділах державного нагляду за охороною праці, які підпорядковані головному органу;”.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – двадцять другим;
абзаци шістнадцятий – дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“надання військовим частинам висновків щодо їх спроможності здійснювати виготовлення, ремонт, реконструкцію, налагодження та монтаж об’єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд;
надання військовим частинам висновків щодо спроможності військовослужбовцями виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми і устаткування підвищеної небезпеки;
надання висновків підприємствам промисловості щодо їх спроможності здійснювати ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження та експертне обстеження об’єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового призначення;
надання висновків підприємствам промисловості щодо їх спроможності проектувати об’єкти котлонагляду і вантажопідіймальні споруди та розробляти документацію на їх ремонт, реконструкцію і монтаж на замовлення Міністерства оборони України;”;
в абзаці двадцять першому слова “структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України” виключити.
3.4. У пункті 2.4:
в абзаці третьому знаки, цифри та слово “N 10, NN 11 і 12” замінити цифрами і словом “8, 9 і 10”;
абзац восьмий виключити.
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим.
4. У додатках до Положення:
4.1. Додатки NN 6 та 9 виключити.
У зв’язку з цим додатки NN 1 – 12 вважати відповідно додатками 1 – 10.
4.2. Додаток 5 викласти в такій редакції:

“Додаток 5
до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони УкраїниПЕРЕЛІК
контрольно-вимірювальних приладів і спеціального обладнання органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

N
з/п

Найменування приладів і обладнання

Кількість у кожному відділі, штук

1

2

3

1

Ультразвуковий товщиномір

1

2

Контрольні зразки для настроювання ультразвукового товщиноміра

1 комплект

3

Лупа ЛП-10

2

4

Лупа ЛП-1-6 Х

2

5

Лупа ЛП-1-10 Х

2

6

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1

2

7

Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05

2

8

Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05

2

9

Штангенглибиномір ШГ-160-0,05

2

10

Лінійка металева Л-300

2

11

Лінійка металева Л- 500

2

12

Лінійка металева Л-1000

2

13

Лінійка ШД-2-1600

2

14

Рулетка металева вимірювальна – 20 м

2

15

Рулетка металева вимірювальна – 50 м

2

16

Рівень брусковий 112

2

17

Кутник УШ 150 х 100

2

18

Кутник УП-2-160

2

19

Нутромір

2

20

Твердомір

2

21

Ультразвуковий дефектоскоп

1

22

Комплект п’єзоелектричних перетворювачів

1 комплект

23

Стандартні зразки для ультразвукової дефектоскопії

1 комплект

24

Нівелір

1

25

Відвіс 400

1

26

Динамометр розтягування ДПУ-0,2-2

1

27

Динамометр розтягування ДПУ-2-2

1

28

Динамометр розтягування ДПУ-5-2

1

29

Мегомметр з робочою напругою до 1000 В

1

30

Вимірювачі опору М-416, М-417

1

31

Омметр М-372

1

32

Мікрометр

1

33

Комплект струн металевих

1 комплект

34

Шаблон УШС-3

1

35

Набір радіусних шаблонів

1

36

Набір щупів (0,2 – 1,0 мм; 1,0 – 7,0 мм)

2

37

Ключ КРМ-60

2

38

Секундомір СОС пр-2б-2-000

2

39

Комплект для кольорової дефектоскопії

1 комплект

40

Кранова вага (динамометр) на 20 т

1

41

Переносний стилоскоп

2

42

Бароскоп або ендоскоп

2

43

Еталони твердості

1 комплект

44

Комплект капілярного контролю

2 комплекти

45

Еталони капілярного контролю

1 комплект

46

Магнітометр

2

47

Магнітопорошковий дефектоскоп

2

48

Еталони магнітопорошкового контролю

1 комплект

49

Комплект магнітопорошкового контролю

2 комплекти

50

Комплект візуально-оптичного контролю

2 комплекти

51

Апаратура для акустичної емісії

1

52

Електронно-обчислювальна техніка

2 комплекти“.
4.3. У додатку 10 слова та цифри “статті 45 Закону України “Про охорону праці”,” виключити.

Начальник Відділу державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України
полковник

В. І. Литвинчук

 

Матеріали до теми


Підписано закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного
Реалізація нового закону дає змогу запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які ...
Президент підписав закон про зниження призовного віку до 25 років
Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 ...
Зміни до деяких процесуальних кодексів у частині доступу до правосуддя осіб з інвалідністю
Кабінет Міністрів 27 березня зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 11132 «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, ...