Про затвердження Кваліфікаційних вимог до страхових агентів, необхідних для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.07.2013 м. Київ N 2401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2013 р. за N 1398/23930

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до страхових агентів, необхідних для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відповідно до пункту 49.3 статті 49 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Кваліфікаційні вимоги), що додаються.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3 розділу I Кваліфікаційних вимог, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим розпорядженням.

4. Страховим агентам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим розпорядженням привести свою діяльність у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у відповідність до цих Кваліфікаційних вимог.

5. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Протокол засідання Комісії
від 23 липня 2013 р. N 60

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
23.07.2013 N 2401
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2013 р. за N 1398/23930

Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Ці Кваліфікаційні вимоги розроблено відповідно до вимог пункту 49.3 статті 49 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", статті 15 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року N 1523.

2. Дія цих Кваліфікаційних вимог поширюється на страхових агентів – фізичних осіб, страхових агентів – фізичних осіб, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, та працівників страхових агентів – юридичних осіб, які відповідальні за здійснення посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – страхові агенти).

3. У разі якщо страховик провадить діяльність у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності) за участю страхових агентів, такі страхові агенти повинні відповідати цим Кваліфікаційним вимогам.

4. Перевірка страхового агента на відповідність Кваліфікаційним вимогам здійснюється на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки або трудового договору чи цивільно-правових договорів, що підтверджують досвід роботи, документів про освіту, а також інформації щодо відсутності встановленої в судовому порядку заборони обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з наданням фінансових послуг.

II. Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

1. Посередницькою діяльністю у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності має право займатися страховий агент, який:

1) не має встановленої в судовому порядку заборони обіймати посади, пов’язані з обліком, зберіганням і розпорядженням матеріальними цінностями та грошовими коштами, а також з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або займатися діяльністю, пов’язаною з наданням фінансових послуг;

2) має договір доручення, укладений із страховиком – членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, що передбачає здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

2. Страховий агент, який має право займатися посередницькою діяльністю у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, повинен:

1) мати повну загальну середню чи професійно-технічну освіту та досвід роботи не менше двох років або базову чи повну вищу освіту;

2) знати основні засади страхування та посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, які визначені:

Цивільним кодексом України у частині загальних положень про договір та у частині положень про договір страхування як окремий вид зобов’язання;

Законом України "Про страхування";

Законом України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

Положенням про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року N 1523;

Ліцензійними умовами провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року N 3178, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 року за N 1654/10253 (із змінами);

3) знати положення інших актів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, якими у тому числі визначено:

особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

порядок заповнення і використання спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

зразок та технічний опис поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

страхові суми за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

перелік, значення коригуючих коефіцієнтів та порядок їх застосування;

розмір базового страхового платежу за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

розміри страхових платежів за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

максимальні розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України;

порядок укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в пунктах пропуску через державний кордон України;

зразок типового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на умовах міжнародної системи автострахування "Зелена картка";

порядок заповнення водіями бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, встановленого Моторним (транспортним) страховим бюро України зразка;

4) мати навички користувача персонального комп’ютера, рівень яких встановлюється страховиком.

III. Підготовка страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

1. З метою забезпечення належного рівня підготовки страхових агентів з питань проведення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов’язаний здійснювати підготовку страхових агентів шляхом проведення навчальних заходів, спрямованих на:

ознайомлення із законодавством у сфері страхування та провадження посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

ознайомлення з особливостями укладення внутрішніх та міжнародних договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

складання звітності про укладені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
ознайомлення з порядком роботи з документами;

ознайомлення із засобами та прийомами організації роботи страхового агента із страховиком та із страхувальником.

2. Страхові агенти зобов’язані брати участь у відповідних навчальних заходах.

3. Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснює у спосіб, погоджений з Нацкомфінпослуг, координацію перевірки у страхових агентів знань основних засад страхування та посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, визначених підпунктами 2, 3 пункту 2 розділу II цих Кваліфікаційних вимог.

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
В. Логвіновський

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...