Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. N 473
Київ

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 859; 2014 р., N 72, ст. 2028), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. N 473


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

1. Пункт 2 після слів "Про імміграцію" доповнити словами ", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
2. У пункті 3:
1) в абзаці п’ятому слова "центром зайнятості" замінити словами "територіальним органом";
2) абзаци дев’ятий – одинадцятий замінити абзацами такого змісту:
"Внутрішньо переміщені особи, які звільнилися з роботи (припинили зайнятість), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), пред’являють:
паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
облікову картку платника податків;
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.".
3. У пункті 4:
1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають.";
2) у підпункті 2:
абзаци третій і четвертий замінити абзацами такого змісту:
"Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:
є внутрішньо переміщеними особами;
проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;".
4. У першому реченні пункту 31 1 слова "які переселилися з районів проведення антитерористичної операції" замінити словами "які є внутрішньо переміщеними особами".
5. У пункті 32:
1) у першому реченні абзацу першого слова "працівником центру зайнятості" виключити;
2) в абзаці другому слова ", а також" замінити словом "або".
6. Підпункт 1 пункту 37 доповнити абзацом такого змісту:
"закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;".
7. У пункті 39:
1) в абзаці першому слова "у центрі зайнятості" замінити словами "у тому ж або іншому центрі зайнятості";
2) в абзаці другому слова "які переселилися з тимчасово окупованої території" замінити словами "які є внутрішньо переміщеними особами".

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень