Передплати журнал

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2013

м. Київ

N 453


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1307/23839

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України “Про охорону праці”, Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, “Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств”, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 серпня 1980 року N 241/П-9.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Міністр

Е. А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Держгірпромнагляду

О. І. Хохотва

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр охорони здоров’я України

Р. Богатирьова

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

О. М. Олійник


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
16.07.2013 N 453

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1307/23839


НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ГІДРОЛІЗНОГО ТА ЛІСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролізного та лісохімічного виробництва.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи у гідролізному та лісохімічному виробництві, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (із змінами).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 “Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація” та ГОСТ 12.4.103-83 “Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация”.

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи в гідролізному та лісохімічному виробництві, а також порядок їх видачі та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137 (із змінами).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

II. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ГІДРОЛІЗНОГО ТА ЛІСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

N
з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Респіратор протигазовий

ЗМиК20
ЗК20
ЗМиК50
Ми
К50Щ50Ми

12
12
12
6
До зносу
До зносу

2

8152

Апаратник бісульфатування ваніліну

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Респіратор протигазовий

ЗМиК20
3К20
3МиК50
Ми
К50Щ50Ми

12
12
12
6
До зносу
До зносу

3

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Нарукавники
Респіратор газопилозахисний
Окуляри захисні закриті
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

3МиВу
ЗМи
ЗВу
ЗВМиСм
ВнМи
К50Щ20Ми
К50Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
12
6
До зносу
6
До зносу
До зносу
 
 
36

4

8154

Апаратник дегідратації

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиТи
МиТи

12
12
12
2

5

8154

Апаратник екстрагування

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Респіратор протигазовий

ЗМиК20
З
ЗК20Щ20Ми
Ми

12
12
12
2
До зносу

6

8154

Апаратник кристалізації

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми

12
12
12
1
До зносу

7

8154
 
8151

Апаратник
окислення
Кислотник (гідролізне виробництво)

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

К80ЗМи
ЗМи
ЗК20
3К20Щ20Ми
К50Щ20
К80Ми
Ми

12
6
12
12
Чергові
1
2
До зносу
До зносу

8

8152

Апаратник перегонки

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
К50Щ20Ми
ЗМиК20
Ми
К50Щ20

12
12
Черговий
12
1
До зносу
До зносу
До зносу

9

8152

Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Чоботи
Шкарпетки
Рукавички
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

3МиК20
ЗМи
ЗК20
ЗМи
К50Щ20Ми
ЗМи
Ми
К50Щ20
Тп100

12
12
12
12
Чергові
3
2
Чергові
2
До зносу

10

8153

Апаратник фільтрації

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавички
Рукавички

3МиК20
3К20
3Ми
ЗК20В
Ми
К50Щ20Ми

12
12
12
Чергові
2
До зносу

11

8152
8142
8142

Варник
Варник бавовни
Варник ганчір’я

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ТнЗМи
ЗМи
З
Тп100Ми
ТиМиЗСм
Тп100Ми
 

12
6
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу

12

8151

Варник воскової, клейової маси та просочувальної суміші

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Протигаз фільтрувальний

К20ЗМи
ЗМи
К20З
К50Щ20Вн
К50Щ20ВСмМи
К50Щ20Тп100
Ми

12
6
12
Черговий
12
6
2
До зносу

13

8142

Випарювальник луговини

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Шкарпетки
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

К20ЗМи
ЗМи
ЗК20
К50Щ20МиСм
ЗМи
Ми
К50Щ20МиВн

12
6
12
12
3
2
Чергові
До зносу

14

8142

Дифузорник целюлози

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Шкарпетки
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Протигаз фільтрувальний

К50Щ20МиЗ
ЗМи
К50Щ20З
К50Щ20ЗМиСм
ЗМи
Ми
К50Щ20Ми

12
6
12
12
3
2
До зносу
До зносу
Черговий

15

8152

Ливарник каталізатора

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

К20ЗМи
ЗМи
К20З
К20Щ20СмМи
К50Щ20
Ми
К50Щ50
 

12
6
12
12
6
2
До зносу
До зносу
До зносу

16

8152

Машиніст мийних машин

       При виконанні робіт з
  промивання фільтрувальних
            полотен та сіток:
Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті

 
 
 
ЗМи
З
ВуМиЗ
ВМиЗСм
ВуМиМп
Ми

 
 
 
12
12
12
12
До зносу
6
До зносу

17

8154

Нейтралізаторник

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиВу
ЗВу
ВК20МиСмЗ
ВуМи
Ми
 

12
12
12
2
4
До зносу
До зносу

18

8154

Оператор вирощування дріжджів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМиВу
З
ЗМиСм
Ми
 

