Реєструйся

Про застосування підсумованого обліку робочого часу


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
04.10.2010 р. N 304/13/116-10

Про
застосування підсумованого обліку робочого часу

<…>

Список виробництв,
робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для
здоров’я, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N
1290 (додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003
р. N 679).

Робота сторожа (у т. ч.
в науково-дослідному інституті) цим списком не передбачена. Тому сторож не має
права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці та відповідні
надбавки.

Сторожі, як правило,
працюють за підсумованим обліком робочого часу.

Відповідно до статті 61
КЗпП України на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а
також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена
для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу,
допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи,
організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа
робочих годин.

Графіки роботи
складаються на певний проміжок часу, на певний обліковий період, у рамках якого
має бути додержана встановлена тривалість робочого тижня, у будь-якому разі має
забезпечуватися додержання річного балансу робочого часу, розрахованого на
шестиденний або п’ятиденний робочий тиждень.

При підсумованому
обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися таким чином,
щоб тривалість перерви в роботі між змінами (включаючи перерву на обід) була не
меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (частина перша
статті 59 КЗпП України), тривалість щотижневого безперервного відпочинку
повинна бути не меншою, як сорок дві години (стаття 70 КЗпП України).
Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється
(частина друга статті 59 КЗпП України).

Порядок застосування
підсумованого обліку робочого часу наводиться у Методичних рекомендаціях щодо
застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики від 19.04.2006 р. N 138.

Підсумований облік
робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та
затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма часу за
обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого
тижня, семигодинного робочого дня (чи відповідного скороченого робочого дня) з
урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин і
напередодні святкових і неробочих днів – на 1 годину.

У порядку,
встановленому у колективному договорі, норма робочого часу за обліковий період
може визначатися за графіком п’ятиденного робочого тижня. Враховуючи те, що при
п’ятиденному робочому тижні КЗпП України не передбачає встановлення конкретної
тривалості щоденної роботи, норми робочого часу за обліковий період
визначається шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих
днів за календарем п’ятиденного робочого тижня, що припадають на цей період, з
рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні
святкових і неробочих днів.

Розрахована таким чином
норма робочого часу має бути реалізована шляхом виходу на роботу за графіком
змінності.

Відповідно до статті 66
КЗпП України працівникам надається перерва для відпочинку і харчування
тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва
для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години
після початку роботи.

Час початку і
закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники
використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з
місця роботи. Час перерви у цьому випадку не оплачується і не включається в
робочий час.

На тих роботах, де через
умови виробництва перерву встановити неможливо, працівникові повинна бути
надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт,
порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи,
організації. Час перерви в роботі для внутрішньозмінного відпочинку і особистих
потреб є складовою частиною робочого часу. Оплата праці працівників у цьому
випадку провадиться за весь фактично відпрацьований за графіком час.

Оскільки згідно зі
статтею 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” у
колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо
регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, то режим
роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем
самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та
Галузевою угодою.

 

Заступник
директора Департаменту –

начальник відділу 

 
А. Литвин 

Матеріали до теми


Військовозобов’язаних стане більше: кого можуть мобілізувати через зниження граничного віку
Ухвалений 30 травня 2023 року народними депутатами законопроєкт № 9281 зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з ...
Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку
Верховна Рада України 30 травня 2023р. прийняла у першому читанні за основу та в цілому законопроєкт № 9281 «Про внесення ...