...
Реєструйся

Про затвердження форми звітності № 3-ПН


Проект

М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

___________________

Київ

№__________

Про затвердження  форми звітності № 3-ПН
„Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”
та Порядку її подання

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України „Про зайнятість населення”  

НАКАЗУЮ:

Затвердити такі, що додаються:
Форму звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.
1. Порядок подання форми звітності № 3-ПН  „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (М.Лазебній)  забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату В.Коломійця.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

         Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної служби
статистики України         
_____________  О. Осауленко
„___” _________ 2013 р.