...
Реєструйся

Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.03.2011 

м. Київ 

N 8-5 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2011 р. за N 449/19187

Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 N 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 427/9026, такі зміни:

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 12 вважати відповідно пунктами 3 – 11;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах забезпечують у місячний термін виготовлення пенсійних посвідчень щодо тих осіб, які перебувають у них на обліку як одержувачі пенсії, на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім’я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна (піклувальника).

Відомості про групу, причину інвалідності та термін, на який встановлено інвалідність, зазначаються в пенсійному посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в пенсійному посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: “інвалід II групи/загальне захворювання по зору”).

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, у пенсійному посвідченні після виду пенсії зазначається назва органу, в якому особа перебувала на військовій службі.”;

у абзаці другому пункту 5 слово та цифру “додаток 2” замінити словом “додаток”;

додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком;

у додатку слово та цифру “пункту 6” виключити.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Боршовська В. П.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні 

 
 
 
О. Мірошниченко 

Голова Комісії з питань
проведення реорганізації,
перший заступник Міністра 

 
 
Л. Дроздова 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок 

 
 
Г.  Осовий 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...