12
12
12
2
До зносу
До зносу

19

8159

Оператор відстоювання та теплообміну

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

ЗМи
ЗМиСм
Ми

12
12
3

20

8153

Оператор іонообміну

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

К20ЗМи
К20З
К20Щ20МиЗ
Ми
К50Щ20Ми
 

12
12
12
2
До зносу
До зносу
До зносу

21

8151

Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички

К20ЗМи
З
К20Щ20МиСм
К50ВнМи
Ми
К50Щ20Ми

12
12
12
Черговий
2
До зносу

22

8142

Промивальник целюлози

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ВуЗМи
З
ВнК50Щ20
ВК20Щ20МиСм
Ми
ВнК50Щ20Ми
 

12
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу
До зносу

23

8154

Реакторник

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

К20ЗМи
К20З
К20Щ20Ми
Ми
К50Щ20ВнМи
 

12
12
12
2
До зносу
До зносу
До зносу

24

8153

Сепараторник біомаси

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

ВуЗМи
ВуЗМи
ВнМиЗ
ВЗМиСм
Ми

12
12
Черговий
12
2
До зносу

25

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Шкарпетки
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Протигаз фільтрувальний

К20ЗМи
К20З
ЗМиСмМун5
К20Щ20ЗМиСм
Ми
МиМп
К20Щ20Ми
 

12
12
12
12
3
2
До зносу
До зносу
Черговий

26

8159
8152

Сушильник ваніліну
Сушильник дріжджів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці

ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
МиТиТп100

12
12
12
2

27

7122

Футерувальник (кислототривник)

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
      Під час виконання робіт
 усередині апаратів, реакторів,
    цистерн у виробництвах,
                  пов’язаних
         з кислотами та лугами:
Костюм
Білизна натільна бавовняна
Шолом
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Протигаз ізолювальний
шланговий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиМпПм
ЗПм
ЗМиСмМун15
ЗМи
МиМп
 
 
 
 
 
 
 
К80ЗМи
ЗМи
К50
К20Щ20МиСм
К50
К50Щ50
 
 
 
 
 
 
Тн

12
12
12
2
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
 
 
 
12
6
12
12
12
2
До зносу
До зносу
Черговий
 
 
 
36

28

8162

Чистильник

Комбінезон
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Чоботи
Шкарпетки
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
Шолом
Респіратор газопилозахисний
Окуляри захисні закриті
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиПм
ЗМи
З
З
К50Щ20В
ЗМи
МиМп
К50Щ20
 
К50З
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
Чергові
3
1
Чергові
До зносу
Черговий
До зносу
До зносу
 
 
24

Керівники, професіонали, фахівці

29

2149.2
 
2149.2

Інженер з охорони
праці
Інженер-технолог

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички

К20ЗМи
ЗК20
К20Щ20МиСм
Ми
К50Щ50Ми

12
12
12
6
До зносу

30

1222.2
 
1222.2

Майстер виробничої
дільниці
Майстер зміни

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

К20ЗМи
ЗК20
К20Щ20МиСм
Ми
К50Щ20Ми
 

12
12
12
4
До зносу
До зносу
До зносу

31

1222.2
3115

Майстер з ремонту
Механік

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна з підшоломником
Окуляри захисні відкриті

К20ЗМи
К20Щ20МиСм
МиМп
К50Щ20Ми
 

12
12
2
До зносу
До зносу
До зносу

2. Лісохімічне виробництво

2.1. Піроліз деревини

32

8152

Апаратник піролізу

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Протигаз фільтрувальний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
ЗМи
ТиЗ
ТиТпМиЗ
ТиМи
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

33

8152
8112
 
 
9212

Апаратник сушіння
Апаратник
приготування
брикетної суміші
Випалювач деревного вугілля

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМиПн
ЗМи
ТиЗ
ТиТпМиЗ
ТиМи
 
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

34

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Навушники протишумові
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
ЗМи
ТиЗ
ТиТпМиЗ
ТиМиМп
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

35

8162

Кочегар технологічних печей

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
        Під час обслуговування
               печей з ручним
      завантаженням твердого
            палива додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Чоботи
Капелюх
Щиток захисний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиМиЗ
ТиЗ
ТиМиЗ
ТиМи
 
 
 
 
ТиТоМиЗ
ТиТРТп
ТпТиМиСм
ТиТо
 
 
 
Тн

12
12
12
2
 
 
 
 
Черговий
2
Чергові
Черговий
Черговий
 
 
36

36

8262

Оператор стрічкового устаткування

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
ЗМи
ТиЗ
ТиТпМиЗ
ТиМи
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

