...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2015

м. Київ

N 37/51
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 162/26607

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983 (із змінами).
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України
27 січня 2015 року N 37/51
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 162/26607


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі особами офіцерського складу та цивільними особами вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників і поширюється на вищі військові навчальні заклади (далі – ВВНЗ), військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки вищих навчальних закладів) (далі – ВНП ВНЗ) та науково-дослідні установи (далі – НДУ).
2. Науково-педагогічну (педагогічну) та наукову (науково-технічну, науково-організаційну) діяльність у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ здійснюють особи офіцерського складу та працівники Збройних Сил України, які мають високі ділові та моральні якості, відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, досвід військової служби та науково-педагогічної (педагогічної, наукової) роботи.
Призначення осіб офіцерського складу та цивільних осіб на посади командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ здійснюється на основі конкурсного відбору відповідно до цієї Інструкції.
Особи офіцерського складу та цивільні особи беруть участь у конкурсі на добровільних засадах.
Решта посад у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ, що заміщаються особами офіцерського складу, комплектуються відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (із змінами).
Призначення цивільних осіб на посади командування, науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників можливі за умови, якщо штатом (штатним розписом) передбачені посади, що заміщуються працівниками Збройних Сил України.
У мирний час окремі військові посади у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ можуть заміщуватися цивільними особами. Перелік таких посад визначений наказом Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року N 902 “Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за N 45/24822.
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад командування (керівного складу), науково-педагогічних, наукових працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ третього і четвертого рівнів акредитації, що заміщуються цивільними особами, та укладання з ними відповідного договору (контракту) визначається Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року N 744, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за N 600/7921.
Порядок прийняття на роботу на вакантні посади командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників, що заміщуються цивільними особами, та укладання з ними відповідного договору (контракту) в інших ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ визначається Кодексом законів про працю України.
3. Посади, що належать до посад командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ, визначені Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постановами Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, від 04 березня 2004 року N 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положенням про вищі військові навчальні заклади, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 03 червня 2014 року N 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2014 року за N 671/25448, та Положенням про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року N 1190/560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за N 1541/24073.
4. Посади командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ заміщуються особами офіцерського складу та цивільними особами, які призначаються на ці посади за підсумками конкурсу.
5. Особам офіцерського складу для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад командування, науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ, філії НДУ надається можливість відвідати заклад, де проводиться конкурс.
Витрати, пов’язані з участю в конкурсі, несе особа офіцерського складу, яка виявила бажання брати участь у його проведенні.
6. До переліку документів, що подаються або надсилаються до конкурсної комісії, крім рапорту (особи офіцерського складу), заяви (цивільна особа), додаються: автобіографія, копії документів про освіту та кваліфікацію, службова характеристика, службова картка, медична книжка та довідка про проходження військової служби.
Копії документів про науковий ступінь, вчене звання та список наукових праць (винаходів) подаються або надсилаються за наявності.
7. Конкурс на заміщення посад командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників, що заміщаються особами офіцерського складу, які знаходяться в довготривалому відрядженні без виключення зі списків особового складу ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ, а також жінками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною, не проводиться.
8. Забороняється призначати осіб офіцерського складу та приймати на роботу цивільних осіб на посади командування, науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ наказами відповідних начальників (керівників) без оголошення та проведення конкурсного відбору.

II. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади командування, науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ

1. Кандидати на посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ повинні бути громадянами України та вільно володіти державною мовою.
2. Посади начальника (керівника) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) можуть займати особи офіцерського складу (цивільні особи), які мають відповідний досвід військової служби, стаж військової служби (роботи) на посадах науково-педагогічних працівників, науковий ступінь, вчене звання та відповідний рівень військової освіти або відповідний досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління відповідних рівнів та відповідний рівень військової освіти.
Начальник (керівник) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цією Інструкцією.
Одна і та сама особа не може бути начальником (керівником) відповідного ВВНЗ (ВНП ВНЗ) більше ніж два строки.
Посаду начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) можуть займати особи офіцерського складу (цивільні особи), які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління, або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління стратегічного та оперативного рівнів (не менше десяти років) та оперативно-стратегічний рівень військової освіти.
Посади начальника військового університету, начальника військової академії та начальника військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу) можуть займати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах), або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління стратегічного та оперативного рівнів (не менше десяти років) та оперативно-стратегічний рівень військової освіти.
Посади начальника військового коледжу та начальника відділення військової підготовки вищого навчального закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах), або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше десяти років) та оперативно-тактичний рівень військової освіти.
3. Посади першого заступника начальника НУОУ (військового університету, військової академії), заступника начальника НУОУ (військового університету та військової академії, інституту та військового інституту в складі вищого навчального закладу) можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років, а також досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах), або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше десяти років) та оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти.
Посади заступника начальника НУОУ (військового університету, військової академії, військового інституту та військового інституту в складі вищого навчального закладу) з навчальної роботи, заступника начальника НУОУ (військового університету, військової академії, військового інституту та військового інституту в складі вищого навчального закладу) з наукової роботи, заступника начальника військового університету, військової академії, військового інституту (військового інституту в складі вищого навчального закладу) з навчальної та наукової роботи можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п’яти років та мають досвід військової служби не менше одного року на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).
4. Посади начальника факультету ВВНЗ, ВНП ВНЗ та начальника факультету військової підготовки вищого навчального закладу, що здійснюють навчання військових фахівців за інженерним та гуманітарним фахом, можуть займати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь (за профілем діяльності), вчене звання, оперативно-тактичний рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років та мають досвід військової служби не менше одного року на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).
Посади начальника факультету ВВНЗ, ВНП ВНЗ та начальника факультету військової підготовки вищого навчального закладу, що здійснюють навчання військових фахівців за командним фахом, можуть займати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь (за профілем діяльності), вчене звання, оперативно-тактичний рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років, а також досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах), або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше десяти років) та оперативно-тактичний рівень військової освіти.
Посади заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальника навчальної частини ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та заступника начальника факультету військової підготовки з навчальної та наукової роботи – начальника навчальної частини можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання та/або науковий ступінь за профілем діяльності факультету, оперативно-тактичний рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років, або особи, які мають досвід військової служби не менше одного року на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).
Начальник (заступник начальника) факультету ВВНЗ (ВНП ВНЗ) обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цією Інструкцією.
Одна і та сама особа не може бути начальником факультету ВВНЗ (ВНП ВНЗ) більше ніж два строки підряд.
5. Посади начальника (завідувача) кафедри та інші посади науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ, філіях НДУ займають особи офіцерського складу (цивільні особи), які відповідають вимогам Закону України “Про вищу освіту” та статутів (положень) ВВНЗ (ВНП ВНЗ), статутів НДУ.
Посаду начальника (завідувача) кафедри військової підготовки займають особи офіцерського складу (цивільні особи), які відповідають вимогам Закону України “Про вищу освіту” та статутів (положень) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) щодо вимог до наукового ступеня та вченого звання та/або які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше п’яти років).
Посаду заступника начальника (завідувача) кафедри військової підготовки – начальника навчальної частини можуть займати особи офіцерського складу (цивільні особи), які мають військову освіту, досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах) не менше п’яти років.
Начальник (завідувач) кафедри та його заступник обираються шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цією Інструкцією.
Одна і та сама особа не може бути начальником (завідувачем) кафедри більше ніж два строки підряд.
6. Посади начальників науково-дослідних інститутів, Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ займають особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж військової служби на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та досвід керівництва науковими підрозділами НДУ (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) не менше п’яти років.
Посади начальників НДУ, для яких науково-технічна діяльність є основною, можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж військової служби на посадах наукових працівників не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти та досвід керівництва науково-дослідними (науково-випробувальними) підрозділами НДУ не менше п’яти років.
Посади начальників інших НДУ, наукових (науково-дослідних) центрів у складі ВВНЗ (ВНП ВНЗ) займають особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж військової служби на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти та досвід керівництва науковими підрозділами НДУ (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) не менше трьох років.
7. Посади заступників начальників науково-дослідних інститутів, Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ з наукової роботи займають особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше семи років та досвід керівництва науковими підрозділами НДУ (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) не менше п’яти років.
Посади заступників начальників НДУ з наукової роботи, для яких науково-технічна діяльність є основною, займають особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж військової служби на посадах наукових працівників не менше семи років, оперативно-тактичний рівень військової освіти та досвід керівництва науково-дослідними (науково-випробувальними) підрозділами НДУ не менше п’яти років.
Посади заступників начальників інших НДУ, наукових (науково-дослідних) центрів у складі ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з наукової роботи займають особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж військової служби на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти та досвід керівництва науковими підрозділами НДУ (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) не менше трьох років.
8. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші посади науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ визначені Законом України “Про вищу освіту”, статутами (положеннями) про ВВНЗ (ВНП ВНЗ), статутами (положеннями) НДУ, філій НДУ.
Наукові спеціальності кандидатів на посади, що передбачають наявність наукового ступеня (вченого звання), повинні відповідати профілю діяльності за посадою згідно з посадовими інструкціями (обов’язками).
Призначення на посади, що передбачають наявність наукового ступеня (вченого звання) не за спеціальністю, не допускається.
9. Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ та філій НДУ за умови відповідності зазначеним вище вимогам (одного рівня: науковий ступінь та вчене звання) перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій.

III. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника (керівника) ВВНЗ

1. Конкурсне заміщення посади начальника (керівника) НУОУ та начальника ВВНЗ проводиться, якщо посада начальника ВВНЗ вакантна або закінчується строк заміщення цієї посади за попереднім конкурсом.
2. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністр оборони України за поданням командувача виду Збройних Сил України, начальника (керівника) структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний ВВНЗ.
3. Конкурс оголошується в такі строки:
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи (працівника Збройних Сил України), яка займає цю посаду;
не пізніше ніж за два місяці до призначення, якщо посада начальника ВВНЗ вакантна;
не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування особи офіцерського складу на посаді, якщо посада зайнята.
Інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в семиденний строк надається до Міністерства освіти і науки України.
4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. До складу комісії залучаються представники структурного підрозділу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний ВВНЗ, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, замовників, в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців, а також ВВНЗ (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються вченою радою ВВНЗ).
Персональний склад комісії, а також її голова затверджуються Міністром оборони України за поданням командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться ВВНЗ.
5. Оголошення про проведення конкурсу на посади начальника (керівника) НУОУ та начальника ВВНЗ, вимоги до претендентів та документів, що подаються на конкурс, публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовників на підготовку військових фахівців, ВВНЗ та ВНП ВНЗ, НДУ, військових частин (установ) розсилаються інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади (далі – інформаційний листок) (додаток 1).
6. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника ВВНЗ, зобов’язані довести його зміст до підпорядкованого офіцерського складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу та рапортів осіб офіцерського складу, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов’язані надати їм таку можливість.
7. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення посади начальника ВВНЗ – шістдесят днів з дня опублікування оголошення про конкурс.
За бажанням претендентів їм надається можливість для ознайомлення з ВВНЗ, вивчення питань, пов’язаних з виконанням обов’язків начальника ВВНЗ.
8. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає подані документи претендентів на посаду начальника ВВНЗ і вносить кандидатури претендентів, які відповідають кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, для розгляду на вченій раді ВВНЗ.
Рішення конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск або відмову в участі в конкурсі щодо кожного з претендентів.
Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає зі своїх членів лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносять до одного бюлетеня для таємного голосування (додаток 2).
Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.
9. Вчена (педагогічна) рада ВВНЗ протягом п’яти днів розглядає внесені кандидатури претендентів та приймає рішення щодо кожної кандидатури претендентів на посаду начальника ВВНЗ із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування, яке носить рекомендаційний характер.
Кожен член вченої (педагогічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру.
10. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду начальника (керівника) НУОУ та начальника ВВНЗ, поданих ними документів, рішень вченої (педагогічної) ради навчального закладу конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з претендентів є переможцем конкурсу. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії. Якщо голоси розділились порівну, голос голови комісії є вирішальним.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної більшості голосів.
У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на посаду начальника ВВНЗ не набрав необхідної кількості голосів, за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої знаходиться ВВНЗ, Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника ВВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується усіма членами лічильної комісії.
11. На підставі прийнятого рішення конкурсна комісія надає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення на посаду начальника (керівника) НУОУ та начальника ВВНЗ особи, яка стала переможцем конкурсу.
12. Після розгляду кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду, Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України Міністр оборони України приймає рішення щодо призначення особи на посаду начальника ВВНЗ та видає в установленому порядку відповідний наказ (по особовому складу).
13. У разі створення нового ВВНЗ Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника ВВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

