Передплати журнал

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 15 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами “або органами місцевого самоврядування”.

2. У Законі України “Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5458-VI і N 5462-VI):

1) у частині першій статті 3 слово “однією” замінити словом “одним”, а після слів “трудовим колективом” доповнити словами “з іншої сторони”;

2) частину третю статті 8 після слова “Галузева” доповнити словом “(міжгалузева)”;

3) у статті 9:

у частині одинадцятій після слів “повідомній реєстрації” доповнити словами “в установленому порядку”, а слова “іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади” замінити словами “іншого рівня – місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування”;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

“Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України”;

4) у частині четвертій статті 13 слова “(генеральна, галузева, регіональна)” замінити словами “(генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна)”.

3. У підпункті 9 пункту “б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2013 р., N 15, ст. 97) слова “реєстрація колективних договорів і угод” замінити словами “повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 липня 2013 року
N 379-VII

 

 

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...