...
Реєструйся

Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України


УКАЗ

Президента України

Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України

1. Внести до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (зі змінами, внесеними Указами від 8 липня 2011 року N 741, від 26 грудня 2011 року N 1183, від 7 травня 2012 року N 301, від 16 січня 2013 року N 19, від 1 лютого 2013 року N 51, від 5 березня 2013 року N 117 і від 18 березня 2013 року N 141), такі зміни:

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї та з питань протидії торгівлі людьми”;

2) у пункті 3:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) формування та реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення”;
доповнити пункт підпунктом 7 1 такого змісту:

“7 1) формування та реалізація державної політики щодо забезпечення права дитини на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства”;
підпункт 10 доповнити словами “організації оздоровлення та відпочинку дітей”;
доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:

“14) формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми”;

3) у пункті 4:

підпункти 5 і 32 викласти відповідно в такій редакції:

“5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах зайнятості населення та трудової міграції; трудових відносин; оплати і умов праці; загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення; надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг та соціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, та інших соціально вразливих верств населення; захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; з питань сім’ї та дітей; оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми; відповідального батьківства та материнства”;

“32) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення”;

підпункт 33 після слів “соціального захисту” доповнити словами “сімей та дітей”;

підпункт 39 після слів “санаторно-курортне лікування інвалідів” доповнити словами “дітей-інвалідів”;

підпункт 43 доповнити словами “і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної реабілітації”;

підпункти 49 і 50 викласти в такій редакції:

“49) організовує і проводить роботу щодо соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім’ям, сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

50) здійснює управління у сфері соціальної роботи з сім’ями, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах; визначає порядок проведення соціального інспектування таких сімей, порядок соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу”;

підпункт 51 після слів “соціального захисту” доповнити словами “та соціального обслуговування”;

підпункт 52 доповнити словами “центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями”;

підпункт 53 після слів “осіб із їх числа” доповнити словами “забезпечення права дитини на одержання аліментів”;

доповнити пункт підпунктами 55 1 і 55 2 такого змісту:

“55 1) здійснює координацію діяльності установ та організацій щодо виїзду організованих груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, а також надає згоду на виїзд таких груп;

55 2) проводить моніторинг та узагальнює результати здійснення заходів з оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном”;

у підпункті 58 слова “проведення державної атестації” замінити словами “та проводить державну атестацію”;

підпункти 70 і 72 викласти відповідно в такій редакції:

“70) узагальнює відомості про насильство в сім’ї, за результатами яких визначає потребу регіонів в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї”;

“72) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім’ї”;
підпункт 75 доповнити словами “протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;

підпункт 77 викласти в такій редакції:

“77) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт та соціологічних досліджень у сферах зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення, у тому числі загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, трудових відносин, класифікації професій і методології розроблення професійних стандартів, розвитку соціального діалогу, з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей”;
підпункт 79 доповнити словами “оздоровлення та відпочинку дітей, відповідального батьківства та материнства”.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 березня 2013 року
N 164/2013

 

 

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...