IV. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника ВНП ВНЗ

1. Конкурсне заміщення посади начальника ВНП ВНЗ проводиться, якщо посада начальника ВНП ВНЗ вакантна або закінчується строк перебування на цій посаді.
2. Рішення про проведення конкурсу приймає командувач виду Збройних Сил України, начальник (керівник) структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний ВНП ВНЗ.
3. Конкурс оголошується в такі строки:
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи (працівника Збройних Сил України), яка займає цю посаду;
не пізніше ніж за два місяці до призначення, якщо посада керівника військового навчального підрозділу вакантна;
не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування особи офіцерського складу на посаді, якщо посада зайнята.
Інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в семиденний строк надається до Міністерства освіти і науки України.
4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. До складу конкурсної комісії залучаються представники командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний ВНП ВНЗ, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовників, в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців, представників ВНЗ, до складу якого входить ВНП ВНЗ, а також представників військового навчального підрозділу (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються на загальних зборах особового складу військового навчального підрозділу).
Персональний склад комісії, а також її голова затверджуються командувачем виду Збройних Сил України (директором, начальником структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України), у підпорядкуванні якого знаходиться військовий навчальний підрозділ.
5. Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника ВНП ВНЗ, вимоги до претендентів та документів, що подаються на конкурс, публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, замовників, в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців, ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ Збройних Сил України, військових частин (до з’єднання включно) надсилаються інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.
6. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника ВНП ВНЗ, зобов’язані довести його зміст до підпорядкованого особового складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу і рапортів осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов’язані надати їм таку можливість.
7. Строк подання документів кандидатами на заміщення посади начальника ВНП ВНЗ для участі у конкурсі – шістдесят днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
За бажанням претендентів їм надається можливість для ознайомлення з ВНП ВНЗ, вивчення питань, пов’язаних з виконанням обов’язків начальника ВНП ВНЗ.
8. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає документи претендентів на посаду начальника ВНП ВНЗ і вносить кандидатури претендентів, які відповідають кваліфікаційним вимогам на заміщення посади, для розгляду на засіданні вченої (педагогічної) ради військового інституту, факультету військової підготовки, відділення військової підготовки (зборах особового складу кафедри військової підготовки).
Рішення конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск або відмову в участі в конкурсі щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.
Вчена рада військового інституту, факультету військової підготовки, педагогічна рада відділення військової підготовки (збори особового складу кафедри військової підготовки) розглядають внесені кандидатури претендентів та приймають рішення щодо кожної кандидатури претендентів на посаду керівника ВНП ВНЗ із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування, які носять рекомендаційний характер.
Кожен член вченої (педагогічної) ради (зборів) може голосувати лише за одну кандидатуру.
9. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду начальника (керівника) ВНП ВНЗ, поданих ними документів, рішень вченої (педагогічної) ради (зборів особового складу кафедри військової підготовки) конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з претендентів є переможцем конкурсу.
10. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії.
Якщо голоси розділилися порівну, голос голови комісії є вирішальним.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів.
У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на посаду начальника ВВНЗ не набрав необхідної кількості голосів, за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої знаходиться ВВНЗ, Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника ВВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.
11. Після розгляду кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду атестаційною комісією, посадова особа, до номенклатури призначення якої належить та чи інша посада, видає в установленому порядку наказ по особовому складу про призначення особи офіцерського складу на посаду керівника ВНП ВНЗ.
12. У разі створення нового ВНП ВНЗ посадова особа, до номенклатури призначення якої належить та чи інша посада, призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника ВНП ВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

