Реєструйся

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012

м. Київ

N 430

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1173/21485

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді”, що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді”, що додається.

1.3. Форму первинної облікової документації N 077-1/о “Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді”, що додається.

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 077-1/о “Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді”, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Начальнику державного закладу “Центр медичної статистики МОЗ України” (Голубчиков М. В.) забезпечити територіальні органи охорони здоров’я затвердженими формами первинної облікової документації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
11.06.2012 N 430

 

 

 

 

 

 

  Найменування міністерства, іншого органу
  виконавчої влади, підприємства, установи,
  організації, до сфери управління якого
  належить заклад охорони здоров’я
     _________________________________
     _________________________________
  Найменування та місцезнаходження (повна
  поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де
  заповнюється форма
      _________________________________

  Код за ЄДРПОУ           |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  
Форма первинної облікової документації
  
N 0801/о

  
ЗАТВЕРДЖЕНО

 
Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ДОВІДКА N ___
про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді

1. Видана              ______________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

2. Стать:                 2.1. Чоловіча                 2.2. Жіноча (підкреслити)

3. Дата народження |___|___|___|___|___|___|___|___|

4. Місце проживання          ______________________________________________________________

5. Захворювання, на яке хворіє дитина                    (код за МКХ-10) |___|___|___|___|___|___|

6. Дата, з якої дитина перебуває на
диспансерному обліку або має статус
“дитина-інвалід”                                                                                     |___|___|___|___|___|___|___|___|
                                                                                                                                                                           (число, місяць, рік)

7. Дата, з якої дитина
(дитина-інвалід) потребує
домашнього догляду
                                                                                                                 |___|___|___|___|___|___|___|___|
                                                                                                                                                                           (число, місяць, рік)

8. Лікуючий лікар                    ____________________________       ____________________________
                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)                                              (підпис)

9. Завідуючий
відділенням                      _____________________________________________         ____________
                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)                                                         (підпис)

10. Голова ЛКК          ________________________________________________         ____________
                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)                                                            (підпис)

11. Довідка дійсна до |___|___|___|___|___|___|___|___|

  

          Дата видачі |___|___|___|___|___|___|___|___|                                               М. П.
                                                         (число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
11.06.2012 N 430

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1173/21485

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді” (далі – форма N 080-1/о).

2. Форма N 080-1/о заповнюється медичним персоналом закладу охорони здоров’я, відповідальним за видачу довідок, за умови надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” за формою “Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

3. Форма N 080-1/о надається для дитини (дитини-інваліда), яка потребує домашнього догляду, одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику дитини-інваліда, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати та фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії для звернення до органів праці та соціального захисту населення за отриманням надбавки на догляд за дитиною-інвалідом відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та жінці, батькові, бабці, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, для надання відпустки без збереження заробітної плати.

4. Форма N 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК).

5. У верхньому лівому куті зазначаються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма, та код за ЄДРПОУ.

6. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини.

7 У пункті 2 зазначається стать дитини: чоловіча – 2.1, жіноча – 2.2 (підкреслити).

8. У пункті 3 зазначається дата народження дитини (число, місяць, рік).

9. У пункті 4 зазначається місце проживання дитини.

10. У пункті 5 зазначається код захворювання, на яке хворіє дитина, згідно з Міжнародною класифікацією хвороб – 10 (далі – МКХ-10).

11. Пункти 5 та 6 заповнюються на підставі облікової форми N 112/о “Історія розвитку дитини”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року N 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”.

12. У пункті 6 зазначається дата, з якої дитина перебуває на диспансерному обліку або має статус “дитина-інвалід” (число, місяць, рік).

13. У пункті 7 зазначається дата, з якої дитина (дитина-інвалід) потребує домашнього догляду (число, місяць, рік).

14. Довідку підписують лікуючий лікар (пункт 8), завідуючий відділенням (пункт 9), голова ЛКК закладу охорони здоров’я (пункт 10).

15. У кінці форми ставиться дата видачі довідки (число, місяць, рік).

16. У пункті 11 зазначається дата, до якої довідка дійсна (число, місяць, рік).

17. Строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців.

18. Інформація, що міститься у формі N 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

19. Форма N 080-1/о засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я, яким вона видана.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...