...
Реєструйся

Внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2015 р. N 529
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 р. N 529

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу” (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 209; 1996 р., N 12, ст. 341; Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1928):
1) абзац другий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:
“Пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу встановлюються незалежно від віку за наявності вислуги на цих посадах станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок та після цієї дати при набутті вислуги років на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року в жінок;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.”;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Працівники льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж на п’ять років менше від тривалості, передбаченої абзацами третім – дванадцятим пункту 1 цього Порядку, мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.”;
3) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри “(у чоловіків – понад 25 років і у жінок – понад 20 років)” замінити словами і цифрами “(у чоловіків – понад 30 років і у жінок – понад 25 років)”.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення” (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 271; 2004 р., N 10, ст. 598):
1) в абзаці другому постановляючої частини постанови цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;
2) у назві Списку текстильних виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років, затвердженого зазначеною постановою, цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;
3) в абзаці першому пункту 1 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу – членам збірних команд України, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “не менше 20 років” замінити словами і цифрами “станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років”;
4) у Переліку посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженому зазначеною постановою:
абзац перший пункту 1 замінити абзацами такого змісту:
“1. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 20 років і набутті після цієї дати такого стажу на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 20 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 21 року;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 21 року 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 22 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 22 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 23 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 23 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 24 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 24 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 25 років;”.
У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами дванадцятим – сімнадцятим;
абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
“2. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 30 років;”.
У зв’язку з цим абзаци другий – восьмий вважати відповідно абзацами дванадцятим – вісімнадцятим;
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
“3. Артисти хору театрів опери і балету та професійних художніх колективів при стажі творчої діяльності станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 30 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 31 року;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 31 року 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 32 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 32 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 33 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 33 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 34 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 34 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 35 років.
До стажу, визначеного цим пунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку.
4. Творчі працівники (крім перелічених у пунктах 1 – 3 цього Переліку) театрів опери і балету, музичних театрів:
а) артисти драми, артисти оркестру, які грають на духових інструментах, – при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 30 років.
До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку;
б) артисти оркестру (крім тих, які грають на духових інструментах), артисти хору і мімічного ансамблю, концертмейстери-піаністи, артисти вокально-драматичної частини – при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 30 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 31 року;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 31 року 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 32 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 32 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 33 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 33 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 34 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 34 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 35 років.
До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 – 3 і підпунктом “а” пункту 4 цього Переліку.”.
3. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 70) замінити абзацами такого змісту:
“Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і після цієї дати:
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. – не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. – не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. – не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. – не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. – не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. – не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. – не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. – не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. – не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати – не менше 30 років.”.

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...