V. Організація проведення конкурсу кандидатів на посади наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ)

1. Конкурс на заміщення посад наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) (далі – вакантні посади) проводиться за наявності вакантної посади та на посаду, яка вивільняється в поточному навчальному році.
Конкурс оголошується в такі строки:
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи (працівника Збройних Сил України), яка займає цю посаду;
не пізніше ніж за два місяці до призначення, якщо посада вакантна;
не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування особи офіцерського складу на посаді, якщо посада зайнята.
2. Рішення про проведення конкурсу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) приймає начальник ВВНЗ (ВНП ВНЗ), про що видається відповідний наказ.
Начальник ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому утворений новий структурний підрозділ (факультет, кафедра), призначає тимчасово виконуючого обов’язки керівника цього структурного підрозділу на строк до проведення виборів керівника структурного підрозділу, але не більше ніж на три місяці.
3. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) строком на один навчальний рік призначається конкурсна комісія (за посадами): голова конкурсної комісії – перший заступник (заступник) начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ), заступник начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з навчальної і наукової роботи та члени комісії.
У разі проведення конкурсу кандидатів на вакантні посади у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що створюється, конкурсна комісія призначається з числа осіб, які призначені тимчасово виконуючими обов’язки командування (керівного складу) відповідними наказами посадових осіб, яким підпорядковується ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
4. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу на адреси керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, яким він підпорядковується, замовникам, в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців, начальників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ Збройних Сил України та командирів військових частин (до з’єднання включно) надсилаються інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.
В інформаційному листку надається перелік усіх вакантних посад, на які планується проводити конкурс щодо їх заміщення, з визначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади та конкретного строку проведення конкурсу.
5. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок, зобов’язані довести його зміст до підпорядкованого особового складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу і рапортів осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов’язані надати їм таку можливість.
6. Брати участь в конкурсі на посаду має право будь-яка особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посади наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
7. Не допускається невмотивована відмова відповідних командирів і начальників у розгляді документів особи на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.
Строк подання документів кандидатами на заміщення посади начальника ВНП ВНЗ для участі у конкурсі – тридцять днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
8. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів вивчає документи, подані претендентами на участь у конкурсі, і визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, на яку оголошено конкурс.
Рішення конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск або відмову в участі в конкурсі щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.
9. Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.
За бажанням кандидатів їм може надаватися можливість ознайомлення із структурним підрозділом, де вони бажають працювати, зустрічі з колективом підрозділу.
10. За наявності двох і більше претендентів на заміщення посади наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників конкурсна комісія шляхом таємного голосування визначає рейтинг претендентів на підставі кількості набраних голосів.
Конкурсна комісія передає всі матеріали для розгляду вченій (педагогічній) раді ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Голова конкурсної комісії або його заступник подає вченій (педагогічній) раді ВВНЗ (ВНП ВНЗ) документи та протокол конкурсної комісії щодо кожного кандидата.
11. Вчена (педагогічна) рада ВВНЗ (ВНП ВНЗ) (у складі не менше 2/3 її членів) таємним голосуванням приймає рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантної посади відповідно до умов оголошеного конкурсу.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів вченої (педагогічної) ради. Рішення вченої (педагогічної) ради затверджується головою вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної більшості голосів.
12. Особи, які беруть участь у конкурсі, можуть бути присутні на засіданнях кафедри (циклу), конкурсної комісії, вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та повинні бути ознайомлені з відповідними рішеннями.
Кафедра (цикл), конкурсна комісія та вчена (педагогічна) рада мають право на своїх засіданнях заслуховувати учасників конкурсу з питань їх службової, навчальної, методичної, наукової та громадської діяльності.
13. У разі проведення конкурсу на заміщення вакантної посади на факультеті, відділенні військової підготовки конкурсна комісія створюється наказом начальника факультету (відділення).
14. На підставі прийнятого рішення вчена (педагогічна) рада ВВНЗ (ВНП ВНЗ) надає пропозиції начальнику ВВНЗ (ВНП ВНЗ) щодо призначення на посади наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) осіб, які стали переможцями конкурсу.

