Передплати журнал

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2013

м. Київ

N 31


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1312/23844

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

Відповідно до статті 41 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 лютого 2013 року N 96 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, з метою забезпечення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, що додається.

2. Департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту (Стеценко О. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту:

від 31 травня 2010 року N 1518 “Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за N 401/17696;

від 28 січня 2011 року N 245 “Про внесення змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2011 року за N 198/18936.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р. С. Сафіуллін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
16.07.2013 N 31

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1312/23844


ПОРЯДОК
присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

1. Цей Порядок поширюється на спортивні федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо) з видів спорту, що визнані в Україні в установленому законодавством порядку, у тому числі спорту інвалідів, та зареєстровані відповідно до законодавства як громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (далі – спортивні федерації).

2. Спортивні федерації ведуть облік спортивної діяльності та присвоюють кваліфікаційні категорії спортивним суддям у разі їх відповідності таким вимогам:

“Юний спортивний суддя” – особи (від 14 років), які взяли участь у суддівському семінарі і мають стаж суддівства не менше 3-х змагань серед учнів спортивної школи або клубу;

“Спортивний суддя другої категорії” – особи, які мають стаж суддівства не менше 2-х років та практику суддівства не менше 3-х змагань обласного, міського рівня або 5-ти змагань у спортивній школі, клубі, на одному з яких необхідно виконати обов’язки головного судді або заступника головного судді змагань та взяти участь у 2-х суддівських семінарах;

“Спортивний суддя першої категорії” – особи, які мають другу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння. Практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного (міського) рівня або 5-ти всеукраїнських змагань, у 2-х з яких необхідно виконати обов’язки заступника головного судді або заступника головного секретаря та за умов участі у суддівському семінарі;

“Спортивний суддя Національної категорії” – особи, які мають першу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння. Практику суддівства не менше 6-ти всеукраїнських змагань, у 3-х з яких необхідно виконати обов’язки головного судді або заступника головного судді та за умов участі у суддівському семінарі.

3. Кваліфікаційна категорія спортивного судді, яка присвоєна відповідною спортивною федерацією з виду спорту, розповсюджується тільки на вид спорту, з якого здійснюється суддівська діяльність.

4. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: “Спортивний суддя другої категорії”, “Спортивний суддя першої категорії” та “Спортивний суддя Національної категорії” присвоюються послідовно.

5. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді порушується шляхом подання фізичною особою до відповідної спортивної федерації заяви встановленого зразка (додаток 1).

6. До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії “Юний спортивний суддя”);

копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (для присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя Національної категорії”, “Спортивний суддя першої категорії”, “Спортивний суддя другої категорії”);

виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника, що містить дані про виконання відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді;

дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).

7. Заява та документи розглядаються спортивною федерацією з відповідного виду спорту протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

8. Особа, документи якої розглядаються на засіданні керівного органу спортивної федерації з відповідного виду спорту, може бути присутньою на її засіданні.

9. За результатами розгляду поданих документів спортивна федерація з відповідного виду спорту приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі невідповідності вимогам, визначеним у пункті 2 цього Порядку, про що заявникові повідомляється письмово у 10-денний строк з дня прийняття такого рішення.

10. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді спортивна федерація з відповідного виду спорту протягом 30 календарних днів видає посвідчення спортивного судді встановленого зразка (додаток 2).

11. У разі втрати або пошкодження посвідчення спортивного судді видається дублікат. Спортивні федерації ведуть облік виданих посвідчень.

12. Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді може буде оскаржене до суду.

 

Заступник директора департаменту
спорту вищих досягнень
Держмолодьспорту

О. В. Стеценко


 

 

Додаток 1
до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

(пункт 5)


 

Президенту (голові)
________________________________
       (найменування спортивної федерації)
________________________________
             (П. І. Б. керівника)
________________________________
                   (П. І. Б.)
________________________________
                 (місце проживання, тел.)


ЗАЯВА

Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії спортивного судді _________________________________________________ категорії згідно з поданими документами.
                                     (назва категорії)

До заяви додаються:

1) копії 1 та 2 стор. паспорта громадянина України (копія свідоцтва про народження);

2) виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності;

3) дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).

____________
(підпис)

“___” ____________ 20__ року


 

 

Додаток 2
до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям
(пункт 9)


ЗРАЗОК
посвідчення спортивного судді

Титульна сторінка

 

 

 

СПОРТИВНИЙ СУДДЯ

 

 

 

 

 


Розворот посвідчення

________________________________________
(спортивна федерація, асоціація, спілка, об’єднання тощо)

 
Місце
для
фото
 


ПОСВІДЧЕННЯ N ______
Видано __________________
            (П. І. Б.)
_________________________

 Керівник         ________________                М. П.
                                                (П. І. Б.)

 

 

 

 

_____________________________
(назва кваліфікаційної категорії)

Дата присвоєння _____________

              N ____________________                М. П.
                           (розпорядчого документа)


____________

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...