37

7222

Пилкоправ

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМиПн
ЗМи
ТиЗПн
ТиТпМиЗ
МиМпВу
 
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

38

9322
 
9322

Підсобний
робітник
Укладальник-
пакувальник

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
ЗМи
ТиЗ
ТиТпМиЗ
ТиМиМп
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

2.2. Виробництво оцтової кислоти та ацетатів

39

8154
 
8154

Апаратник
екстрагування
Апаратник
етерифікації

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Протигаз фільтрувальний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К50МиЗ
ЗМи
ЗК50
К20Щ20МиЗСм
К80Ми
Ми
К50Щ20Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
До зносу
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
36

40

8154

Апаратник очищення газу

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
 
Тн

12
12
12
1
 
 
36

41

8152

Апаратник перегонки

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Протигаз фільтрувальний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К50ЗМи
ЗМи
К50З
Щ20К20МиСм
К80Ми
Ми
К50Щ50Ми
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
До зносу
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

42

8151
 
 
8153
 
8154

Апаратник
приготування
хімічних розчинів
Апаратник
промивання
Апаратник розкладання

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Протигаз фільтрувальний

К50МиЗ
ЗМи
К50З
К20Щ20МиСм
К50Щ20МиСм
К80Ми
Ми
К50Щ50Ми
 
 

12
12
12
12
Чергові
До зносу
1
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

43

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Шкарпетки
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

К20МиЗ
К20З
К50Щ20МиСм
МиМп
К50Щ20Ми
ЗМи
 

12
12
12
2
До зносу
3
До зносу
До зносу

44

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К20МиЗ
К20Ми
К50Щ20МиСм
К50Щ20Ми
Ми
К50Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
6
2
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

45

8152

Машиніст мийних машин

  Під час промивання флаконів
         з-під оцтової кислоти:
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті

 
 
ЗМиК20
ЗК20
ВМиК20См
ВнМиК50Щ20
ВнМиК50Щ20
ВнМиК50Щ20

 
 
12
12
12
12
До зносу
12
До зносу

46

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм
Берет
Черевики
Фартух
Рукавички
Рукавички
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
ВнМиЗМп
Ми
ВнМиМпЗ
 
 
Тн

12
12
12
12
До зносу
До зносу
 
 
36

47

8162

Чистильник

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Шолом
Онучі
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

К80МиЗ
ЗМи
З
К50Щ20МиЗСм
МиМп
К50Щ20Ми
 
К50Щ20МиЗ
ЗМи
 

12
6
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
6
До зносу
До зносу

2.3. Виробництво оцтово-кальцієвого порошку

48

8154

Апаратник нейтралізації

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К20ЗМи
К20З
К50Щ20
К50Щ20Ми
Ми
К50Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

49

8154

Апаратник очищення газу

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
См
Ми
 
 
Тн

12
12
12
1
 
 
36

2.4. Виробництво карбамідоформальдегідних смол

50

8154
 
 
 
8159

Апаратник з
виробництва
синтетичних
клеїльних смол
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Каска захисна
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К50ЗМи
ЗМи
К50З
К20Щ20МиСм
К80
К50Щ50Ми
Ми
 
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

2.5. Виробництво формаліну

51

8154

Апаратник дегідрування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ТиЗМи
З
ТиТпЗМи
Ми
ТиТп100Ми
 

12
12
12
2
3
До зносу
До зносу

2.6. Виробництво карбюризатора

52

8152

Апаратник варіння

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ТпМиСм
ТиТп100Ми
Ми
Тп100Ми

12
12
12
Черговий
2
3
До зносу

53

8152

Апаратник випаровування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
ТиМиТп100
К20Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

54

8152

Апаратник сушіння

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці

ТиЗМи
З
ЗМиТи
МиТи

12
12
12
2

55

8151

Машиніст млинів (хімічне виробництво)

Комбінезон
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
 

12
12
12
1
До зносу
До зносу

2.7. Виробництво антиокислювача, антиполімеризатора, дерево-смоляних, флотаційних, дігтярних масел та ливарних скріплювачів (закріплювачів)

56

8152

Апаратник варіння

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
ЗТи
ТпМиСм
Тп100Ми
Ми
Тп100Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
Черговий
2
3
До зносу
До зносу
 
 
36

57

8152

Апаратник випаровування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗМиСм
Тп100Ми
Ми
К20Щ20Ми
 

12
12
12
3
2
До зносу
До зносу
До зносу

58

8152

Апаратник перегонки

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиК20
Ми
К20Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

59

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиМп
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