VI. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника НДУ

1. Конкурсне заміщення посади начальника НДУ проводиться у разі, якщо посада вакантна або закінчується строк заміщення цієї посади за підсумками попереднього конкурсу.
Строк заміщення посади начальника НДУ, обраного за конкурсом, визначається статутом (положенням) НДУ та становить не менше п’яти років.
Рішення про проведення конкурсу на заміщення посади начальника НДУ приймає Міністр оборони України за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої перебуває НДУ.
Конкурс оголошується в такі строки:
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи (працівника Збройних Сил України), яка займає цю посаду;
не пізніше ніж за два місяці до призначення, якщо посада начальника НДУ вакантна;
не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування особи офіцерського складу на посаді за підсумками попереднього конкурсу, якщо посада зайнята.
Інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в семиденний строк надається до Міністерства освіти і науки України.
2. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. До складу комісії залучаються представники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться НДУ, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, замовників, в інтересах яких проводяться наукові дослідження, а також НДУ (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою НДУ).
Персональний склад комісії, а також її голова затверджуються Міністром оборони України за поданням керівника, у підпорядкуванні якого перебуває НДУ.
3. Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника НДУ, вимоги до претендентів та документів, що подаються на конкурс, публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, замовників, в інтересах яких проводяться наукові дослідження, ВВНЗ та ВНП ВНЗ, НДУ, військових частин (до з’єднання включно) надсилаються інформаційні листки.
Командири і начальники, які отримали інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника НДУ, зобов’язані довести його зміст до підпорядкованого офіцерського складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу та поданих документів осіб офіцерського складу, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов’язані надати їм таку можливість.
4. Строк подання документів кандидатами на заміщення посади начальника НДУ для участі в конкурсі – тридцять днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає подані документи претендентів на посаду начальника НДУ і вносить кандидатури претендентів, які відповідають кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, для розгляду на засіданні вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради НДУ.
Рішення конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск або відмову в участі в конкурсі щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.
За бажанням претендентів надається можливість ознайомлення з НДУ, вивчення питань, пов’язаних з виконанням обов’язків начальника НДУ.
5. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада НДУ протягом п’яти днів з дати внесення конкурсною комісією кандидатур на посаду начальника НДУ розглядає внесені кандидатури та приймає рішення щодо кожної кандидатури претендентів на посаду начальника НДУ із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування, яке носить рекомендаційний характер.
Кожен член вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру.
6. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду начальника НДУ, поданих ними документів, рішень вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з претендентів є переможцем конкурсу.
Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії. Якщо голоси розділилися порівну, голос голови комісії є вирішальним.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується усіма членами лічильної комісії.
У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на посаду начальника НДУ не набрав необхідної кількості голосів, за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої перебуває НДУ, Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника НДУ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.
7. На підставі прийнятого рішення конкурсна комісія надає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення на посаду начальника НДУ особи, яка стала переможцем конкурсу.
8. Після розгляду кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України Міністр оборони України приймає рішення щодо призначення особи офіцерського складу на посаду начальника НДУ та видає відповідний наказ (по особовому складу).
9. У разі створення нової НДУ Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника НДУ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

