Реєструйся

Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

28.09.2012

м. Київ

N 194

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2012 р. за N 1768/22080

Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214

Відповідно до Закону України “Про правила етичної поведінки

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за N 1089/18384, такі зміни:

1.1. У абзаці першому пункту 1.1 розділу I після слів “Вони ґрунтуються на Конституції України,” доповнити словами “Законі України “Про правила етичної поведінки“;

1.2. У розділі II:

у пункті 2.5 після слів “а також юридичних осіб,” доповнити словами “додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування (уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування),”;

у пункті 2.11 абзац другий викласти у новій редакції:

“У разі отримання для виконання рішення чи доручень, що суперечать законодавству України або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, державний службовець зобов’язаний негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу державної влади, у якому він працює“;

1.3. У розділі IV:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова “антикорупційним законодавством та Законом України “Про державну службу” замінити словами “Законами УкраїниПро засади запобігання і протидії корупції“, “Про державну службу” та “Про правила етичної поведінки“;

в абзаці другому після слів “Про засади запобігання і протидії корупціїдоповнити словами “Про правила етичної поведінки“;

у пункті 4.3:

в абзаці першому після слова “одержуватидоповнити словами “неправомірну вигоду або“;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“У разі надходження пропозиції від юридичних або фізичних осіб щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) державний службовець зобов’язаний діяти відповідно до статті 16 Закону України “Про правила етичної поведінки“;

у пункті 4.4:

у абзаці першому слово “подарунокзамінити словами “неправомірну вигоду або дарунок (пожертву)” та після слівбезпосереднього керівникадоповнити словами “, але не пізніше одного робочого дня.”;

абзац другий викласти у новій редакції:

“Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт у довільній формі, в якому зазначаються характеристики неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) та обставини, за яких його було виявлено. Акт підписується державним службовцем, який виявив неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), та безпосереднім керівником.”;

доповнити абзацом третім такого змісту:

Якщо керівник органу державної влади виявив неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), акт про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) підписує керівник органу державної влади та його заступник.”;

пункт 4.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

“За порушення правил етичної поведінки державні службовці несуть відповідальність відповідно до статті 18 Закону України “Про правила етичної поведінки“.

2. Юридичному управлінню Нацдержслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України згідно з розподілом обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...