2.8. Каніфольно-екстрактове виробництво

60

8154

Апаратник екстрагування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

К20ЗМи
З
К20Щ20ЗМиСм
Ми
 

12
12
12
2
До зносу
До зносу

61

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

62

8152

Машиніст мийних машин

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
МиСм
ВуМиЗ
МиВу

12
12
12
Черговий
1
До зносу

63

8151

Машиніст рубальної машини (дубильно-
екстрактове виробництво)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиПн
З
ЗМиСмМун15
МиМп
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

2.9. Каніфольно-терпентинове виробництво

64

8159

Апаратник охолодження

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Шкарпетки
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
ЗМи
 
 
Тн

12
12
12
12
1
3
 
 
36

65

8152

Апаратник перегонки

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
2
До зносу
До зносу
 
 
36

66

8152

Апаратник плавлення

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ТиЗМи
З
ТиЗМиСм
Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

67

8153

Апаратник фільтрації

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Шкарпетки
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ВЗМиСм
ВуЗМи
Ми
ЗМи
 

12
12
12
12
2
3
До зносу
До зносу

68

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиК20См
К50Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

69

8152

Машиніст мийних машин

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМиСм
ВнМиЗ
ВуЩ20Ми

12
12
12
Черговий
1

70

8162

Чистильник

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
Шолом
Онучі
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
З
К50Щ20ВМиСм
МиМп
К20Щ20ВнМи
 
К20Щ20ЗМи
ЗМи
 
 
 
 
Тн

12
12
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
6
До зносу
До зносу
 
 
36

2.10. Виробництво абієтинової смоли з ялинової сірки

71

8154

Апаратник екстрагування

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗМиСм
К50Щ20Ми
Ми
 

12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу

72

8154
 
8152

Апаратник
окислення
Апаратник перегонки

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМиК20
З
К50Щ20Ми
ЗМиК20МиСм
Ми
 

12
12
Черговий
12
1
До зносу
До зносу

73

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиПм
ЗПм
ЗМиСм
МиМпПм
 
 
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

2.11. Виробництво хвойного екстракту, соляно-хвойного брикету та хвойної муки

74

8154
 
8153
 
8152

Апаратник
екстрагування
Апаратник сепарування
Апаратник сушіння

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМиТн
ЗТн
К50Щ20Пм
ЗМиСм
МиТнТп100
 

12
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу

75

8151

Дробильник (хімічне виробництво)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиПн
 

12
12
12
2
До зносу
До зносу

76

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
МиМп

12
12
12
2

2.12. Виробництво камфори (синтетичної та медичної)

77

8152

Апаратник випаровування

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий

ЗВуМи
ЗМи
ЗВу
ВнМи
ВуМи
ВнОаМи
 

12
6
12
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу

78

8154

Апаратник дегідрування

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ВнМиО
ВМиЗСм
МиВу
ВнМиОа
 
 
 
 
Тн

6
12
12
12
2
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

79

8154
 
8154
 
8152

Апаратник
етерифікації
Апаратник
ізомеризації
Апаратник перегонки

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К20ЗМи
ЗМи
ЗК20
ОК50Щ20Ми
ОК20МиЗСм
Ми
ОаК50Щ20Ми
 
 
 
 
Тн

12
6
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36

80

8151

Апаратник змішування

       При виконанні робіт у
       виробництві медичної
                    камфори:
Костюм
Берет
Туфлі
Рукавички
Рукавички
Респіратор протигазовий

 
 
 
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
ОаМиВн

 
 
 
12
12
12
6
До зносу
До зносу

81

8154

Апаратник кристалізації

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К20ЗМи
ЗК20
ВнК20ЗМи
К20Щ20ЗМиСм
МиВу
 
 
Тн

12
12
12
12
2
 
 
36

82

8154

Апаратник нейтралізації

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

К20ЗМи
ЗК20
К20МиЗСм
Ми
К50Щ20ЗМи
 
 
Тн

12
12
12
6
До зносу
 
 
36

83

8154

Апаратник омилення

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ВнК20ЗМи
ВЩ20ЗМиСм
МиВу
ВнК20Щ20Ми
 
 
 
Тн

6
12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

84

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Онучі
Рукавички
Рукавички
Респіратор протигазовий
Окуляри захисні закриті

К20ЗМи
ЗК20
К50Щ20ЗМи
К50Щ20ЗМи
ЗМи
Ми
К50Щ20ВнМи
 

6
12
12
12
6
2
До зносу
До зносу
До зносу

85

8153

Апаратник промивання

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиВСм
МиВу

6
12
12
1
До зносу

86

8154

Апаратник розкладання

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички

К20ЗМи
ЗК20
К50Щ20ЗМи
Ми
К50Щ20Ми

12
12
12
6
До зносу

87

8151

Апаратник розчинення

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавиці
Рукавички

К20ЗМи
ЗК20
ВнК50Щ20Ми
ВК50Щ20Ми
ВуМи
ВнК50Щ20Ми

12
12
12
12
3
До зносу

88

8152

Апаратник сушіння

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Респіратор протипиловий
Окуляри захисні відкриті

