...
Реєструйся

Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”


ЗАКОН
УКРАЇНИ

Про
внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”

Верховна
Рада України
постановляє:

I. Внести до Закону
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №29, ст. 389) такі зміни:

1) в абзаці другому
статті 1 слова “інших органів” виключити;

2) статтю 3 доповнити
абзацом чотирнадцятим такого змісту:

“наявності одного
органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої
влади”;

3) в абзаці другому
частини другої статті 5 слова “для життєдіяльності” виключити;

4) частину першу статті
6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“настання аварії,
смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання,
що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання”.

У зв’язку з цим абзац
сьомий вважати абзацом восьмим;

5) у пункті 3 статті 22
“Прикінцеві положення” слова “у встановлений цим Законом
строк” виключити.

II. Прикінцеві
положення

1. Цей Закон набирає
чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів
України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у
відповідність із цим Законом;

привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент
України
 

В.
ЯНУКОВИЧ
 

м.
Київ

1 липня 2010 року
N 2399-VI 

  


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...