...
Реєструйся

Про затвердження форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013

м. Київ

N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 989/23521

Про затвердження форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання

Відповідно до статті 48, пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України “Про зайнятість населення”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”.

1.2. Порядок подання форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок України

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31.05.2013 N 317
Звітність

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

Подають

Термін подання

Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску
– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників
за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону України “Про зайнятість населення”

 

Форма N 4-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31.05.2013 N 317
за погодженням із
Державною службою
статистики України

 

Респондент:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________
Найменування: ______________________________________________________________________
Місцезнаходження: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
    (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
____________________________________________________________________________________
                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

N
з/п

Професія (посада)

Кількість працівників, яких передбачається вивільнити, осіб

Дата наказу про попередження про заплановане вивільнення

Запланована дата вивільнення

А

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

х

х

 

Працівників передбачається вивільнити:
          (обрати один з варіантів)

  – одноразово (або протягом одного місяця)
  – протягом трьох місяців

Дата заповнення ”     ”                        20     року

 

Керівник (власник)
(відповідальна за подання інформації особа)

 
__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 
_____________
(підпис)

Телефон: ___________________ Факс: ________________ Електронна пошта: ___________________
Дата прийняття ”     ”                        20     року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________
(підпис)

 

Директор Департаменту
праці та зайнятості

М. Лазебна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31.05.2013 N 317
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 989/23521

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”

1. Форма звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” (далі – інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

2. У цьому Порядку термін “роботодавці” вживається у значенні, наведеному в Законах України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” та “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

3. Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі – територіальний орган) за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”.

5. У графі А вказується порядковий номер запису. У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, за якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються у записах під іншими порядковими номерами.

6. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України “Класифікатор професій”.

7. У графі 2 вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити.

8. У графі 3 зазначається дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.

9. У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.

10. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації), зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи).

Директор Департаменту
праці та зайнятості

М. Лазебна

 

 

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...