...
Реєструйся

Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011”


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2011 

м. Київ 

N 291 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2011 р. за N 491/19229

Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011”

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 192-р “Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства”, пункту 4.3 розділу IV Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 19.10.2010 N 961, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 28.10.2010 за N 999/18294, та з метою удосконалення процедури подання вступниками документів для вступу до вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації на денну форму навчання

НАКАЗУЮ:

1. З 1 липня 2011 року запровадити у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації експеримент “Електронний вступ 2011” (далі – експеримент).

2. Затвердити Положення про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011”, що додається.

3. Взяти до відома, що:

1) у 2011 році подання вступниками електронних заяв про вступ до вищого навчального закладу III – IV рівнів акредитації (далі – вищий навчальний заклад) є добровільним та не позбавляє вступника права на особисте подання до приймальної комісії вищого навчального закладу письмової заяви разом з необхідними документами;

2) електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережу Інтернет, враховуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як і паперові, і дають право на участь у конкурсі.

4. Керівникам вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності:

1) забезпечити участь вищого навчального закладу в експерименті під час проведення вступної кампанії 2011 року;

2) визначити уповноважену особу, відповідальну за внесення даних про надходження електронних заяв до вищого навчального закладу, та подати її контактні дані в електронному вигляді на адресу ev@osvita.com із зазначенням теми “Контакт уповноваженої особи”, а також забезпечити її реєстрацію в режимі он-лайн на офіційному веб-сайті Міністерства за адресою: https://www.evreg.mon.gov.ua/;

3) забезпечити внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти про факт прийому електронних заяв вступників для участі в конкурсі за допомогою визначеного Міністерством інтерфейсу;

4) забезпечити внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за допомогою визначеного Міністерством інтерфейсу, що містяться у заявах, поданих особисто вступником у паперовій формі, у разі, якщо вступник не подавав заяву про вступ до вищого навчального закладу в електронному вигляді;

5) вжити заходів щодо недопущення випадків незаконного поширення персональних відомостей про вступників.

5. Керівники вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності відповідають за проведення експерименту.

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) провести регіональні інструктивні наради з уповноваженими особами вищих навчальних закладів з питань технічного забезпечення експерименту.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра 

Є. М. Суліма 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
28.03.2011 N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2011 р. за N 491/19229 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011”

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, пункту 4.3 розділу IV Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 19.10.2010 N 961, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 28.10.2010 за N 999/18294 (далі – Умови прийому), та визначає порядок подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу III – IV рівнів акредитації (далі – вищий навчальний заклад) у 2011 році.

2. Метою експерименту “Електронний вступ 2011” (далі – експеримент) є удосконалення процедури подання вступниками до вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів, консерваторій) незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – вступники) заяв про вступ на денну форму навчання в електронному вигляді.

3. Для електронної реєстрації заяви про вступ вступникам необхідно мати документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищих навчальних закладів для вступу за обраним напрямом (спеціальністю).

4. Електронна реєстрація заяви здійснюється шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі “Єдине інформаційне освітнє вікно” за адресою https://ev2011.osvita.com, із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому.

Вступник може подати електронну заяву не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.

5. Після завершення електронної реєстрації вступник отримує логін та пароль особистого електронного кабінету вступника на зазначену ним при реєстрації електронну пошту, інформація про яку зазначається ним під час електронної реєстрації.

Строки подання вступниками електронних заяв закінчуються у строки, визначені у розділі V Умов прийому.

6. Після подання електронних заяв вступник отримує від приймальних комісій обраних ним вищих навчальних закладів електронні повідомлення про отримання таких заяв, що є підтвердженням факту допущення вступника до участі в конкурсі.

7. У разі не отримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви така заява вважається не поданою, що не позбавляє його права подати до вищого навчального закладу заяву про вступ особисто у паперовій формі.

8. Електронні заяви враховуються і реєструються уповноваженими особами приймальних комісій вищих навчальних закладів так само, як і ті, що подаються особисто у паперовій формі.

9. У разі подання вступником документів особисто у паперовій формі уповноважені особи приймальних комісій зобов’язані перевірити в режимі он-лайн в Єдиній державній електронній базі з питань освіти кількість поданих вступником електронних заяв на відповідність кількості, що зазначена в Умовах прийому, та зробити відмітку в базі про факт прийняття заяви з обов’язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії.

У разі коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає відомостей про вступника, уповноважена особа приймальної комісії вносить до такої бази відомості про вступника разом з відміткою про факт прийняття такої заяви з обов’язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії.

10. Робота уповноважених осіб приймальних комісій вищих навчальних закладів із внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою інформаційної системи “Конкурс” та “Електронний вступ 2011”. Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою технологій (протоколів) VPN та MPLS.

11. Голови приймальних комісій вищих навчальних закладів забезпечують достовірність та своєчасність подання інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, цілісність даних і запобігання їх незаконному поширенню.

 

Заступник директора департаменту
вищої освіти – начальник відділу
природничої та технічної освіти 

Ю. М. Коровайченко 

 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...