ВуЗМи
ВуЗ
ВнМи
ВЗМиСм
МиВу
 

12
12
12
12
1
До зносу
До зносу

89

8153

Апаратник центрифугування

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ВнМи
ВМиСм
ВуМиМп

6
12
12
12
1
До зносу

90

9322

Підсобний робітник

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ВуЗМи
ЗВу
ВнМиЗ
ВМиЗ
МиМп
 
 
 
Тн

6
12
12
12
1
До зносу
 
 
36

91

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп

12
12
12
1
До зносу

2.13. Виробництво окситерпенової смоли, окситерпенового розчинника та меблевих терпеноколоксилінових лаків

92

8152

Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий

ЗМи
З
ОМи
ЗМиСм
Ми
 

12
12
Черговий
12
1
До зносу
До зносу

93

8154

Апаратник окислення

Костюм
Берет
Черевики

ЗМи
З
ЗМиСм

12
12
12

2.14. Виробництво ефірів каніфолі

94

8154

Апаратник дегідрування

       При виконанні робіт у
      виробництві соснового
                     масла:
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

 
 
 
ЗМиК20
ЗК20
К20ЗМиСм
Ми
 
 
 
 
Тн

 
 
 
12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
36

95

8154

Апаратник етерифікації

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
 
Тн

12
12
12
2
 
 
36

Керівники, професіонали, фахівці

96

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички

К20ЗМи
ЗК20
К20Щ20МиСм
Ми
К50Щ20Ми

12
12
12
6
До зносу

97

1222.2
1222.2
 
1222.2

Майстер
Майстер виробничої
дільниці
Майстер зміни

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

К20ЗМи
ЗК20
К20Щ20МиСм
Ми
К50Щ20Ми
 

12
12
12
4
До зносу
До зносу
До зносу

98

1222.2
3115
3115
 
3115

Майстер з ремонту
Механік
Механік
виробництва
Механік цеху

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
з підшоломником
Окуляри захисні відкриті

ЗМиК20
К20Щ20МиСм
МиМп
К50Щ20Ми
 
 

12
12
2
До зносу
До зносу
 
До зносу

3. Загальні професії гідролізного та лісохімічного виробництва

99

8152

Апаратник нагрівання теплоносіїв

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ВнМи
ЗМиСм
МиТн
 
 
Тн

12
12
6
12
2
 
 
36

100

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
Эн
Эн
 
 
Тн

12
12
12
1
До зносу
Черговий
Черговий
 
 
36

101

7134
 
7134

Ізолювальник з
термоізоляції
Ізолювальник на гідроізоляції

Комбінезон
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Шкарпетки
Окуляри захисні закриті
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
ЗПс
ЗМиСмПс
МиМп
К50Щ20Ми
ЗМиПс
 
 
 
Тн
Тн
Тн20

12
12
12
1
До зносу
3
До зносу
 
 
36
36
48

102

8163

Машиніст насосних установок

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички

К20ЗМи
ЗК20
ЗМиК20См
Ми
ВнК50Щ20Ми

12
12
12
1
До зносу

103

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
    Під час виконання робіт на
     дільницях з підвищеною
 температурою в технологічних
                  процесах:
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
  Усім слюсарям-ремонтникам
                додатково:
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Пояс запобіжний
        На зовнішніх роботах
           та в неопалюваних
         приміщеннях узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМиК20
ЗМи
ЗК20
ВК20Щ20МиСм
Ми
ВнК50Щ20Ми
 
 
 
 
ЗМиТи
ЗТи
ЗМиТи
МиТиТп100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тн

12
6
12
12
1
До зносу
 
 
 
 
12
12
12
1
 
 
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
 
 
36

104

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
  На зовнішніх роботах узимку
                додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
К20ЗМиСм
МиМп
 
 
Тн

12
12
12
2
 
 
36

105

7122

Футерувальник (кислототривник)

Костюм
Білизна натільна бавовняна
Берет
Черевики
Рукавиці
Шкарпетки
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

К20ЗМи
ЗМи
ЗПм
ЗМиСмМун15
МиМп
ЗМи
 

12
6
12
12
2
2
До зносу
До зносу

 

Заступник директора департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики –
начальник управління

І. Ященко

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...