Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. N 419
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1777 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 14);
пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 361 "Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868).

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. N 419


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2011 р., N 30, ст. 1308, N 71, ст. 2684, N 93, ст. 3376; 2013 р., N 7, ст. 240, N 90, ст. 3308; 2015 р., N 2, ст. 29):
1) абзац восьмий пункту 2 виключити;
2) у пункті 8 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".
2. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2006 р., N 13, ст. 868; 2011 р., N 71, ст. 2684; 2014 р., N 57, ст. 1554):
1) у пункті 1 після слів "в державних фондах" доповнити словами ", фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування", а слова "та державних фондів" замінити словами ", державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування";
2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Держфінінспекція готує та подає в установленому порядку Мінфіну для внесення не пізніше 1 грудня поточного року Кабінетові Міністрів України проект акта щодо основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, що містить перелік тем інспектування певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ, державного фінансового аудиту, контролю за станом внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів (далі – контрольні заходи); рік проведення попереднього контрольного заходу та строки інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну.";
3) у підпункті "б" та абзаці шостому підпункту "г" пункту 7 слова "та перевірок" виключити.
____________

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...