VII. Організація проведення конкурсу кандидатів на інші посади наукових працівників НДУ

1. Конкурс на заміщення посад наукових працівників НДУ проводиться за наявності вакантних посад та на посади, які вивільняються або створюються.
2. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник НДУ, про що видається відповідний наказ.
Конкурс оголошується в такі строки:
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи (працівника Збройних Сил України), яка займає цю посаду;
не пізніше ніж за два місяці до призначення, якщо посада вакантна;
не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування особи офіцерського складу на посаді, якщо посада зайнята.
Начальник НДУ, в якій утворений новий структурний науковий підрозділ, призначає тимчасово виконуючого обов’язки керівника цього структурного підрозділу на строк до проведення конкурсу на заміщення посади керівника структурного підрозділу, але не більше ніж на шість місяців.
3. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наказом начальника НДУ строком на один рік призначається конкурсна комісія (за посадами) – заступник начальника НДУ з наукової роботи, заступник голови конкурсної комісії та члени комісії.
У разі проведення конкурсу кандидатів на вакантні посади в НДУ, що створюється, конкурсна комісія призначається з числа осіб, які призначені тимчасово виконуючими обов’язки відповідними наказами посадових осіб, яким підпорядковується НДУ, на строк не більше ніж на шість місяців.
4. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу на адреси керівника органу військового управління, якому вона підпорядкована, до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, начальників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), науково-дослідних установ та командирів військових частин (до з’єднання включно) надсилаються інформаційні листки.
В інформаційному листку надається перелік усіх вакантних посад, на які планується проводити конкурс на їх заміщення, умови проведення конкурсу, перелік необхідних документів та строк їх подання, дата проведення конкурсу.
5. Командири (начальники), які отримали інформаційний листок, зобов’язані довести його зміст до підпорядкованого особового складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу та рапортів осіб офіцерського складу (працівників Збройних Сил України), які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов’язані надати їм таку можливість.
6. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення посад наукових працівників НДУ – тридцять днів з дня опублікування оголошення про конкурс.
Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів вивчає документи, подані претендентами на участь у конкурсі, і визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, на яку оголошено конкурс.
Рішення щодо участі в конкурсі кандидатів на заміщення вакантних посад конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити мотивовані висновки про допуск або відмову в участі в конкурсі щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.
7. За бажанням кандидатів їм надається можливість ознайомлення зі структурним підрозділом, де вони бажають працювати, зустрічі з колективом підрозділу.
8. За наявності двох і більше претендентів на заміщення посади наукових працівників НДУ конкурсна комісія шляхом таємного голосування визначає рейтинг претендентів на підставі кількості набраних голосів.
9. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада НДУ (у складі не менше 2/3 її членів) таємним голосуванням приймає рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантної посади відповідно до умов оголошеного конкурсу.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради. Рішення затверджується головою вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради НДУ.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів.
Особи, які беруть участь у конкурсі, можуть бути присутні на засіданнях кафедри (циклу), конкурсної комісії, вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та повинні бути ознайомлені з відповідними рішеннями.
10. На підставі прийнятого рішення вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада НДУ надає пропозиції начальнику НДУ щодо призначення на посади наукових працівників НДУ осіб, які стали переможцями конкурсу.

VIII. Прикінцеві положення

1. Особи офіцерського складу, обрані за конкурсом на посади у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ або філії НДУ, призначаються на посади наказами по особовому складу командирів (начальників) відповідно до номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу.
Цивільні особи, відібрані за конкурсом, приймаються на роботу в установленому законодавством порядку.
2. Якщо конкурс було оголошено, але документи на участь у конкурсі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ або філії НДУ не надійшли або якщо кандидати на заміщення вакантних посад не відповідають кваліфікаційним вимогам, то він вважається таким, що не відбувся, і конкурс оголошується повторно.

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор

І. В. Толок

Начальник Управління роботи
з персоналом та керівними кадрами
Міністерства освіти і науки України

М. І. Легенький


Додаток 1
до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі
(пункт 5 розділу III)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

1. ___________________________________________________________________________________
                                                 (найменування органу управління або ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ)
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади __________________________________________,
                                                                                                                                                     (найменування посади)
штатно-посадова категорія ___________________, посадовий оклад ___________________ гривень.
2. Умови конкурсу:
у конкурсі можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь
______________________________________, вчене звання __________________________________,
                                   (указується ступінь)                                                                                           (указується звання)
військово-облікову спеціальність за освітою _______________________________________________,
                                                                                                                                                 (указується ВОС)
освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________________________________________,
                                                                                                         (указується освітньо-кваліфікаційний рівень)
стаж роботи на посаді _________________________________________________________________,
                                                                                                               (указується посада та стаж роботи)
досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частин) ______________________________________________________________________________
                                                      (указується загальний стаж роботи на посадах керівного складу)
3. Дата проведення засідання конкурсної комісії, строк подання документів
_____________________________________________________________________________________
                                                 (указуються дата проведення конкурсу та строк подання документів)
4. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):
_____________________________________________________________________________________
                                                         (указується перелік документів, які повинні бути надіслані)
5. Документи надсилаються на адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         (указується поштова адреса)
Начальник відділу (управління) кадрів ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)


Додаток 2
до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі
(пункт 8 розділу III)


БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування посади)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування ВВНЗ (ВНП ВНЗ), НДУ)
1. ___________________________________________________________________________________
                                                              (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                           (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
3. ___________________________________________________________________________________
                                                           (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)


Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...